10 godina sa Vama: 10 razloga za AUSTROTHERM

Moderna gradnja danas predstavlja mnogo više od pukog stvaranja mjesta čija se funkcija ogleda u stvaranju „skloništa“ od atmosferskih uticaja i vanjskog svijeta. Trendovi u gradnji nameću dosta više zahtjeva kao i mnogo rigoroznije mjere po pitanju samoodrživosti modernih objekata i što veće energetske nezavisnosti.

Moderno doba zahtjeva i u mnogome se oslanja na upotrebu novih, kvalitetnih, boljih i modernijih materijala. Izbor takvih materijala je veći nego ikad ranije i to predstavlja potencijalni problem u odabiru pravih i odgovarajućih materijala za određenu situaciju i namjenu. Pored samog izbora materijala, izbora kvalitetnog partnera u vrijeme brzog života i brze gradnje, koje zahtjeva i jako dobru logistiku, podršku i fleksibilnost, također dodaje još jedan faktor, a to je dobar odabir partnera.

Ovdje izdvajamo 10 dobrih razloga, povodom 10 godina naše kompanije u BiH, a koji opravdavaju Vaš izbor…

  1. Za ugodan ambijent u svako doba godine

Poznato je da se prilikom ugradnje kvalitetne termoizolacije postiže efekat lakše i bolje kontrole temperature vazduha unutar prostora u kojem živimo. Ovo se odnosi na lakše zagrijavanje objekta u toku hladnih dana, ali i na lakše hlađenje prostora kada su topli dani, u toku ljetnih perioda. Na ovaj način, termoizolacioni materijali imaju funkciju u toku čitave godine, što zbirno povećava ukupnu uštedu energije, a to dodatno opravdava veliku posvećenost ovoj fazi tokom projektovanja i izgradnje objekta.

  1. Za ugodnu temperaturu u cijelom objektu

Ugradnjom termičke izolacije, u sklopu jednog homogenog (cjelovitog) termoizolacionog sistema, pored postizanja generalnog smanjenja toplotnih gubitaka, ujedno stvaramo ambijent u kojem je cirkulacija vazduha smanjena kao i razmjena toplote između vanjske sredine i našeg prostora. Sve površine objekta (zidovi, podovi itd.) postaju ugodniji na dodir. Ovaj faktor daje efekat ugodne i ravnomjerne temperature unutar cijelog prostora i dalje dovodi do stvaranja sveukupnog boljeg ugođaja pri boravku u tom prostoru.

  1. Za očuvanje životne sredine

Uporetbom termoizoalcionih materijala na objektima, pored poboljšanja ugođaja u kvaliteti života u njima, direktno utičemo i na količinu utrošene energije (bez obzira da li se radi o zimskom ili ljetnom režimu), ato direktno utiče na emisiju CO2u atmosferu kao i na generalnu eksploataciju energenata (fosilnih goriva, drveta i sl.). svi ovi faktori na koncu imaju veliku uticaj na zaštitu i očuvanje životne sredine.

  1. Za očuvanje objekta

Kada se objekat pravilno izoluje, pored svih već navedenih beneficija, jedna od njih je i zaštita samog objketa. Pravilno izolovan objekat se na taj način štiti od prodora vlage u zidove, pojave buđi, kao i štetnog uticaja vlage u konstruktivnom sistemu, a koje možebiti kobno naročito uslijed smrzavanje veće količine vlage, pa čak može i oštetiti sam konstruktivni element i nanijeti štetu na objektu.

Pravilno izolovan objekat se na taj način štiti od prodora vlage u zidove koja može dovesti do pojave buđi. U nešto ekstremnijim situacijama, veća količina vlage uslijed smrzavanja u konstruktivnom elementu, može oštetiti same konstruktivne elemente objekta i nanijeti trajnu štetu.

  1. Za partnerstvo na koje možete računati

Odgovorne kompanije zahtjevaju ozbiljne i odgovorne partnere. Austrotherm BH kao lider u proizvodnji materijala na bazi EPS-a i XPS-a na našem tržištu nudi najveći proizvodni kapacitet, a održavanjem kvalitete proizvoda i stalno radeći na poboljšanju odnosa sa našim partnerima, uz višedecenijsko evropsko iskustvo i tradiciju, predstavlja partnera za dobru, stabilnu i kvalitetnu dugogodišnju saradnju.

  1. Za čuvanje Vašeg novca za neke „bolje“ stvari

Ovaj prostor se direktno odnosi na činjenicu da se ugradnjom termoizoalcije štedi energija potrebna za održavanje temperature u Vašem objektu, pa na taj način se direktno štedi vaš novac. Dugoročno gledano, novac koji se uštedi na ovaj način, može se iskoristiti za dalje poboljšanje kvaliteta Vašeg života, Vašeg objekta, uređenje ili čak neko ugodno putovanje za vikend, i to svake godine.

  1. Za vrhunske performance

EPS I XPS su jedni od najzastupljenijih i najpristupačnijih termoizolacionih materijala u modernoj gradnji, a to duguju činjenici da nude najbolja izolaciona svojstva 8najbolju vrijednost „lambda“, odlična mehaniča svojstva, postojanost itd.) u odnosu na ukupna ulaganja, u poređenju sa drugim termoizolacionim materijalima. Ovu materijali se brzi i lako ugrađuju, kroz godine eksploatacije pri pravilnoj ugradnji i upotrebi ostaju postojani, i ne gube svoja ključna svojstva. Takođe, upotrebom nekih najboljih materijala iz naše ponud (npr. Austrotherm EPS AF PLUS), dobijate jednu od najboljih „lambda“ vriejdnosti (0.032W/Mk) u segment fasadnih termičkih izolacija, a čitav sistem je i dalje jeftiniji i pristupačniji od bilo kojeg alternativnog izbora.

  1. Za jednostavnu i brzu ugradnju

Svi materijali na bazi EPS-a i XPS-a su već odavno poznati kao materijali koji su jednostavni i laki za obradu i ugradnju. Instaliranje ovih materijala je postala ustaljena i dobro poznata praksa. Oni ne zahtjevaju upotrebu komplikovanih alata i mašin, lake su težine pa su vrlo pogodni za manipulaciju, nanošenje i postavljanje, što je dobrodošlo posebno kada se radi na većim visinama (na skeli, krovovima, višim etažama i sl.), a nemaju ni štetne ili eugodne efekte po čovjeka u toku ugradnje ni poslije nje, što dodatno olakšava njihovu upotrebu i ugradnju.

  1. Za materijale otporne na vlagu

Ovi materijali nemaju štetnih posljedica u dodiru sa vlagom, a u određenim slučajevima čak ni u slučaju dužeg kontakta sa vodom (Austrotherm XPS9, te se za rauliku od nekih drugih materijala, mogu bez problema koristiti i u situacijama kada očekujemo veće prisustvo vlage ili čak vode 8temelji objekata, cokl, krovovi, itd.). U tom slučaju ostaju postojani, a vlaga ne utiče na njihova mehanička niti termička svojstva.

  1. Za tišinu i ugodan san

Ugradnjom EPS-a u podove Vaših prostorija uveliko poboljšavate zaštitu od udarne buke, što povećava komfor i kvalitet boravljenja u takvim prostorijama i čini prostor tišim i prijatnijim za korištenje. Pored zaštite od udarne buke, ugradnjom u podovima u sistemu plivajućih podova, ugradnja termoizolacionih materijala na cijelom objektu u globalu poboljšava zaštitu od buke u određenoj mjeri.

 

m-Kvadrat

print