spot_img

Adnan Terzić, direktor JP Autoceste FBiH: Naši planovi su da do 2023. godine završimo spajanje dionica Koridora Vc kroz FBiH

JP Autoceste FBiH imaju aktivna dva gradilišta u zeničkoj regiji, a to su Drivuša – Klopče i Klopče – Donja Gračanica. O ovim gradilištima, autoputu Vc,te najavljenim projektima direkcije Autocesta za portal m-Kvadrat govori direktor, Adnan Terzić.

1. Novac je odobren za izgradnju poddionice ceste Buna – tunel “Kvanj”, u dužini 5,6 kilometara.Koje su to planirane aktivnosti koje možemo očekivati u budućem periodu na ovoj dionici.?

EIB je odobrio 100 miliona eura za izgradnju dionice Mostar jug – Počitelj, poddionica Buna – tunel Kvanj (5,6 km), a potpisivanje sporazuma i ratifikacija kredita očekuje se uskoro. Dionica Mostar jug – Počitelj se sastoji od poddionica: Mostar jug-Buna, Buna-Počitelj i Počitelj – Zvirovići. Poddionica Mostar jug – Buna će se izvoditi iz dva dijela: Mostar jug -tunel Kvanj i tunel Kvanj – Buna, a idejni projekt se radi za kompletnu poddionicu.
Idejni projekt glavne trase za poddionicu Mostar jug – Buna je završen u sklopu Ugovora “Usklađivanje Glavnog projekta Buna-Počitelj sa važećim tehničkim specifikacijama”.

Ostale faze Idejnog projekta za poddionicu Mostar jug – Buna će se izraditi u sklopu novog Ugovora. Projektant će imati rok da do kraja oktobra ove godine izradi idejni projekat, u okviru kojeg će biti definisana trasa dionice, koja će biti unutar obuhvata Prostornog plana, kojeg je usvojio Parlament FBiH. Nakon izrade idejnog projekta započet će eksproprijacija zemljišta, a nakon toga i gradnja. Sama gradnja dionice trebala bi početi sredinom 2018., a ovaj dio autoceste bi trebao biti pušten u promet krajem 2020. godine

2. Da li su već rađeni neki od istražnih radova za tunel „Kvanj“?

Za poddionicu autoceste Tunel Kvanj – Buna izrađen je Idejni projekat glavne trase, prema kojem se na predmetnoj poddionici nalaze dva objekta: tunel Kvanj dužine 2760 m i most Rotimski potok 221 m. Ostali dijelovi idejnog projekta, uključujući istražne radove, izradit će se u sklopu novog Ugovora.

3. Recite nam nešto više o trenutnim radovima na autoputu Vc?

Trenutno imamo tri gradilišta i aktivnih 155 miliona eura. U zeničkoj regiji u izgradnji su dvije poddionice Drivuša – Klopče i Klopče – Pečuj, odnosno Donja Gračanica ukupne dužine 8,8 km sa planiranim rokom završetka kraj septembra 2017., odnosno decembar 2018. godine. Na sjeveru su počeli radovi druge faze na poddionici Svilaj – Odžak i  puštanje u promet je kraj 2017. Godine.

4. Da li smatrate da će radovi na dionici Zenica jug-Zenica sjever biti završeni u predviđenom roku gradnje, s obzirom na sve poteškoće, koje izvođači imaju na terenu?

Izgradnju dionice Zenica jug – Zenica sjever karakterišu izuzetno složeni geološki uslovi koji nisu adekvatno tretirani kroz Glavni projekat, tako da je na nekoliko poteza bilo neophodno raditi izmjenu projektne dokumentacije što je uzrokovalo neželjene zastoje na izgradnji otvorene trase autoceste. Na dvije lokacije je došlo do aktivacije klizišta koje je sanirano. Također, završeno je i izmještanje gasnih instalacija. Sve ovo znatno je otežavalo i usporavalo izvođenje radova, ali sad je dinamika mnogo bolja i septembra 2017, odnosno decembar 2018. godine ove poddionice će biti u funkciji.

5. Od Tarčina do Doboja može se dati koncesija na period od 25-30 godina. Time bi Koridor 5C kroz FBiH bio završen. Prezentacija ovog modela urađena je premijeru i resornim ministrima Federalne vlade. Kada javnost može očekivati odgovor o navedenom modelu?

Za završetak kompletnog projekta potrebni su nam novi modeli finasiranja. Jedan od njih je i koncesija. Model znači da pronađemo partnera i da se pod koncesiju da do sada izgrađeni dio. Recimo, sjeverni dio od Tarčina se da pod upravljanje koncesionaru, a on izgradi ostatak puta prema sjeveru. To je model koji je poznat u svijetu, a testiran je kod premijera i političkih subjekata. U principu, niko nema ništa protiv ovog modela, ali još ga nismo stavili u funkciju. Potrebno je prilagoditi zakon i obezbijediti pravni ambijent kako bi se takav oblik saradnje sa partnerom mogao uspostaviti.

6. Kada je pitanju kontrola kvalitete, recite nam koliko se zaista vodi briga o istom na gradilištima u regiji, te da li navedni aspekt ima utjecaj na kvalitetu izgradnje autoputa?

Na svim ugovorima za izgradnju autoceste kontrola kvaliteta se provodi na dva nivoa: izvođačka – interna kontrola kvaliteta i investitorska – eksterna kontrola kvaliteta. Izvođač radova je u okviru ugovora za izgradnju u obavezi organizovati i provođenje kontrole kvaliteta svih ugovorenih radova. Eksternu kontrolu kvaliteta provodi (o izvođaču) neovisna institucija koju angažuje investitor, odnosno JP Autoceste FBiH. I interna i eksterna kontrola kvaliteta tretiraju iste materijale i radove samo sa različitim obimom ispitivanja. Uobičajeno se na svakih 4 do 5 ispitivanja koje provodi interna kontrola, provede jedno ispitivanje eksterne kontrole, što je regulisano Tehničkim specifikacijama.Oba nivoa kontrole kvaliteta (izvođačka i investitorska) rezultate ispitivanja dostavljaju stručno tehničkom licu inžinjera, inžinjer za osiguranje i kontrolu kvaliteta, koji ih analizira i vrijednuje nakon čega ih prihvata ako je specifikacija zadovoljena ili izdaje odgovarajuću instrukciju ako specifikacija nije zadovoljena.   Institucija koja provodi investitorsku kontrolu kvaliteta, u skladu sa Tehničkim specifikacijama, mora biti akreditovana u skladu sa međunarodnim standardom BAS EN ISO/IEC 17025:2006 koji definiše pravila za rad akreditovanih laboratorija. Institucija ili izvođač koji provodi izvođačku kontrolu kvaliteta ne mora, ali je poželjno, da bude akreditovana u skladu sa prethodno citiranim standardom. Treba napomenuti da, kada izvođačka laboratorija nije akreditovana, podliježe odobrenju inžinjera. Pravila kojima se rukovodi inžinjer prilikom odobravanja izvođačke laboratorije su elementarni tehnički zahtjevi iz standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006 a odnose se na: osoblje, prostor, opremu i metode ispitivanja.

7. Za kraj, da li postoje neki planovi, najave ili skorija dešavanja koja se tiču direkcije Autocesta, a koje biste željeli podijeliti sa našim čitateljima?

Naši planovi su da do 2023. godine završimo spajanje dionica Koridora Vc kroz Fedreraciju BiH. JP Autoceste FBiH su pripremile projekte za 182 kilometara autoceste na Koridoru Vc. Osigurana su sredstva finansiranje ili je u fazi potpisivanja za novi investicioni ciklus od 1,36 milijardi KM kod MFI za novih 85 km za sljedeće dionice: Buna – Počitelj 32 miliona eura (tenderska procedura, ugovor potpisan), Buna – Kvanj 100 miliona eura (sredninom 2017. potpis ugovora), Mostar jug – Buna 60 miliona eura,  Vraca – Pečuj 48,5 + 9.5 miliona eura (ugovor potpisan), Ponirak – Vraca 50 +15,9 +25 miliona eura (maj 2017. -potpis ugovora),  Vranduk – Ponirak 49 miliona eura (april 2017. – potpis ugovora), Nemila – Vranduk 36 miliona eura (august 2017. – potpis ugovora), Poprikuše – Nemila 100+70 miliona eura, Tarčin – Ivan 50 +50 miliona eura. Izrada svih projekata predviđena je do kraja trećeg kvartala 2017. godine. Sve ovo je direktno uslovljeno usvajenjem akcize na gorivo.Raspisan je i tender za izgradnju poddionice Počitelj – Zvirovići (11 km) u vrijednosti 100 miliona eura osiguranih putem EIB-a. Pripremljeni su tenderi za nove izvore finansiranja putem EXIM banaka u visini od 1,1 milijardi KM za novih 27 km, dionice Mostar sjever – Mostar jug i tunel Prenj. Pripremljen je projekat koncesije u vrijednosti 723 miliona KM za novih 38 km. Za gradnju je pripremljena i brza cesta Lašva – Travnik, u dužini od oko 25 kilometara, u vrijednost oko 360 miliona KM.

 

m-Kvadrat

 

 

 

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE