spot_img

Adrenalinski doživljaj na Biokovu

Neobičan projekat staklene šetnice Skywalk u Parku Prirode Biokovo smješten je na vidikovcu Ravna Vlaška na nadmorskoj visini od 1228 metara, a cilj hodanja po staklenoj platformi jest stvoriti posjetiocima jedinstven doživljaj planine, visine i mora, odnosno ekstremne i nezaboravne šetnje u kontrolisanim uslovima.

Za časopis m-Kvadrat piše: Anđela Bogdan, mag. ing.aedif. Kontakt: andjela.bogdan@hsgi.org
(Članak je prvi put objavljen u časopisu Građevinar Vol. 72 6/2020)

Anđela Bogdan, mag. ing.aedif. stručna je saradnica u Hrvatskom savezu građevinskih inženjera. Urednica je naučno-stručnog časopisa Građevinar, u kojem je objavila više od 70 stručno-informativnih radova o većim domaćim i svjetskim mega-projektima, te novim građevinskim materijalima i tehnologijama. Kao projektna koordinatorica aktivno učestvuje u provođenju EU projekata u području održivosti i zelene gradnje. Autorica je i koautorica nekoliko stručnih radova u zbornicima naučnih i stručnih skupova.

Uvodno
Nebeske staklene šetnice postale su popularne diljem svijeta. Jedna od najvećih modernih turističkih atrakcija jesu viseći stakleni mostovi, a zadnjih godina sagrađeno je oko 2300 takvih objekata diljem svijeta, uz nebrojene šetnice i vidikovce. Turisti i putnici namjernici koji po njima kroče sa strahom i uzbuđenjem promatraju prirodni krajolik u kojemu su sagrađene. Najpoznatija nebeska šetnica sagrađena je u obliku potkove u SAD-u, odnosno nad kanjonom Grand Canyonom. Sagrađena je 2007., a istodobno može primiti do 120 ljudi. Da bi stekli takvo iskustvo, naši građani uskoro neće morati odlaziti u druge države i na druge kontinente, nego će po šetati po staklenoj platformi smještenoj preko ruba strme litice, čija je gradnja završena ovog ljeta.

Slika 1. Položaj PP Biokovo i staklene šetnice Skywalk na zemljopisnoj karti

Park prirode Biokovo
Park prirode Biokovo nalazi se u južnome dijelu Hrvatske, u Splitsko-dalmatinskoj županiji, na području sedam općina (Brela, Baška Voda, Tučepi, Podgora, Zagvozd, Šestanovac, Zadvarje) i dvaju gradova (Makarska i Vrgorac). Najviši vrh Biokova, Sveti Jure, nalazi se na 1762 metra nadmorske visine, odakle se pruža pogled na Dalmatinsku zagoru i otoke, a tijekom povoljnih vremenskih prilika mogu se vidjeti i planinski vrhovi susjednih država Italije i Bosne i Hercegovine. Na vrhu se nalaze i televizijski toranj te crkva svetog Jure, sagrađena 1968. godine. Smatra se da je na istome mjestu postojala crkva sagrađena još u 12. stoljeću. Vidikovci se nalaze i na vrhovima Vošcu, Štrbini, s kojega se vide Makarska i otoci, Ravnoj Vlaškoj te Stazi, gdje se također može uživati na pogledu na Makarsku rivijeru i otočje.

Slika 2. Sv. Jure najviši je vrh Biokova, a nalazi se na 1762 metra nadmorske visine

Biokovo primi više od 60.000 posjetitelja na godinu. Park je službeno otvoren svake godine od travnja do studenoga, a broj posjetitelja najveći je u ljetnim mjesecima, posebno u srpnju i kolovozu. U sklopu Parka nalazi se pet vidikovaca na visinama višima od 800 metara.

Karakterizira ga bogata prirodna i kulturna baština, a tamo se nalaze i brojne planinarske i pješačke staze te se posjetitelji mogu baviti slobodnim penjanjem, biciklizmom te padobranskim jedrenjem. Tamo su i brojne poučne staze poput Poučne geološke staze, Putova drevne Berulije, Topničkog puta i Sridivice.

Slika 3. Veliki kaštel pod stijenom u Kotišini odredište je brojnih planinara

Novi Adrion – promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP-a Biokovo
Javna ustanova Park prirode Biokovo trenutačno provodi EU-ov projekt „Novi Adrion – promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo“, koji se sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Projektni tim čine četiri zaposlenika Javne ustanove PP-a Biokovo i pet vanjskih stručnjaka. Uz Javnu ustanovu PP Biokovo partneri na projektu su Makarska razvojna agencija MARA i Hrvatska gorska služba spašavanja – HGSS. Od velike pomoći pri izradi projekta bili su i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Hrvatska agencija za okoliš i prirodu.

Slika 4. Vizualizacija projektnog rješenja novog vidikovca na Biokovo
(izvor:Jadranovo d.o.o.)

Ukupna vrijednost projekta iznosi približno 31 milijun kuna, od čega bespovratna sredstva europskih strukturnih i investicijskih fondova iznose oko 27 milijuna kuna. Ostatak se sufinancira vlastitim sredstvima korisnika i partnera te sredstvima iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekt se počeo provoditi u studenome 2016., a planirani završetak je u siječnju 2021. Sastoji se od 12 projektnih elemenata kojima će se povećati obrazovni kapacitet posjetitelja Parka prirode Biokovo, i to razvitkom novih edukacijskih programa i sadržaja, čime će se povećati atraktivnost prirodne baštine Parka i povećati broj posjetitelja.
U sklopu projekta uređuje se posjetiteljski centar u bivšoj osnovnoj školi u Župi, koji će imati interaktivni postav koji će na moderan način prikazati detalje o Biokovu i Zabiokovlju. Na taj se način želi potaknuti posjetitelje da posjete manje posjećenu, a jednakovrijednu sjevernu stranu Biokova.
Ulaže se u uređenje Rodićeve ceste odnosno u rekonstrukciju bijele ceste Staza – Saranač u pješačko-biciklističku stazu dugu oko sedam kilometara, koja tehnički nije zahtjevna te je prilagođena svim uzrastima. U tu rekonstrukciju i opremanje uložit će se oko tri milijuna kuna. Velika je novost unaprjeđenje sustava prijevoza posjetitelja nabavom tzv. shuttle buseva s voznim redom na stajalištima duž Biokovske ceste te nabavom bicikala za najam od ulazne recepcije. Time se neprilagođena Biokovska cesta želi rasteretiti od velikog broja osobnih vozila koja stvaraju gužve i onečišćuju okoliš.

Slika 5. U sklopu projekta ulaže se u rekonstrukciju pješačko-biciklističke staze

Partner MARA provodi multimedijalnu edukaciju posjetitelja postavljanjem vanjskih i unutarnjih interaktivnih ekrana na području Makarske rivijere sa svim najvažnijim informacijama o Parku i njegovoj ponudi, dok HGSS unaprjeđuje sustav sigurnosti posjetitelja nabavom opreme za unesrećene, uvođenjem sigurnosnih poboljšanja i edukacijom zaposlenika.
Kroz projekt bit će razvijen i niz edukativnih programa koje su osmislili stručnjaci za biologiju i geologiju te nabavljena mobilna oprema za njihovo provođenje u prezentacijskim centrima i na terenu. Taj element također uključuje mobilnu aplikaciju namijenjenu djeci mlađeg uzrasta kako bi kroz igru naučili zanimljivosti o Biokovu. Planirana je i izrada interaktivne knjige i vodiča kroz Biokovo.

Skywalk Ravna Vlaška
Najupečatljiviji i najsloženiji dio toga EU-ova projekta svakako je izgradnja vidikovca u obliku potkove, izvan litice i sa staklenom plohom za hodanje nazvanog Skywalk. U izgradnju te neobične građevine i rekonstrukciju postojećeg vidikovca uloženo je oko osam milijuna kuna.

Slika 8. Detalj s gradilišta

Izgradnja Skywalka jedinstven je primjer povećanja atraktivnosti prirodne lokacije njegovom „ekstremnom komponentom“, čime će se povećati priljev posjetitelja i osigurati dodatni prihod Parku. Nalazi se u jugozapadnome dijelu Parka prirode Biokovo, na visini od 1228 metara nadmorske visine, na kojemu vladaju specifični vremenski uvjeti, zbog kojih je gradnja povremeno bila otežana.

Slika 9. Platforma vidikovca izvodi se kao rekonstrukcija i dogradnja postojećega vidikovca uz infocentar Ravna Vlaška

Platforma vidikovca izvedena je kao rekonstrukcija i dogradnja postojećega vidikovca uz infocentar Ravna Vlaška. Rekonstrukcija se odnosi na uređenje i proširenje pješačkoga platoa uz postojeću Biokovsku cestu s geološkim stupom s infopločama te na proširenje postojećega platoa vidikovca, a dogradnja na izgradnju istaknute platforme u obliku potkove. Glavni projekt osmislila je Josipa Subota, mag. ing. arch., iz tvrtke Jadranovo d.o.o., a projekt konstrukcije izradio je Andrej Babić, dipl. ing. građ., iz iste tvrtke. Glavni izvođač radova bila je tvrtka Reliance d.o.o., a voditelj gradilišta Tomislav Albini, dipl. ing. građ., ujedno direktor tvrke. Nadzor nad građevinskim radovima obavljao je Stipe Kristić, dipl. ing. građ., uime tvrtke Institut IGH d.d.. Radovi na gradilištu službeno su počeli 22. svibnja 2019., a Skywalk je službeno dovršen i otvoren za posjetitelje 2. srpnja 2020.

Slika 10. Pogled na gradilište

Temeljenje i nosiva konstrukcija
Plato vidikovca je ukupnih tlocrtnih dimenzija oko 23 x 3 metra. Na njegov je istočni ugao postavljen panoramski teleskop. S platoa vidikovca pruža se pogled na morsku pučinu i betonsko-čeličnu platformu (skywalk) u obliku potkove sa zaštitnom ogradom i podnom plohom koja je u cijelosti izrađena od stakla. Cijela je platforma prepuštena preko ruba litice te osim što otvara pogled prema moru omogućava i doživljaj biokovskih stijena iz ptičje perspektive.

S obzirom na nepovoljna geomehanička svojstva tla, blizinu rasjednih pukotina, potresnu zonu i nepovoljan utjecaj vjetra odabrana je prednapeta betonska konstrukcija glavnoga nosača na koju se oslanja čelično-staklena konstrukcija.

Slika 11. Temeljenje konstrukcije izvedeno je mikropilotima i geotehničkim sidrima

Prije izvođenja svih nosivih elemenata temeljne konstrukcije izvedeni su radovi na platou u rovu, iskopom u stijeni, bez podgradnih konstrukcija, izvedbom vertikalnoga zasjeka odgovarajućom mehanizacijom poput pila za stijenu i slično. S obzirom na karakteristike građevine i lokacije, temeljenje je trebalo izvesti na mikropilotima. Osim pilota tamo su i geotehnička sidra jer konzola proizvodi i vlačne sile u pilotima koji su udaljeniji od litice. Mikropiloti i geotehnička sidra izvodili su se uz pomoć dubinskoga čekića i hidrauličke bušilice.

Glavna konstrukcija platforme vidikovca sastoji se od tzv. krute kutije temeljnih greda okomitih na liticu, armiranobetonske grede paralelne s liticom te armiranobetonske ploče preko greda. U tu konstrukciju upeta je konzolna prednapeta AB greda u obliku potkove. Skywalk je kružnoga oblika promjera 8,5 metara, a zajedno s ravnim dijelovima strši izvan „krute kutije“ oko 11 metara.

Slika 12. Staklene plohe oslanjanju se na čeličnu konstrukciju

Staklo je oslanjeno na sekundarnu čeličnu konstrukciju, koja se sastoji od radijalno postavljenih konzolnih HEA 200 nosača na razmaku oko 2,5 metra. Na svaki od tih konzolnih nosača dolaze vertikale ograde te s vanjske i unutarnje strane L profili koji tangencijalno povezuju konzolne nosače. Staklo ograde oslonjeno je na njih i vertikale ograde (s triju strana), dok se staklo poda oslanja na četiri brida. Za pod i za ogradu predviđeno je lamelirano staklo.
Čelična podna konstrukcija oslanja se na monolitnu AB gredu smještenu duž unutarnjega promjera, odnosno na metalne gredice spojene na nju s vanjske strane. Takvo je rješenje, za razliku od rješenja s gredama na unutarnjoj i vanjskoj strani konzole, vizualno atraktivnije, a u kombinaciji s prozirnim preklapanjem i ogradom formirat će poseban doživljaj za posjetitelje.

Slika 13. Gradilište snimljeno iz zračne perspektive

U sklopu tog dijela projekta postavljen je i geološki stup s infopločama. Riječ o trodimenzionalnome prikazu presjeka geoloških razdoblja i geološkog postanka Parka prirode Biokovo.

Pristup vidikovcu
Skywalk se nalazi uz asfaltiranu prometnicu, uz koju su smješteni i infocentar, sanitarni čvor te parkiralište za pet osobnih automobila i bicikle. Infocentar jest poluukopani, slobodnostojeći prizemni objekt pravokutnoga tlocrtnog oblika i površine 33,41 m2, položen u smjeru sjeveroistok-jugozapad. Opremljen je elektroinstalacijama s napajanjem iz autonomnoga sustava fotonaponskih panela s integriranim baterijama. Kako bi se zadržao autohtoni doživljaj lokacije, gdje god je to bilo moguće korišten je prirodni materijal. Sve podne i zidne obloge su od vapnenačkoga kamena te su potporni gabionski zidovi također predviđeni od vapnenačkoga kamena.

Slika 14. Staklena šetnica pruža poseban doživljaj za posjetitelje

Pristup platformi omogućen je sa sjeveroistočne strane, uz dva stubišta koja su smještena s istočne i zapadne strane infocentra, što omogućuje učinkovit kružni promet posjetitelja, bez stvaranja gužve. Vidikovac može primiti do 50 posjetitelja u isto vrijeme.

Slika 15. Skywalk može primiti do 50 posjetitelja u isto vrijeme

Do Skywalka posjetitelji stižu Biokovskom cestom, koja vodi od glavnoga ulaza u Park prirode Biokovo, koji se nalazi otprilike dva kilometra istočno od Podgore, uz državnu cestu D512 (Makarska – Vrgorac) koja vodi prema najvišemu vrhu Svetom Juri, koji se nalazi na nadmorskoj visini od 1762 metra. Skywalk je otvoren od travnja do studenoga, dok u zimskim mjesecima pristup posjetiteljima neće biti dopušten iz sigurnosnih razloga, između ostaloga, zbog zimskih uvjeta na cestama.

Umjesto zaključka
Park prirode Biokovo uskoro će doživjeti sveobuhvatnu revitalizaciju. Osim atraktivnog vidikovca koji je već u ljetnim mjesecima 2020. stekao veliku popularnost domaćih i stranih posjetitelja, u sljedećoj fazi projekta uredit će se pješačko-biciklistička staza, postaviti infopunktove i panoramske teleskope, obnoviti i opremiti odmorišta, dječja igrališta i posjetiteljski centar te unaprijediti prijevoz. Odmorišta će biti postavljena duž cijele Biokovske ceste. Oni koji rado odlaze u planine, pa tako i na Biokovo, vjerojatno se ne plaše visine, ali mora se priznati da će od svih onih koji zakorače na Skywalk samo najhrabriji pogledati dolje.

Slika 16. Hodanje po staklenoj platformi stvorit će jedinstveni doživljaj planine, visine i mora

Literatura:
Projektna dokumentacija investitora i glavnoga projektanta
https://ec.europa.eu/croatia/smart_city_in_Croatia_hr
Fotografije: Matko Begović
Vizualizacije: Jadranovo d.o.o.

Popularno

Copyright- 2021 | m-Kvadrat Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.