spot_img

AIM Studio iz Podgorice predstavlja projekat hotela Breza sa 5*

Arhitektonski volumen objekata je projektovan sa ciljem vizuelnog umanjenja velikog volumena objekta i dobijanja homogene slike naselja.

AIM studio

AIM studio, koji trenutno broji oko 25 ljudi, osnovan je 2011 godine i vode ga arhitekte Ivan Milošević i Andrej Mitrović. Rad studija je zasnovan na interakciji dobro koordinisanog tima arhitekata i inženjera drugih struka, koji svakom projektu pristupa sa posebnom pažnjom, trudeći se da dekodiranjem prostornih zahtjeva i ograničenja, sa dozom respekta prema tradiciji i prirodnom okruženju, utisne novi objekat u pejzaž ili gradsku matricu.

Godine iskustva u istraživanju i dizajnerskom preispitivanju različitih tipologija građevina, kao i konstantno insistiranje na kvalitetu, istakle su AIM studio na crnogorskom ali i inostranom tržištu, a uspjeh studija vidljiv je i kroz brojna priznanja, nagrade i publikacije. Kao najznačajnija priznanja mogu se izdvojiti: BIG SEE Architecture Award 2019, nagrada Prvog Crnogorskog Salona Arhitekture za najbolji dizajn enterijera, nagrada Trećeg Crnogorskog Salona Arhitekture, nagrada Božidar Milić, Grand Prix Balkanskog arhitektonskog bijenala BAB19, ECOLA award i druge.

HOTEL „BREZA“ 5*

Lokacija: Kolašin, Crna Gora

Godina: 2019.

Površina: 12239m2 + 6914m2 (podzemno)

Smještajni kapaciteti: 144 hotelske sobe + 17 apartmana

Investitor: Privatni investitor

Autor idejnog rješenja i glavnog projekta: AIM studio

Autor enterijera: Articons / Manor

O lokaciji:

Hotel „Breza“ 5* je pozicioniran u neposrednoj blizini centra Kolašina, u srcu urbane cjeline Breza. Zona zahvata se proteže na terenu u nagibu, nadmorske visine od 940m do 1159m. Povoljnost prirodnih uslova područja, kojeg čini prirodni ambijent sa bogatim zelenilom, blizina rijeke Tare i drugih atrakcija masiva Bjelasice i Sinjajevine, čini ga jednim od najatraktivnijih prostora za boravak. Centar grada je udaljen 1.7km od hotela, dok je ski centar na 11,2km udaljenosti.

Funkcionalno rješenje:

Predmetni turistički kompleks čine dva objekta: centralni objekat hotela – objekat A i depadans hotela – objekat B.

Glavni ulaz centralnog objekta predstavlja ujedno i glavni ulaz u hotel. Pristupa mu se sa jugozapadne strane, u nivou prizemlja. Ispred ovog ulaza formiran je plato sa kružnom pristupnom internom saobraćajnicom, kao i nadstrešnica koja ga u potpunosti prekriva.

Parkiranje je predviđeno u cjelosti u podzemnoj etaži Centralnog objekta, sa kapacitetom od 90 parking mjesta.

– Centralni objekat – objekat A:

Centralni objekat hotela je spratnosti je 2Po+Pr+2+P i izlomljene pravougaone osnove. U prizemlju se nalazi 5 funkcionalnih zona u vidu javnih hotelskih prostora, administrativnih zona, poslovnih prostora, smještajnih jedinica i dijela predvidjenog za funkciju kazina. Javne hotelske prostore čini centralni prijemni hol sa lobijem, lobi barom, centralnim toaletima, hodnicima i koridorima, i vertikalnim komunikacijama u vidu 3 lifta za goste i 2 servisna lifta sa pripadajućim servisnim prostorijama. U administraciji su kancelarijske prostorije zaposlenih, poslovnu zonu čine komercijalni sadržaji ski servisa, rentiranja i prodavnice, dok su smještajne jedinice u vidu dvokrevetnih soba i apartmana. Dio predviđen za kazino je sa vezom iz hotela kao i zasebnim direktnim ulazom sa glavnog platoa.

Prva podrumska etaža je svojom površinom u većini iskorištena za garažiranje vozila i pozicioniranje tehničkih sadržaja hotela, dok su na drugoj podrumskoj etaži prostori centralnog hotelskog magacina i tehničke prostorije. Na ovoj etaži se nalazi i podzemna veza – tunel – kao veza sa objektom depandansa isključivo u funkciji instalacione i tehnološke povezanosti dva objekta i ukopana je ispod planirane saobraćajnice. Spratne etaže objekta su isključivo u funkciji smještajnih jedinica, u vidu dvokrevetnih soba i apartmana.

– Depadans hotela – objekat B:

Depadans hotela je spratnosti Po+Su+Pr+2+Pk i pravilne pravougaone osnove. Prizemlje ovog objekta ima nezavisan ulaz sa javne saobraćajnice. U sklopu prizemlja je predviđen manji lobi sa recepcijom, dok je preostali dio prizemlja kao i sve spratne etaže isključivo u funkciji smještajnih jedinica.

U suterenu je projektovan restoran sa dvije sale koje mogu da funkcionišu nezavisno, i centralna kuhinja. Iz obije sale restorana se izlazi na otvorenu terasu.

Podrumska etaža je podijeljena u dvije funkcionalne cjeline, javni hoteski dio kojeg čini SPA zona i bazen, i druga cjelina projektovana kao tehnički prostor za potrebe smještaja odgovarajućih tehničkih blokova koji opslužuju objekat.

Zbog specifične pozicije manjeg objekta i njegove vizure ka rijeci, potkrovlje je riješeno praktično u tavanskom dijelu, gdje su strmi nagibi krova omogućili formiranje kvalitetnih smještajnih jedinica, sve u funkciji otvaranja vizura prema rijeci za veći centralni objekat.

Arhitektonsko oblikovanje:

Arhitektonski volumen objekata je projektovan sa ciljem vizuelnog umanjenja velikog volumena objekta i dobijanja homogene slike naselja. Oba objekta su projektovana tako da čine integralnu vizuelnu cjelinu. Osnove objekta su dvotraktno formirane, sa hodnikom na koji se upravno redaju sobe.

Traktovi se naglašavaju isturenim trougaonim formama u okviru kojih se izdvajaju zone soba i od prizemne etaže se drugačije materijalizuju.

Na kameni postament prizemlja se naslanjaja sekundarna konstrukcija od drvenih letvica, koja daje vizuelni identitet kompleksu. Kosi krovovi nagiba 38 i 45 stepeni naglašavaju traktove, čime se postiže usitnjavanje gabaritno krupne cjeline hotela, vizuelno podsjećajući na više manjih kućica. Između primarnih krovnih ravni nalaze se badže, sa fiksnim drvenim žaluzinama. Badže doprinose i dodatnoj razuđenosti krovnih ravni.

Kategorizacija objekta i tipologija smještajnih jedinica:

Objekat je projektovan kao hotel kategorije 5* zvjezdica, u vidu kondo modela poslovanja. U skladu sa projektnim zadatkom investitora predviđeno je 2 tipa smještajnih jedinica i to u vidu 144 dvokrevetne sobe i 17 apartmana, od kojih je 16 jednosobnih i jedan dvosobni.

Materijalizacija i završna obrada:

Fasadni zidovi prizemlja i podzemnih etaža u dijelu iznad linije terena predviđeni su u

sistemu kontaktnih fasada sa završnom oblogom od lokalnog kamena u pločama.

Fasadni zidovi prvog sprata osnovnog gabarita objekta su u sistemu kontaktnih fasada sa završnom obradom od dekorativnog maltera. Ostali spratovi osnovnog gabarita su u većem dijelu u sistemu ventilisane fasade sa završnom oblogom od drvenog kompozita.

Zidovi konzolnih prepusta spratova, kao i u jednom manjem dijelu osnovnog gabarita su predviđeni u sistemu ventilisane fasade sa završnom oblogom od aluminijske šindre. Kosi krovovi objekata projektovani su sa krovnim pokrivačem od aluminijske šindre. Ravni krovovi su neprohodni sa završnim slojem od šljunkovitog materijala.

Unutar fasadnih ramova koji artikulišu arhetipske forme kuća – elementi koji dominantno daju vizuelni identitet objektu – predviđene su vertikalne letvice od drvenog kompozita.

AIM studio d.o.o.

Baku 46

81000 Podgorica, Crna Gora

 

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE