spot_img

Arhitektura još jednog arhitekte

Arhitektura neke građevine je ogledalo arhitekte sa jedne strane i samog investitora sa druge strane. Arhitekta svojim stručnim nastupom i kreativnošću unosi svoj dio, a investitor sa svojom vizijom i snagom budžeta unosi onaj drugi dio i to čini na kraju cjelinu koju imamo kao rezultat.

Tarik Mujanović rođen je u Ljubuškom 1969 godine. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu 1996 godine. Kao samostalni arhitekt radi do 2006 godine, a nakon toga registrira firmu pod imenom ARHIN d.o.o. Ljubuški sa kojom je projektirao i često nadzirao izgradnju desetine različitih objekata. Predmet projektiranja je bio širok dijapazon tema od enterijera, individualnih stambenih objekata, poslovnih i višestambenih zgrada, partera i slično. U tom dijelu referensi, dominiraju individualni stambeni objekti, te višestambene zgrade i hoteli (pansioni i slično). Putovanja po različitim svjetskim destinacijama (Dubai, Rio de Janiero, Istanbul, Barcelona, Milano i dr.) i posjete različitih sajmova građevine, uz obrazovanje koje je stekao na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu, doprinijele su izgradnji pristupa i stilu projektiranja koji je plasirao. Za časopis m-Kvadrat piše o arhitekturi.

Piše: Tarik Mujanović, dpl.ing.arh

MOJA ARHITEKTURA

Na prvoj godini studija jedan od cjenjenih profesora je rekao:

1.Sigurnost (konstrukcija)

2.Funkcionalnost (kvalitetno korištenje prostora)

3.Dizajn (prepoznatljivost funkcije objekta-imidž)

To je Arhitektura!

Naravno, radeći ovaj posao godinama, držao sam se tih normi. Međutim, iskustvo koje sam stekao je doprinijelo da ovaj redoslijed dopunim različitim nijansama koje su nekada jako bitne. Te nijanse su ustvari i razlika među nama kolegama, arhitektima. Slično ili isto obrazovanje, sa jedne strane i različita životna i poslovna iskustva, sa druge strane su odredila te razlike među nama. Moje su moje, i njih se držim. One su specifične i ja ih primjenjujem u svojim projektima. Imam svoja formirana pravila i njih se držim, a ona su otprilike sljedeća:

1.Projektni zadatak

Norma koja je standardna, međutim uzimajući u obzir one nijanse o kojima sam govorio, ja jako uvažavam investitora i nastojim da ga u najvećoj mjeri uvučem u projekat i njegove faze, što će na kraju rezultirati kvalitetom izgrađenog objekta ili neke cjeline. Moje iskustvo govori upravo o tome, da je timski rad projektanta i investitora, skupa sa ostalim učesnicima u projektu, najbolja formula za uspješan projekat.

2.Namjena objekta

Također standardna informacija i dio projektnog zadatka. Za mene je važno pravilo da arhitektura objekta bude prepoznatljiva za svrhu buduće namjene istog. Ona mora suptilno da se prezentira, nasuprot isforsiranom i populističkom načinu, koji arhitekturu često odvodi u običan arhitektonski kič.

Materijali i oblici, trebaju da imaju note i vizualnu percepciju takvu da posmatrač sam može da zaključi, koja je namjena objekta i da odiše autoritetom funkcije kojoj je namijenjen.

3.Investitor

Investitor se u mom slučaju, mora tretirati sa najvećim poštovanjem. Naravno da to treba biti dvosmjerna ulica, analogija saradnje i odnosa. On kao investitor mora u startu, uz našu pomoć da odabere pravi smjer i jasan cilj. Pravi smjer nastaje kroz zajedničko definiranje projektnog zadatka gdje se sve nepoznanice otklanjaju. Investitor na svoj način navodi sve elemente i sadržaje buduće građevine ili cjeline, a arhitekt kroz važeće standarde, propise i odgovarajuću arhitekturu, konačno definiraju konačni cilj. Vrlo bitna karika ili faza u realizaciji projekta je visina investicije. Visinu investicije arhitekt može da prilagodi uvođenjem odgovarajućih i prikladnih oblika i materijala. Svaki objekat i njegova namjena mogu da nametnu stav o oblikovnom stilu objekta i njegovoj materijalizaciji.

4.Materijalizacija

Odabir materijala je jako bitna odrednica objekta. Ona na kraju određuje sami karakter građevine ili nekog uređenog prostora. Moja saradnja sa različitim dobavljačima mi omogućuje i olakšava da ova važna stavka u oblikovanju građevine bude na visokom nivou.

Timski rad arhitekte, investitora i dobavljača različitih materijala u toku realizacije gradnje, proizvodi uspješan i kvalitetan rezultat, a to je kvalitetnu arhitekturu (sigurnost, funkcija i dizajn). Naravno da je pozicija arhitekte u ovoj situaciji, kao kompozitora u velikom orkestru. Potrebno je da netko uskladi sve ove elemente (projektni zadatak, namjena, budžet ,dostupni materijali i ostalo).

Dakle, poenta je u tome da se do cilja dođe na mogući način. Nekada imate limit u veličini parcele i ograničavajućim koeficijentima, nekada u njenoj poziciji i lokaciji a nekada je limit vezan za budžet kojim raspolažete. Arhitektura nekog objekta treba da traje što duže i na neki način treba da obilježi i vrijeme i stil tog vremena u kojem je nastala ,a da je aktuelna, po mogućnosti trajno.

1.AS KRAMAR d.o.o. Ljubuški (Auto salon) 2016 god.

Firma sa sjedištem u Ljubuškom, koja je imala kotinuitet u razvoju poslovanja ,naručila je projektno rješenje za rekonstrukciju postojećeg objekta, koje će oslikati njihov status i ostvarene rezultate. Novi objekat treba da odrazi ambicije za sami vrh regionalnog poslovanja u njihovoj branši. Treba da se koristi u budućnosti za imidž i kao reklamna pozadina automobila koji se prezentiraju.

Investitor je bio jasan pri definiranju projektnog zadatka. Projektant je napravio arhitektonsko rješenje koje je sa ostalim fazerima pretvorio u završen glavni projekat. Sa 3D vizualizacijom je investitoru predstavio završni izgled i materijalizaciju.  Prilikom izvođenja građevinskih i zanatskih radova, vršen je projektantski nadzor, tako da su neka rješenja detalja i uvođenja određenih materijala, vršena u toku gradnje. Ključni materijali za fasadu su bili iz programa ALUKO BOND limova i strukturalna staklena fasada. Ova dva materijala su se idealno uklopila da povežu izgled objekta sa djelatnošću tvrtke (prodaja automobila).

Izvođač radova na staklenoj fasadi i ALUKO BOND, te unutarnja stakla za pregrađivanje ureda ,uradila je firma BRAVAR d.o.o. Ljubuški. Enterijer je oplemenjen modernom keramikom(PORCELANOSA) koju je isporučila tvrtka BROTIS d.o.o. Čitluk. Unutarnje zidove smo prebojili bojama iz programa  VALPAINT Sarajevo.

Dakle recept za ovakav objekat je u najkraćem, jasan investitor, dobro projektno rješenje oblika i materijala, dobri i kvalitetni dobavljači, izvođači radova i odgovarajući budžet.

 

AS KRAMAR u Zagrebu (Auto salon) 2018 god.

Firma KRAMAR d.o.o. Ljubuški odlučila je otvoriti još jednu poslovnicu u Zagrebu. Za tu svrhu je kupila nekadašnju tvornicu alata koja je bila smješten na parceli od 7 200 m² u području Jankomira, na izlazu iz Zagreba prema Sloveniji. Projekat je podrazumijevao rješenje, da se sa dijelovima postojećeg objekta i određenim rekonstrukcijskim rješenjima, napravi odgovarajući objekat za njihovu djelatnost – prodaju automobila. Po već usvojenom pristupu kod gradnje prvog objekta, napravili smo odgovarajuće projektno rješenje, usvojili materijalizaciju i uz fazerski projektni nadzor ,došli smo do finiširanja objekta, koji je po svim kriterijima zadovoljio i investitora i najveći dio klijenata, koji su koristile usluge ove firme. Dobavljači materijala i ključni izvođači radova, sa prvog objekta, uspješno su obavili svoje poslove i na ovom zahtjevnom objektu. Na fasadi su ključni materijal termopaneli iz programa KINGSPAN i dekorativni istegnuti limovi iz firme ProMetall.

Investitor je je na atraktivnoj lokaciji tražio egzotičnu priču sa rustikalnim i modernim arhitektonskim elementima i materijalima. Nakon vrlo jasnog projektnog zadatka uz konstantnu saradnju i koordiniranje došlo je do finaliziranja objekta čiji izgled je mnoge posmatrače zaplijenio. Osnovni i ključni cilj je bio napraviti ambijent ugodnosti boravka u blizini ovog objekta, upravo namijenjenom za odmor i zabavu. Za oblogu fasade smo se odlučili kamen MILJEVINA i falcovani lim iz programa PREFA austrijskog proizvođača. Za sve ostale pozicije smo kombinirali različite prirodne i druge materijale, koji su ugodni i prikladni za korištenje i održavanje.

Projekat i projektantski nadzor. Objekat nastao kao rezultat uske saradnje investitora i projektanta. Jasna i temeljita priprema projektnog zadatka, arhitektonsko rješenje na skromnoj parceli od 480 m² i kreativno korištenje prostora, rezultiralo je sa jednim korektnim objektom.

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE