Arhitektura kino dvorana

Iako je pandemija koronavirusa mjesecima zatvarala kina širom svijeta, arhitektonska industrija gleda u budućnost jer joj je cilj preispitati filmsko iskustvo.

Kako su se gužve slijevale u kino nakon pandemije 1918. godine, tako industrija i ovaj put ponovo mijenja oblik kina, reagirajući na nove načine zajedničkog gledanja filmova.

Kao što su pokazale posljednje godine, istustvo kina već se radikalno mijenjalo. Arhitektura govori kroz kino. Iako najmanje kino dvorne na svijetu mogu ugostiti samo jednu sobu i zaslon, moderniji projekti izgrađeni tokom posljednjih dvadeset godina uključuju više ekrana. To čak ide toliko daleko da uključuje multiplekse, koncept razvijen u Kanadi pedesetih godina, a koji obuhvata više kina ili mnoštvo istih smještenih pod istim krovom.

Sada u razmatranje ulazi sve, od sjedenja na stadionu, do auto parkova. Galerija projektata u nastavku ističe dizajn kino dvorana tokom posljednjih deset godina, kako su se kina razvijala i počela da uključuju multiplekse, nove sadržaje i raznolike programe:

print