spot_img

Arhitektura projektovanja krova: smjernice i 4 korisna savjeta

Arhitektura projektovanja krova: vodič s dijelovima, vrstama i materijalima krova. Evo nekoliko korisnih savjeta

Projektovanje krova jedan je od najvažnijih koraka u procesu projektovanja koji je presudan za izvedbu svih vrsta zgrada zbog svoje funkcije zaštite unutrašnjeg okruženja. Ali kako projektovati krov? Gdje započinjete?

Ovaj  tematski članak vodi vas kroz različite faze identifikovanja osnova kako bi se osiguralo da određena projektovanja zadovoljavaju potrebe klijenta.

Primjeri projekta krova

 • Prvi primjer će ilustrovati projekat dvovodnog krova sa projektnim softverom BIM koji koristi različite materijale: armirani beton, drvo i čelik.
 • Drugi primjer fokusirat će se na projekat tri različita tipa krova, u smislu broja krovnih kosina izgrađenih od različitih materijala.

Kako projektovati krov: referentni standardi

Ispunjavanje regulatornih zahtjeva ključni je aspekt svakog procesa planiranja. Postoje neki temeljni principi projektovanja i lokalni ili regionalni standardi kada je u pitanju projektovanje krova koje treba uzeti u obzir.

Prvenstveno, treba ispuniti opće smjernice koje su standardizirane na nacionalnom nivou, poput konstrukcijskih aspekata.

Dijelovi krova

Evo nekoliko elemenata koji karakterišu krov:

 • Sljeme krova – linija presjeka dvije kosine krova na najvišem dijelu krova
 • Uvala– udubljeni  spoj ili  ugao stvoren  kada se sapajaju dvije kose krovnih ravni (ugao <180 °) gdje se kišnica mora kanalizirati prema dole u slivnik.
 • Greben – vodoravna ili nagnuta linija koja predstavlja konveksni ugao ili spoj na mjestu gdje se spajaju dva suprotna kosa krova (ugao> 180 °) sa kojih kišnica teži da otiče.
 • Okapnica – linija koja ograničava nagib krova u donjem dijelu i gdje je kanal za oluke obično ubačen za sakupljanje kišnice.
 • Promjena nagiba – linija koja spaja dvije kosine s različitim, ali ne suprotnim kosinama.
 • Zabat/kosina–linija nagiba koja definiše bočnu stranu nagiba krova
 • Streha– dio krova koji se susreće ili nadvisuje zidove zgrade.

Vrste krovnih konstrukcija

Prva razmatranja koja treba uzeti u obzir prilikom projektovanja krova bit će određena njegovom tipologijom. Faktori koji su uključeni u pravljenje bilo kakvih razlika su:

 • Nagib

Nepravilno projektovanje nagiba moglo bi pogodovati infiltraciji ili isticanju vode ili prekomjernom taloženju snijega. S tim u vezi, možete imati (nagib 45 ° = 100%):

 • Kose krovove: ovo se odnosi na krovove s nagibom većim od 5%. Ova tipologija može imati različite karakteristike u odnosu na lokaciju na kojoj je projektovana (u rasponu od nagiba od oko 30%, u područjima sa suhom klimom, pa sve do nagiba s više od 150% u područjima gdje obiluje snijeg)
 • Ravne krovove: imaju minimalni nagib (obično između 2-3%) dovoljan samo da garantuje protok vode do odvoda. Ova vrsta krovnih površina može biti prohodna (povećanjem korisne površine zgrade) ili neprohodna (kada je dostupna samo osoblju za održavanje).

 Odlaganje vode

Ovisno o tome kako kišnica pronalazi put do odgovarajućih mjesta odvodnje i potom se odvodi kroz cjevovod, a zatim do odvodnje u prizemlju, možemo razlikovati:

 • jednovodni krov: protok vode odvija se duž jednog krovnog nagiba koji je postavljen na zidove različitih visina.
 • dvovodni krov: protok vode odvija se duž dvije suprotne padine koje se spajaju na krovnom sljemenu. Bočno su povezane s nosivim zidovima duž ivice okapnice.
 • četverovodni krov: odvod je osiguran duž cijelog oboda produžetka ivice okapnice.

Materijali nosivih konstrukcija

 

Ovdje možete pronaći pregled različitih vrsta i najprikladnijih krovnih materijala za svaki oblik krova:

 • beton: predstavljen je ramovskom betonskom konstrukcijom koja se sastoji od greda postavljenih na stupove koji podupiru betonsku i zidanu podnu ploču. Obično se gradi šupljim blokom, gredama, betonskom pločom, podnom košuljicom i površinskom oblogom. Varijanta je predstavljena betonskim rešetkama, koje se pretežno koriste za industrijske konstrukcije.

 • drvo: Popis komponenata u drvenim krovnim konstrukcijama:
  • rogovi
  • rožnjače
  • rešetke
  •  okviri

U svim slučajevima imamo glavnu konstrukciju (koju čine gore navedeni elementi) i sekundarnu konstrukciju koja se sastoji od sekundarnih nosača postavljenih iznad glavne konstrukcije i pruža odgovarajuću potporu pločicama i popločavanju.

 

 • čelik: Većina oblika čeličnih ramova mogu se grupisati na sljedeći način:
  • ramovski (grede i stupovi) koji uglavnom podržavaju montažne krovne ploče
  • rešetkasti
  • s čeličnim rešetkastim gredama

Kako projektovati krov: opće karakteristike

Proračun nagiba

Da bismo pravilno izračunali nagib našeg novog krova, sada moramo procijeniti različite aspekte, poput materijala koje ćemo koristiti, klimatskog pojasa ili moguće upotrebe potkrovlja.

Sa regulatorne tačke gledišta, ne postoji nijedan pokazatelj koji zahtijeva minimalne ili maksimalne vrijednosti nagiba.

Vrlo jednostavna metoda za izračunavanje nagiba određuje se sljedećom formulom (uzimajući u obzir pravokutni trokut):

P (%) = PQ/OQ x 100

gdje je:

P(%) = vrijednost nagiba izražena u postocima

PQ = sin α;

OQ = cos α;

OP = 1;

P’Q’ = tangenta α =  nagib (P)

Koje su prednosti i nedostaci različitih krovnih materijala?

U ovom ćemo odjeljku pomoći analizirati razlike u mogućnostima krovnih pokrivača materijala te prednosti i nedostatke svakog materijala.

Čelik

Prednosti

 • Karakteristike koje ovaj materijal čine savršenim za vrlo velike prostore. Zapravo, čelične konstrukcije omogućuju nam da obuhvatimo šire raspone stupova
 • Brža isporuka – vrlo kratko puštanje u rad
 • Niže granice grešaka budući da su montažni elementi fabrički ispitani zbog efikasnosti ugradnje na licu mjesta
 • Lakši konstrukcijski elementi u poređenju s betonom
 • Trajnost: dobra otpornost na koroziju, plijesan, životinje (poput termita); itd.
 • Budući da je loš vodič vlažnog zraka i dodavanjem izolacijskih materijala, nudi i bolje toplinske performanse

Nedostaci

 • Troškovi sirovina, iako se brzo amortiziraju uštedama za ugradnju i održavanje

Drvo

Prednosti

 • Ekološki održiv materijal
 • Može se lako odložiti na kraju životnog ciklusa
 • Lakoća, tako da ga je učinila jednim od najboljih rješenja za intervencije na postojećim konstrukcijama
 • Budući da je prozračan materijal, lako izbjegava nakupljanje vlage i stvaranje kondenzacije
 • Visoka elastičnost materijala pruža veliku otpornost na seizmička djelovanja

Nedostaci

 • Potrebno mu je stalno održavanje kako bi se spriječilo oštećivanje konstrukcije infiltracijom vode, sunca, insekata itd.

Armirani beton

Prednosti

 • Male šanse za pogreške i štetu zbog neiskustva
 • Osigurava dobre higrotermičke komforne uslove
 • Dobre seizmičke performanse
 • Otpornost na vrijeme i koroziju na atmosfersku izloženost

Mane

 • Duža vremena ugradnje

4 korisna savjeta za projektovanje krova

Evo nekoliko savjeta za projektovanje krova koji mogu olakšati cjelokupni postupak gradnje.

 1. razmislite o upotrebi krovnih kosina koje imaju isti nagib
 2. linija strehe treba ležati duž iste vodoravne ravni
 3. minimalna upotreba grebena, jer ta područja predstavljaju veći rizik za infiltraciju vode
 4. odlaganje vode uvijek se treba odvijati izvan objekta.

 

Popularno

Copyright- 2021 | m-Kvadrat Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.