spot_img

Autodesk Docs: metodologija interoperabilnosti za Autodesk InfraWorks, Revit i Civil 2024

Za efikasni timski rad i deljenje informacije u infrastrukturnim projektima ključna je interoperabilnost softvera Autodesk InfraWorks, Revit i Civil 3D.

Za efikasni timski rad i deljenje informacije u infrastrukturnim projektima ključna je interoperabilnost softvera Autodesk InfraWorks, Revit i Civil 3D. Autodesk Docs – alat zasnovan na cloud tehnologiji – može da pojednostavi ove radne tokove tako što će se ponašati kao centar za deljenje podataka, saradnju i upravljanje projektima. Evo opisa kako da koristite ove alate u kombinaciji, kao i koje su njihove prednosti.

Pregled procesa

Postavke projekta: Započnite podešavanjem projekata u softverima Autodesk InfraWorks, Revit i Civil 3D.

Razmena podtaka: Autodesk InfraWorks može da se koristi za pravljenje projektnih koncepata i preliminarnih modela. Ovi modeli mogu da se izvezu u Revit i Civil 3D radi detaljnijeg projektovanja ili analiza.

InfraWorks u Revit: Izvezite InfraWorks model kao .RVT datoteku ili koristite opciju “Export to Revit“, koja može da pretvori InfraWorks model u Revit model.

InfraWorks uCivil 3D: Izvezite InfraWorks model kao .DWG datoteku koja može da se izveze u Civil 3D radi daljeg projektovanja i analize.

Saradnja pomoću Autodesk Docs: Autodesk Docs je platforma zasnovana na cloud tehnologiji za upravljanje dokumentacijom i saradnju. Ovde možete da čuvate, delite i upravljate projektnim fajlovima iz softvera InfraWorks, Revit i Civil 3D.

Uvoz datoteka: Uvezite InfraWorks, Revit i Civil 3D projektne fajlove u Autodesk Docs.

Kontrola verzija: Autodesk Docs pomaže upravljanju i kontroli verzija, osiguravajući da članovi tima rade sa ažuriranim fajlovima.

Saradnja: Članovi timova mogu da sarađuju na istom projektu, pregledaju projekte, komentarišu i sugerišu promene korišćenjem platforme Autodesk Docs, .

Sinhronizacija i ažuriranje: Kako projekat napreduje, ažuriranja i promene se dešavaju u projektnim modelima u softverima InfraWorks, Revit i Civil 3D. Ova ažurirana dokumenta mogu da se sinhronizuju sa platformom Autodesk Docs, što doprinosi tome da se svi razumeju.

Ekstrakcija podataka i analiza: Revit i Civil 3D modeli mogu dalje da se analiziraju i da se u njih unose detalji u okviru njihovih odgovarajućih okruženja. Ovi modeli takođe mogu da se koriste za građevinsku dokumentaciju, vizualizaciju i još mnogo toga.

Koristi:

Efikasna saradnja: Interoperabilnost između softvera InfraWorks, Revit i Civil 3D, zajedno sa Autodesk Docs pojednostavljuje sarednju između različitih disciplinai zainteresovanih strana na projektu.

Kontrola vezija i integritet podataka: Autodesk Docs osigurava da svi rade sa najnovijim verzijama projektnih fajlova, smanjujući rizik od grešaka zbog zastarelih informacija.

Pristup zasnovan na Cloud-u: Autodesk Docs omogućava članovima tima da internet vezom pristupe projektnim fajlovima sa bilo kog mesta, omogućavajući saradnju na daljinu.

Smanjena redudantnost i dupliranje: Umesto ponovnog kreiranja projekata u različitim softverskim alatima, interabilni radni tokovi smanjuju redudantnost omogućavajući da se modeli dele i neprimetno ažuriraju.

Poboljšana vizualizacija i analiza: InfraWorks pruža visok nivo vizualnog prikaza projekta, dok softveri Revit i Civil 3D nude detaljnije projektne i analitičke mogućnosti, praveći sveouhvatan tok posla.

Pojednostavljena dokumentacija i izveštavanje: Revit i Civil 3D modeli mogu da se koriste za generisanje građevinske dokumentacije, izveštaja i vizualizacija, pomažući boljoj komunikaciji u projektu.

Ušteda vremena i troškova: Pojednostavljivanjem razmene podataka i saradnje, interoperablni radni tokovi vode do ušteda vremena i troškova u životnom ciklusu projekta.

Zaključak: implementacija platforme Autodesk Docs, kao što je navedeno u metodologiji za softvere Autodesk InfraWorks, Revit i Civil 2024 predstavlja snažan i sveobuhvatan pristup poboljšanju saradnje, efikasnosti i preciznosti u oblasti projektovanja infrastrukture i građevinarstvu. Korišćenjem platforme Autodesk Docs, timovi koji rade na projektima koji uključuju softvere InfraWorks, Revit i Civil 2024 dobijaju pristup centralizovanoj platformi zasnovanoj na cloud tehnologiji koja pojednostavljuje razmenu ključnih projektnih informacija i dokumentacije.

Izvor: TeamCAD

Prevod i adaptacija: Hristina Antić, Marko Kozlica

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE