spot_img

Automatski ventilacioni i rekuperacijski sistemi sa senzorima za ugodnost boravka u stambenim objektima

Bračni par u spavaćoj sobi od 15m2 potroši korisan zrak  u roku od 2-3 sata, a prosječna porodica proizvede 10-15l  valge u toku dana, dok koncentracije prirodnih gasova i  čestica porastu do kritičnog nivoa svaki dan.

Od kuće, vrtića, škole pa do posla,  90% vremena provodimo u zatvorenom  prostoru. Čak 1/3 života provedemo u  spavaćoj sobi u nesvjesnom stanju, kada  nismo u mogućnosti uraditi ništa  povodom potrošenog zraka. Zato je  kvalitet zraka u prostorijama toliko važan  za naše zdravlje i zdravlje naše porodice.

Da bismo imali optimalno provjetravanje  prostorija, trebali bi jako često praviti propuh,  što nam često vremenske prilike, smog,  zagađenje, buka, insekti i razni drugi faktori  nedozvoljavaju. U isto vrijeme kada se prestane  sa provjetravanjem, unutrašnji zrak se neprekidno  troši, kiseonik nestaje, a koncentracija CO2,  vlage i toksičnih gasova konstanto rastu. LUNOS ventilacioni sistemi automatski  održavaju optimalan kvalitet zraka sa tačno proračunatom (DIN1946-6) potrebnom količinom  svježeg zraka i potrebne izmjene za eliminaciju  i zaštitu od vlage. Nakon ugradnje sistem se  podešava prema proračunatim potrebama.

Lunos sistemi su podobni za sve vrste stambenih jedinica,za poslovne  izložbene i kancelarijske prostore, ali i za škole i vrtiće gdje je u posljednje  vrijeme izmjerena izuzetno  slaba kvaliteta zraka. Ugradnja je jednostavna i čista, kako u novogradnjama tokom faze elektrike, tako i u useljenim  jedinicama. Garancija na rad EC motora, na komforan ambijent i na  rješavanje problema sa vlagom i zaštitu od vlage. Lunos sistemi su opremljeni i trostrukim G2,G3 i F9 filterima, tako da  zadržavaju 99.9% zagađujućih čestica veličine 2.5 mikrona,  uključujući i smog. Održavanje je jednostavno i besplatno.  Ušteda na rekuperacijskom sistemu je tolika da sistem otplati sam sebe  u roku od nekoliko godina, a tu su i stalne subvencije EBRD-a u iznosu od  20% od investicije. Tu su i brojne druge prednosti i mogućnosti Lunos Sistema koje naše životne prostore čine zdravim i komfornim za boravak.

Vlaga i plijesan u prostorijama

Osnovni problem energetski efikasnih objekata je pojava vlage, nerijetko praćene pojavom plijesni u prostorijama. Vlaga u prostorijama nastaje samim korištenjem objekta, tj. kuhanjem,  kupanjem, pranjem i sušenjem veša, disanjem, treniranjem, evaporacijom biljaka i dr.  Vodena para koja nastaje navedenim procesima, procesom difuzije se velikom brzinom  rasprši po unutrašnjem zraku povećavajući apsolutnu vlažnost zraka, koja prilikom grijanja unutrašnjih prostorija povećava svoju zapreminu i kreće se prema najhladnijim tačkama u prostorijama u datom momentu, gdje se u dodiru sa površinom kondenzuje, a to su  najčešće spojevi zidova i prozora, stakla na prozorima, ćoškovi prostorija, zidovi zaklonjeni namještajem, betonski zidovi, pločice, podovi, staklo, metal i sl. Nakon kondenzacije, voda se upija u sitne pore zidova, gdje pri optimalnoj temperaturi i visokoj relativnoj vlagi zraka dolazi do nastanka i klijanja plijesni, što je pogubno za zdravlje. Također i sam boravak u  prostorijama sa prekomjernom vlagom, kao i sa vrlo niskom vlagom je štetan za zdravlje.

LUNOS sistem planiran za svaku stambenu jedinicu pojedinačno u skladu sa DIN9146-6  standardom za ventiliranje i zaštitu od vlage i EnEV pravilnikom o uštedi energije, osigurava trajnu eliminaciju vlage I plijesni, osigurava optimalnu vrijednost relativne vlage pri različitim  temperaturama u prostorijama, te osigurava trajnu zaštitu od vlage. Sistemom upravlja pametna kontrola sa procesorom koji računa relativnu vlažnost unutrašnjeg i vanjskog zraka u skladu sa temperaturom zraka, na osnovu čijih parametara vrši tačno onoliku izmjenu zraka koliko je neophodno da se unutrašnji parametri kvalitete zraka dovedu na optimalne vrijednosti.

Filtriranje svježeg (vanjskog) zraka

Zagađen zrak u urbanim sredinama je realnost, a u našim gradovima je najzagađeniji u zimskom periodu. Istraživanja u svijetu su pokazala, da je zrak u zatvorenim prostorijama uvijek 2-5 puta zagađeniji u odnosu na vanjski zrak, bez obzira da li se radi o planini ili urbanom centru. Naime u svakoj kući se oslobađaju kako iz građevniskih materijala, tako i iz namještaja različite hemijske supstance i spjevi, koje zbog nedovoljnog prozračivanja, često imaju  alarmantne koncentracije koje mogu da ugroze zdravlje ukućana. Također prozračivanje prozorima u gradovima punim smoga nije opcija, jer uvozom svježeg zraka iz vana, istovremeno uvozimo i zagađujuće čestice. LUNOS ima inovatinve rekuperacijske uređaje koji mogu da podnesu pritisak F7 i F9 filtera, te na taj način filtrirajući 99% čestica PM2.5 i PM1.0. Drugim riječima svjež zrak neprestano dolazi u kuću, zagrijan, oslobođen od zagađenja, polena i drugog, praveći izuzetno ugodan ambijent za boravak u svim prostorijama.

Izmjena potrošenog unutrašnjeg zraka

Potrošnja i onečišćenje unutrašnjeg zraka je različita od kuće do kuće, ali u svakom slučaju je puno brža nego li mislimo. Naime jedan braćni par u spavaćoj sobi od 15m2, prodiše koristan kiseonik za 2-3 sata, nakon čega je kvalitet boravka u sobi sveden na minimum. Isparavanje lako lapljivih supstanci, formaldehida, svudaprisutnog prirodnog gasa radona, prisustvo CO i drugih štetnih supstanci se jako brzo nakupi i poveća koncentracije u dobroizolovanim hermetički zatovernim kućama i stanovima. Prilikom kupanja, kuhanja, pranja veša i drugih svakodnevnih radnji, oslobađa se velika količina vlage i supstanci, koji grade različite spojeve, koje udišemo svakodnevno, a vlaga se upija u pore zidova, pa često dolazi do pojave plijesni. Plijesan koja je obično u prvim fazama neprimjetna i sakrivena iza namještaja i drugog, počinje da klija i ispušta spore specifičnog mirisa u zrak koje su pogubne za ljude. Te spore se također zavlače u pukotine i pore klijajući i stvarajući novu plijesan. Sve su to neki od osnovnih razloga zašto je kući neophodan kvalitetan, pouzdan, automatski, precizan i tačan mehanički rekupracijski sistem koji prozračuje kuće i stanove tačno onoliko koliko je neophodno za stvaranje zdravog i ugodnog unutrašnjeg ambijenta, bez vlage, bez zagađenja, bez neugodnih mirisa, bez prekomjernog CO i CO2, sa visokom koncentracijom kisika.

Filteri standarda F9 zadržavaju do 99% čestica veličine PM2.5 (efikasni za smog)

 

Gabriele Moreno Locatelli 25, 71000 Sarajevo

www.lunos.ba

+387 33 847 957

+387 33 847 899

 

Popularno

Copyright- 2021 | m-Kvadrat Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.