spot_img

Banja Luka: Aktivnosti na modernizaciji elektro mreže

Gradska uprava Grada Banja Luka je  veoma zainteresovana za aktivnosti koje se provode na području grada u vezi sa sanacijom i modernizacijom elektro mreže. Iako Grad nema nadležnosti nad preduzećem Elektrokrajina, na posljednjem skupštinskom zasjedanju odbornici su raspravljali i usvojili Informaciju o stanju elektrodistribitvne mreže na području grada Banje Luke.

elektrostub

“Zbog stanja na terenu i potreba da se obezbijedi kvalitetno snabdijevanje električnom energijom kako privrednih subjekata tako i domaćinstava, zatražili smo od Elektrokrajine i dobili informaciju o stanju elektrodistributivne mreže na području grada kako bi mogli vidjeti ne samo sadašnju situaciju već i potrebe za nova ulaganja”, istakao je gradonačelnik Slobodan Gavranović.

Prema informaciji koju je Skupština grada usvojila 28. jula, u periodu od 2013. do 2015. godine, u rekonstrukciju i izgradnju elektrodistributivne mreže na području Banje Luke izdvojeno je više od 6,8 miliona KM.

Preduzeće Elektrokrajina, koje je nosilac ovog posla, u posljednje tri godine je svoje aktivnosti sanacije i izgradnje mreže uglavnom usmjerilo u prigradska i ruralna područja. Međutim, proces elektrifikacije u ruralnim područjima nije moguće realizovati u kratkom vremenskom periodu. Takođe, poplave koje su pogodile grad 2014. godine nanijele su velike štete infrastrukturi, te je Elektrokrajina bila primorana na vanredne intervencije što se negativno odrazilo i na dinamiku radova u ruralnim područjima.

“Usljed čestih kvarova i problema sa naponom dešavaju se kvarovi na kućanskim aparatima, a zbog dužih nestanaka električne energije nerijetko se ljudima otapaju zamrzivači. Loše snabdijevanje električnom energijom u pojednim dijelovima seoskog područja grada onemogućava i razvoj bilo kakvih privrednih kapaciteta”, kaže Gavranović.

Inače, nedavno je završen proces prenosa vlasništva nad dva dalekovoda i dvije trafo-stanice koji se nalaze u sastavu Poslovne zone Ramići, te je Elektrokrajina započela posao izrade projekta za sanaciju distributivne mreže kako bi je dovela u stanje pogonske iskoristivosti za priključenje novih korisnika, odnosno investitora u PZ Ramići.

Što se tiče stanja mreže u urbanom dijelu grada, u informaciji se navodi da je ono znatno povoljnije. Konstantno se radi na prelasku na 20 kilovoltni napon kako bi se preduzeće pripremilo za izgradnju novih trafo-stanica čime će se zadovoljiti potrebe postojećih kupaca kao i potrebe priključaka novih korisnika.

Pored ulaganja u elektro mrežu, u Elektrokrajini stalno rade i na smanjenju distributivnih gubitaka. U informaciji je naveden primjer Elektrodistribucije Banja Luka gdje su 2010. godine gubici bili 19,93 %, a do 2015. godine su smanjeni i sada iznose 12,77 %. Radi se o najvećem napretku u tom segmentu poslovanja u odnosu na ostale radne jedinice, te pokazuje opredijeljenost Elektrokrajine da unaprijedi stanje elektro mreže na području grada.

 

akta.ba

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE