spot_img

Banjsko rehabilitacioni kompleks Slatina u potpisu Polis arhitekture 

Ono što je karakteristika ovog arhitektonskog projekta je puno različitih sadržaja za veliki broj najrazličitijih korisnika.

PROJEKAT: Polis Arhitektura

Tim arhitekata: Miomirka Dragomirović Trbić dipl. Inž. arh., Bojana Grebenar dipl. Inž. arh., Slavko Knežević dipl. Inž. arh., Andrea Nazalević dipl. Inž. arh., Đurđina Sekerez dipl. Inž. arh.

Parcela: – 83 000 m2, površina objekata 102 995.63m2, god. proj. – 2022. god.

Slatina 15 km od Banjaluke i 12 km od Laktaša svojim položajem, nadmorskom visinom od 205 m i izvorištima termalne vode, predstavlja izvrsnu zonu za jedinstven doživljaj banjskog turizma i izgradnju kompleksa koji će kvalitetnoj lokaciji dati dodatnu vrijednost kako u funkcionalnom tako u estetskom i ekonomskom smislu.

Za vrijeme Austrougarske vladavine su otkriveni izvori  a ubrzo 1898.godine, otvoreno je kupalište Ilidža kada su izgrađeni prvi bistri i blatni bazeni sa termalnom vodom. Poslije I svjetskog rata obnovljeni su stari i napravljen novi bazen, napravljen novi hotel. U sezoni 1920/21.godina bilo je 43 000 kupanja i tada je vladalo veliko interesovanje za banju u stranim trgovačkim krugovima, koji bi je pretvorili „u jednu prvoklasnu svjetsku banju sa svim najmodernijim komforom“ i povežu sa gradom „izgradnjom električne željeznice do Banjaluke“. 

Država je odbila takve ponude i banja Slatina je 1928.godine postala vlasništvo Oblasne samouprave Vrbaske banovine. Zahvaljujući prvom banu Svetislavu Tisi Milosavljeviću banja je temeljito renovirana, podignuta su četiri paviljona sa 90 kreveta, izgrađen vodovod i rasvjeta, park i sunčalište. Uređena su četiri bazena, tri sa bistrom vodom i jedan sa blatom. 1935.godine banja je imala 250 kreveta, što je činilo drugom banjom u banovini (poslije Vrućice u Tesliću). 1936.godine je napravljen centralni objekat banje sa kupolom koja i danas dominira prostorom a ta izgradnja je doprinijela da je u banji 1938.godine bilo 60 000 kupanja, što je tri četvrtine u odnosu na sve banje banovine.

Poslije II svjetskog rata banja je radila ali bez značajnijih ulaganja i broj kreveta je bio oko 50. Od osamdesetih godina banja je dio službe za rehabilitaciju i liječenje reumatskih oboljenja, devedesetih godina raspolaž sa 70 kreveta i 16 000 kupanja u bazenima. U ratu 1992/1995.godine je devastirana a od 2003.godine počinju značajna ulaganja Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. M. Zotović na obnovi banje tako da 2011.godine raspolaže sa 300 kreveta, rekonstruisana su dva paviljona, dva hotelska objekta i izgrađen jedan novi. Te godine banja Slatina je ponovo dostigla broj kreveta koji je imala 1936.godine. 

Danas se Banja Slatina nalazi u sastavu Odjeljenja za liječenje i rehabilitaciju pacijenata sa reumatološkim oboljenjima, posttraumatskim i postoperativnim stanjima banjalučkog Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i poslije završetka novog objekta u januaru 2018.godine raspolaže sa 538 kreveta. Sa završetkom ortopedije i hirurških sala imat će nove 54 smještajne jedinice.

Sve gore navedeno kao i saradnja na prethodnom projektu, od 2015 -2018.godine dala je osnovu za dalje planiranje na prostoru Slatine, uz stalne konsultacije i razgovore  projektovan je banjski i hotelski kompleksa kroz period od četiri godine koji će ovaj dio Republike Srpske pretvoriti u atraktivnu turističku destinaciju i kompletirati već postojeće sadržaje.

KONCEPT

Analiza lokacije dala je građevinske strukture koje se uklapaju u padine a na samoj lokaciji formiraju posebne zone „ušuškana dvorišta“ park koji teče iz jednog u drugi dio povezujući cjeline, kako svojom geometrijom u horizontalnom tako i u vertikalnom smislu. Otvorene čiste geometrijske forme sa vizurama na okolni prostor imitiraju susjedna brda i privlače ih oku posmatrača, bilo da je objekat hotelskog sadržaja ili oni namijenjeni rehabilitaciji. Tako svojim odnosom definišu susjedstvo kao bitan elemenat ugodnog boravka formirajući „dvorište“ park koji je prostor za ugodno druženje, relaksaciju, šetnju, igru djece. Visinski položaj, insolacija i vizure na okolna brda, volumeni postavljeni tako da se iz svakog prostora pružaju nezaboravni pogledi i potpuno uživanje u kontaktu sa prirodom. Objekti su postavljeni tako da prate padinu, svojim volumenom i razmakom između dozvoljavaju da park ima najrazličitije vizure. Jedanaest struktura različitih namjena, koji svojom arhitekturom proizilaze iz morfologije padine, sa parkom kao integrativnim dijelom, čine ovaj projektovani prostor, cjelinom. Ono što je karakteristika ovog arhitektonskog projekta je puno različitih sadržaja za veliki broj najrazličitijih korisnika. Svaki od sadržaja mora imati svoj prostor, a da je sastavni dio cjeline kao i svaki posjetilac. Tako su objekti postavljeni  da jasno dijele hotelski dio sa bazenom, terapijski park, kongresni centar ili klinike za rehabilitaciju (neurološka,traumatološka i kardiološka). Nastajanjem ovakvog kompleksa u funkcionalnom i oblikovnom smislu, a da bi se dobilo jedinstvo izgrađenog i okruženja, maksimalno se mislilo o prirodnim datostima terena, prvenstveno rasporedu izvorišta i uslovima eksploatacije pa onda svemu ostalom.

ARHITEKTONSKA POSTAVKA

Već je na početku određena položajem starog bunara i novih 2018.god otvorenih izvorišta. Tu je bilo najracionalnije mjesto za postavku tehničkog objekta neophodnog za dobro funkcionisanje cijelog ovog složenog prostora kojim bi se infrastrukturno odavde upravljalo.

Tu neposredno pored njega je prijemni objekat sa kongresnim centrom, multifunkcionalni prostor, postavljen u centar i sa svih strana dobro dostupan i iz svih objekata na gotovo jednakom rastojanju. Prepoznatljiv svima da kad dolaze jasno vide gdje je centralna tačka dolaska. 

Okolo se, rubnim dijelovima parcele nižu ostali sadržaji, da bi do njih stizala vozila sa vanjskih obodnih saobraćajnica, a cijeli prostor parka sa 65 000 m2 ostao slobodan za pješačku zonu i mala električna vozila.

DISPOZICIJA I FUNKCIJA

Čitav prostor projektovan je kao prostor gdje se gosti, korisnici i prirodni ambijent međusobno nadopunjuju. Već su velikim dijelom završeni radovi na izgradnji PARK ŠUME površine 35 ha sa 10 km staza, na koje je postavljeno 9 mostova raspona od 5 do 19.5m, uskoro treba da bude postavljena urbana oprema i 12 kućica, ulazne kapije. Završetak tog dijela parka šume je sa Objekat 1 TERAPIJSKIM PARKOM koji je u izgradnji, površine 7 925 m2 koji je dizajniran u svrhu fizikalne terapije na otvorenom, urađen prema standardima za ovu namjenu obnavljanja i razvoja motorike. Projektom je obezbjeđeno više različitih prostora za specijalne potrebe fizikalne terapije kako za djecu, tako i za odrasle osobe različitog stepena invaliditeta. Terapiski vrtovi i način implementacije u sistem zdravstva aktuelna su tema u poslednje dvije decenije u zemljama visokog nivoa brige za osobe sa invaliditetom i odnose se na fizičke,mentalne, socijalne i duhovne dimenzije zdravlja.

Ob.2 Rekonstrukcija objekta stare banje iz 1936. godine površine 715m2, izrada projektne dokumentacije je u toku i od oktobra se planiraju radovi.

Ob.3 TEHNICKI PAVILJON SA VIDIKOVCEM  512m2 u podrumskoj etaži je smještena toplotna stanica a na prvom spratu upravljačke jedinice za cijeli kompleks kad su u pitanju svi infrastrukturni sistemi, struja, voda, grijanje. Prizemlje je pozornica za najrazličitija kulturna dešavanja a na krovu vidikovac. Naglasak je na povezivanju objekta sa starim izvorištem kao posebno značajnim mjestom u parku.

Ob.4 CENTRALNI OBJEKAT 2471,53m2 sa prostorom za prijem,površine 170m2, višenamjenskom salom sa 600 mjesta i izložbenim dijelom te pratećim ugostiteljskim sadržajem, slastičarnom i restoranom površine 380m2.

Ob.5 i 5a NATKRIVENI PARKING I BLATNI BAZENI, neophodno je njihovo izmještanje na lokaciju bliže teh.prostoru zbog samog tehnološkog procesa i u blizinu natkrivenog prostor za parkiranje dostavnih auta i opreme za rad sa blatom. Istovremeno iskorišten je prostor sadašnjeh parkinga da se natkrije i tako obezbjedi parkiranje za pedeset službenih automobila a na njegovoj krovnoj površini obezbjedi novih 1300m2 zelene parkovske površine i prostora za odmor.

Ob.6 PRIJEMNI OBJEKAT,INFO PULT, KAFE,IGRAONICA,ostava  opreme za terapiski park, natkrivena dječija igraonica, toaleti,  sve neposredno prije ulaska u park šumu. 804.21m2 objekat koji povezuje park šumu sa sadržajima unutar centralnog dijela na način da se ne mora biti gost u hotelu ili korisnik terapiskih objekata a da se može baviti sportom, šetnjom, igrati sa djecom ali i ručati, pogledati film i drugo.

Ob.7 GARAŽA, još jedan neophodan objekat, prateći kote terena, bez bilo kakvih intervencija postavljen je objekat garaže  a izravnavanje je rađeno podrumskim etažama, jer je teren tu trebalo ispuniti objektom. Time se dobilo četiri nivoa garaže i napravljena dobra veza sa okolinom. Objekat ima površinu 16362m2 i u njega se parkira 475 automobila a kota krovne terase je jednu etažu iznad kote parka i višenamjenski je prostor u službi posjetilaca Park šume a koji naravno mogu da koriste i svi drugi.

Ob. 8 CENTRALNA KUHINJA I RECIKLAŽA, kuhinja u površini 1211m2 obezbjeđuje mogućnost za spremanje 3000 obroka na jednom mjestu i njihovo serviranje za spoljne posjetioce u restoranu na krovnoj terasi a za sve druge objekte dostavu do prostora za serviranje. U suterenu istog objekta je prostor za reciklažu kako medicinskog tako i druge vrste otpada površine 1077m2, koji po evropskim normama ispunjava sve standarde za ovu vrstu ustanova po broju zaposlenih i broju korisnika.

Ob.9 HOTEL SA OTVORENIM I ZATVORENIM BAZENIMA, ima otvoreni olimpijski  bazen sa dječijim bazenom na terasi, te više zatvorenih bazena sa wellness centrom i svim sadržajima hidro terapije površine 30142,45m2. Hotel ima 148 dvokrevetnih soba, četiri apartmana, 36 ambulanti  i restoran uz prateće prostore za sve ove namjene.

Ob.10 Terapijski objekat za rehabilitaciju , neurologija, traumatologija i kardiologija sa prijemnim prostorima i ambulantama na prizemlju, galeriji i prvom spratu, sa ambulantama za dežurno osoblje po spratovima. Svaka od službi rehabilitacije raspolaže sa 5000m2 prostora za medicinske potrebe.  U objektu je 350 dvokrevetnih soba i 4 apartmana a u centralnom dijelu objekta na vrhu je restoran za korisnike sa 400 mjesta. Ukupne je površine 49467,44m2.

Ob.11 Stari objekat hotela planiran za rekonstrukciju

HORTIKULTURA

Uloga centralnog parka površine 64 619 m2, izuzetno je značajna u cijelom funkcionisanju, dojmu i prezentaciji banjske savremene arhitekture i jedna je od onih kreativnih komponenti u urbanističko arhitektonskom skupu projekata koji, ako je majstorski osmišljen, cijeli projekat ali i korištenje prostora kroz vrijeme, podiže na viši kvalitetniji nivo. Hortikulturnim uređenjem arhitekture, ne stvara samo zeleni ambijent, već prostorni okvir koji korisnike  prenosi u stanje istinskog opuštanja i složenog iskustva odmora uz uživanje u neobičnom, drugačijem, lijepom. Park se proteže na 64 619 m2 i vrlo je složeno osmišljen iz niza cjelina, odnosno po konceptu, različitih zona. Odabrano je 275 biljnih vrsta ili 13 750 jedinki biljaka od kojih 1 520 velikih i srednjih stabala. Napravljena je valorizacija postojećeg dendromaterijala i zadržano sve kvalitetno.

Temeljni karakter zelenog prostora ostvaren je oblikovanjem mreža parkovskih staza, gdje su posebno istaknute ona od crvenolisnih japanskih trešanja koja u lukovima i smjelo kružno povezuje cijeli prostor ili žuta koja odvaja privatni posjed od parka i td. Tematske cjeline u prostoru koje se odnose na prilazne puteve, izvorište banjske vode, terapijski objekat pretvorene su u koncept atmosfera u prostoru. Vođena je briga ne samo o osobinama pejzaža i mikrolokacije, te organizaciji funkcija u prostoru, već i o kompletnom iskustvu posjetilaca pacijenata i turista svih starosnih dobi koji borave u prostoru. 

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE