Beton za prednapregnute konstrukcije: RHEOGLIDE F75

Autorska prava fotografija: Inzenjering 1 d.o.o. Jelah

Autori: Danijel Sinko dipl.kem. ing.
Maja Kozina-MatoSevié mag.ing.cheming

Poznato je da u tehnologiji prenapregnutih betona tlačna ćvrstoca mora doseći 70% od ukupne zadane čvrstoce betona da bi se moglo pristupiti rezanju sajli za prednaprezanije.

Najčešća je želja proizvođača betonskih konstrukcija da vrijeme od punjenja kalupa do rezanja sajli ne traje duže od prosječno 18 sati. U tom vremenskom razdoblju moguće je izmjenjivati odnosno proizvoditi jedan element dnevno sa svim potrebnim radnjama oko pripreme i raskalupljivanja.

Da bi to postigli neizbjezna je upotreba kvalitetnih superplastifikatora na bazi PCE koji ce omogucCciti proizvodnju u zadanom vremenu.

Također pravilni izbor superplastifikatora je manji trosak od troska ubrzavanja vezanja klasicnim metodama kao Sto su grijanje betona ili upotreba ubrzivaca vezanja. PINKY-S je razvio proizvod RHEOGLIDE F75. On se razlikuje od konkurencije upravo po karakteristikama ranih prirasta čvrstoća.

Prikazani rezultati u tabelama pokazuju da se koristenjem dodatka RHEOGLIDE F75 može postići zadana Cvrstoca u vremenu od 18 sati pri temperaturi okoline od 10 °C.

Tablica 1.

U tablici je vidljivo da dodatak RHEOGLIDE F75 I u tlačnim čvrstoćama na 28 dan daje odlične rezultate.

Tvrtka Inženjering 1 iz Jelaha jedna je od naših zadovoljnih kupaca i kornika Rheoglida F75, kao što možete vidjeti na fotorafijama.

www.pinky-s.com

m-Kvadrat

print