Boje i uređenje

Bezbrojne mogućnosti za renoviranja i novogradnju sa aluplast dekorima & aluminijskim oblogama

Dekori

Svi aluplast dekori su opremljeni inovativnom tehnologijom koji garantuju jasno poboljšane upotrebne karakteristike kao i duži vijek trajanja površina.

Jer dekori su ukrašeni sa specijalno za to razvijenim patentiranim pigmentima koji površinsku temperaturu prozora sa folijama jasno smanjuju. Na raspolaganju Vam stoji preko 40 dekora koji omogućuju individualno uređenje i kolorit fasade.

Aluminijska obloga „aluskin classic“

Estetski materijali dopunjuju neuporediva svojstva PVC prozorskog sistema

IDEAL 8000®sa aluminijskom oblogom aluskin

aluplast se oslanja na inteligntan miks materijala od plastike i aluminijuma. Kombinacija PVC prozora sa aluminijskom oblogom kao vanjskom klipsom ujedinjuje niz prednosti koji čisti aluminijski prozor ne nudi.

Iz ove usklađenosti nastao je proizvod na najvišem nivou, koji u sebi ujedinjuje lijepo oblikovan dizajn, individualsnost kao i visoku sigurnost.

 

aluplast BiH d.o.o.
Pijačna bb
BiH-71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 775-500
Fax +387 33 775-506
office@aluplast.ba

print