spot_img

Borba proizvođača namještaja i pilana u FBiH oko drvne građe

Drvna industrija Bosne i Hercegovine jedna je od glavnih industrijskih izvoznih grana. U 2015. godini izvoz drvne industrije premašio je milijardu maraka dok je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 397%. Nijedna druga grana privrede nije uspjela u godini dana premašiti izvoz od milijardu maraka. Zbog toga predstavnici drvne industrije u BiH traže od države i Vijeća ministara BiH da drvnu industriju označe kao stratešku granu kojoj treba dati posebnu pažnju, subvencije i olakšice.

drvo

Raspodjela sirovine

Drvna industrija u Federaciji BiH suočena je s brojnim izazovima poput nepostojanja zakona o šumama. Drvoprerađivači i proizvođači namještaja žele da Vlada FBiH usvoji uredbu o raspodjeli sirovine, dok novi zakon o šumama ne bude donesen. Kažu da posla ima i da strana tržišta žele namještaj BiH, ali zbog trenutnog pravilnika koji je snazi, imaju probleme u nabavci sirovine.

Šef Katedre za mašinsku obradu drveta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Izet Horman izjavio je da je bio involviran u izradu novog pravilnika o preraspodjeli sirovine i dodaje da je dokument potpuno usaglašen između drvne industrije i šumarstva. Kazao je da pravilnik može biti donesen na Vladi FBiH i kao uredba.

– Nema prepreka da uredba bude donesena, da ne čekamo novi zakon o šumama – smatra Horman.

Prema njegovim riječima, cilj pravilnika je destimulacija izvoza rezane građe i poluproizvoda.

– Novim pravilnikom pri raspodjeli drvne građe bit će data prednost firmama koje imaju veći stepen finalizacije proizvoda, poput fabrika namještaja. Kriterije smo odredili prema koeficijentima. Tako primjerice proizvodnja rezane građe ima koeficijent 0,1 a proizvodnja namještaja 1. U obzir su uzeti vrijednost izvezenog proizvoda kao i činjenica da fabrike namještaja zapošljavaju više radnika od pilane – objasnio je Horman.

Kako je izjavila savjetnica premijera Federacije BiH Amra Đendušić, Vlada FBiH do sada nije dobila nikakav prijedlog o donošenju uredbe o raspodjeli sirovine.

– Prioritet Vlade FBiH je novi zakon o šumama. Ukoliko Privredna komora FBiH ili Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dostave prijedlog, mi ćemo ga razmotriti. Ako uredba bude smatrana opravdanom i ako će se time poboljšati i povećati proizvodnja u drvnoj industriji, ona će biti upućena u proceduru na Vladu FBiH – rekla je Đendušić.

Istakla je da je za Vladu Federacije BiH drvna industrija strateška grana, koja ostvaruje ogroman izvoz i zapošljava veliki broj radnika.

Destimulacija izvoza sirovine

Amra Đendušić je kazala da je cilj novog zakona o šumama destimulacija izvoza sirovine i poluproizvoda i da je njegov cilj potpomoći razvoj industrije s većim stepenom finalizacije.

– Finalni proizvođači su primarni prioritet Vlade FBiH prilikom izrade zakona. To znači da se potiče rast izvoza proizvoda sa većom vrijednosti i indirektno se podstiču i nova zapošljavanja u drvnoj industriji – naglasila je Đendušić.

 

faktor.ba

Popularno

Copyright- 2021 | m-Kvadrat Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.