spot_img

BORPLASTIKA EKO d.o.o. Tuzla

BORPLASTIKA EKO d.o.o. Tuzla započela je sa radom 2011. godine, kao dio BP GROUP, čiji osnivač je BOR-PLASTIKA d.o.o.. Od male, ali perspektivne firme, kroz vrijeme smo se razvili u renomiranu, poznatu i od struke priznatu firmu, koja tržištu nudi širok spektar proizvoda od termoplastike.

Proizvodni pogon BP GROUP
Proizvodni pogon BP GROUP

Primarna djelatnost BP GROUP je projektovanje i izrada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, koji se baziraju na smjernicama koje nalaže Europska unija, te normama priznatim od strane iste. Uz svaki isporučeni uređaj kupac dobiva garanciju, ateste prema kojoj normi su izrađeni, te potvrdu kvalitete. A samo atestiranje vrše institucije nadležne za obavljanje te djelatnosti. U cjelokupno poslovanje naše firme implementiran je integrisani sistem upravljanja kvalitetom i okolišem, sukladno međunarodnim standardima ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

Biološki pročistač kontejnerskog tipa
Biološki pročistač kontejnerskog tipa

Visoka razina kvalitete naših proizvoda i uspješnost poslovanje same firme, rezultat su znanja i predanosti naših uposlenika kao i truda uloženog u neprekidno usavršavanje tehnologije proizvodnje.

Svjesni činjenice da je zaštita okoliša, te očuvanje prirode i njezinih resursa, neizostavan segment u kreiranju poslovne strategije svake ekološki osviještene tvrtke, odlučili smo sve proizvodne čimbenike prilagoditi navedenom i dugoročne planove bazirati na istom.

Kvaliteta finalnog proizvoda, poštivanje zadanih rokova, pridržavanje pravila poslovne etike, te očuvanje i zaštita okoliša osnovne su vrijednosti na kojima se temelji poslovanje naše firme, naša prošlost, sadašnjost i budućnost.

 Separator ulja sa koalescentnim filterom i automatskim zatvaračem, prema EN858-1
Separator ulja sa koalescentnim filterom i automatskim zatvaračem, prema EN858-1

Naši ciljevi:

 • Neprekidno povećavanje kvalitete i sigurnosti naših proizvoda
 • Razvoj novih tehnologija i proizvoda
 • Proširivanje proizvodnje
 • Povećanje konkurentnosti
 • Neprekidan nadzor i smanjenje negativnih uticaja na okoliš
 • Kontinuirano usklađivanje sa važećim pravilnicima i zakonima
 • Podizanje svijesti o brizi za okoliš

 Separator ulja sa koalescentnim filterom i automatskim zatvaračem, prema EN858-1
Separator ulja sa koalescentnim filterom i automatskim zatvaračem, prema EN858-1

 Proizvodni program

 • Separatori ulja i masti, uz opciju ugradnje alarmnih uređaja u iste
 • Biološki pročistači (aerobno-anaerobni, SBR, FBR i membranska filtracija)
 • Sistemi za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda
 • Sistemi za pročišćavanje otpadnih voda u prehrambenoj insdustriji
 • Mehanički predtretman otpadnih voda
 • Neutralizacija i cijevni mješač
 • Flotacija
 • Spremnici za prehrambenu i hemijsku industriju
 • Vodonepropusne sabirne jame
 • Vodomjerna, prepumpna i revizijska okna
 • Sistemi za pročišćavanje zraka
 • Drenažne kanalice
 • Nidaplast
 • Uređaji za akumuliranje i korištenje kišnice
 • Daljinski nadzor i upravljanje
 • UV dezinfekcija i hemijski tretman
 • Uređaji za pripremu polielektrolita
 • Kompostiranje
 • Pontoni (ponton-sojenica)
 • Izrada deponija – lagune
 • Bazeni i bazenska tehnika
 • Niskotlačni kompresori

Separator ulja sa bypass-om
Separator ulja sa bypass-om

REFERENS LISTA

Izdvojit ćemo samo dio naših značajnijih referenci:

 • Mljekara Zott SEE doo Gradačac (isporuka, montaža i puštanje u rad postrojenja za tretman tehnoloških otpadnih voda za količinu otpadne vode od 200 m3/dan);
 • Energopetrol dd Sarajevo (generalni smo dobavljač separatora ulja, bioloških pročistača i septičkih jama);
 • Integral-inženjering a.d. i GD Granit ad (dionica autoputa Prnjavor-Doboj)- separatori ulja
 • RMU Banovići (spearatori ulja/masti, reviziona okna);
 • Mitall Steel Zenica (separatori ulja);
 • Cimos PJ Gradačac (separatori ulja);
 • I.B.O.S. doo Ilijaš (separatori ulja);
 • Farmavita doo Vogošća (separator ulja);
 • Hidroinvest doo Sarajevo (spremnici za pitku vodu);
 • FIS doo Vitez (separatori ulja i separatori masti);
 • Alfe Mi doo Živinice (biološki pročistač, separatori ulja);
 • Fabrika Cementa Lukavac (biološki pročistač);
 • BP Junuzović-kopex doo Lukavac (separatori ulja, spremnici);
 • Menprom doo Gornja Tuzla (separator ulja, SBR biološki pročistač);
 • Energoinvest dd Sarajevo (spremnici za tehnološke vode);
 • Unis-Ginex dd Goražde (spremnici za tehnološke vode) ;
 • Pobjeda-Rudet dd Goražde (reaktorske i dozirne posude) i još mnogo individualnih privatnih investitora.

Spremnik (horizontalni samostojeći)
Spremnik (horizontalni samostojeći)

POSTROJENJE ZA TRETMAN TEHNOLOŠKIH OTPADNIH VODA U MLJEKARI ZOTT SEE d.o.o. Gradačac

 1. godine u mljekari Zott SEE d.o.o. u Gradačcu isporučili smo, montirali i pustili u rad postrojenje za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda za dnevnu količinu otpadne vode od 200 m3.

 

Specifikacija postrojenja sastoji se od:

 1. rešetke za mehanički predtretman
 2. uređaja za flotaciju, kapaciteta 10 m3/h, sa svom potrebnom opremom (uređaj za flotaciju, cjevni mikser, napojne pumpe, doziranja hemikalija,…)
 3. puhala sa svom potrebnom opremom za aeraciju spremnika za egalizaciju i biološkog reaktora
 4. opreme za biološki reaktor
 5. dehidracije mulja
 6. elektro-upravljačkog ormara
 7. automatike za kontrolu rada postrojenja

Kada za galvanizaciju
Kada za galvanizaciju

Proizvodna hala
Proizvodna hala

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE