Brutalistička arhitektura: MAKEDONIUM (Spomenik Ilinden)

Projekat: Memorialni centar

Lokacija: Kruševo, Sjeverna Makedonija

Arhitekti: Jordan Grabulovski + Iskra Grabulovski

U čast Ilindenskog ustanka, podignut je neobičan svemirski spomenik i memorijalni kompleks nazvan Makedonium.

Izgrađen 1974. od strane arhitektonskog i kiparskog dvojca Jordana i Iskre Grabulovski, Makedonium je makedonski simbol državnosti i modernističkog izraza slobode. 1903. grupa hrabrih Makedonaca odlučila se za ustanak protiv Osmanskog carstva, aktivirajući pokret koji je doveo do stvaranja slobodne Makedonije.

Kao takav, objekat je sagrađen 70 godina kasnije, na 30. godišnjicu antifašističke skupštine oslobođenja Makedonije i za 71. obljetnicu Ilindenskog ustanka.

Iznad grada Kruševa, Makedonium se pojavljuje kao srčani ventil s 10 ogromnih vitraža (slikar Borko Lazeski) koji su se podizali iz njegove kružne baze.

Vizualni izgled spomeničkog kompleksa, koji se prostire na 16 hektara, započinje sa skulpturama na platou „Raskinuti lanci“ koji simbolizuju slobodu, te se nastavlja kroz kriptu i šareni mozaik od keramičkog materijala, a završava osebujnim objektom.

m-Kvadrat

print