spot_img

CE oznake na građevinskoj mehanizaciji: Pazite na zamke

Iako se CE oznake mogu činiti kao jedan od jednostavnijih EU zahtjeva ispravnosti, on je zapravo i jedan od najnesvaćenijih

ce

Uobičajena je pretpostavka da ako građevinska mehanizacija ima CE oznaku, njie potrebna nikakva dalja akcija od strane kupca. No, CE oznaka nije uvijek dokaz sigurnosti mehanizacije. Isto tako, proizvođači mašinerije često se vode pretpostavkom da ako se mašinerija sastavlja od dijelova koji nose CE oznaku, ta mašinerije ispunjava zahtjeve CE oznake – ovo ipak nije tačno.

Stavljanjem CE oznake uz prilaganje orginalnog primjerka EU deklaracije o usaglašenosti (EU Declaration of Conformity ili skračeno DoC ), proizvođač ili uvoznik mašinerije daje potvrdu da mašinerija ispunjava zahtjeve svih primjenjivih EU direktiva. DoC predstavlja formalnu izjavu da je mašinerija u skadu sa direktivama i ispunjava sve potrebne zahtjeve o standardima i kvaliteti te mora biti potpisana od strane odgovorne osobe unutar organizacije. Kao odgovorna osoba i potpisnik, ona mora biti prozvana ukoliko se pronađe da oprema ne ispunjava uvjete.

DoC mora sadržavati ime i adresu proizvođača (ili njihove autorizovane predstavnike); opis proizvoda, uključujući tip, model i sve druge informacije koje su jasno vezane za za opremu koja se spominje u deklaraciji; refenecu na primjenjene standarde i identifikaciju potpisnika.

Tehnički dokument

Esencijalni element pri demonstraciji od strane proizvođača da CE oznaka ispunjava sve zahtjeve jeste proizvodnja tehničkog dokumenta (Technical construction file ili skračeno TCF), koji mora biti u skladu sa odredbama u sklopu Direktive o Mašineriji.

U aneksu VII Direktive o Mašineriji, paragraf 1 stoji da TCF sada mora sadržavati i „dokumentaciju o procjeni rizika“ koja uključuje:

Listu esencijalnih zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva (EHSR) koji se primjenjuju na mašineriji,

Kratki opis zaštitnih mjera koje su implementirane za eliminisanje identificiranih opasnosti  ili za smanjenje rizika te kada je to prigodno, indikaciju rizika povezanih sa mašinerijom.

Pored ovoga, EHSR 1.1.2 kaže „mašinerija mora biti dizajnirana i napravljena tako da je ona pogodna za svoju funkciju, uzimajući u obzir moguće probleme“ i „ cilj preduzetih mjera mora biti u cilju eliminisanja svih rizika kroz predviđeni životni vijek mašinerije“.

tehnicki fajl

Promjene na mašineriji

Postojeći DoC može postati nevažeći ako se urade bilo kakve veće promjene na mašineriji. Ovo može podrazumijevati nadogradnje na postojeću mašineriju. Čak iako je mašinerija originalno bila u skladu sa CE oznakom, bilo kakve promjene na istoj zahtijevaju obnovu CE znaka i DoC-a.

Kako ćete znati da li se modifikacije koje ste vi napravili smatraju bitnim od strane regulatorni tijela? Postoje dva ključna elementa koja vam mogu poslužiti kao vodič:

Prvi je Zdravstvena i Sigurnosna Egzekutiva Velike Britanije koja izdvaja različite situacije koje uključuju modifikacije na mašineriji kao što su:

  • Mašinerije je toliko modifikovana da se treba smatrati „novom“ mašinerijom.
  • Obnavljanje mašinerije sa drugačijim sigurnosnim paketom.
  • Postojeća montaža mašine je modificirana.
  • Mašinerije je modifikovana prije nego je stavljena u rad.

Drugi element koji može biti vodič gore navedenom jeste CEOC Međunarodni dokument „Modifikacija Mašinerije na radu – Vodič za Inspekciju“ koji daje jasna pravila o tome šta se smatra „znatnim“ a šta „neznatnim“ modifikacijama.

EMC

Mnogi pretpostavljaju da ako svaki pojedinačni električni i elektronski dio mašine ima CE oznaku, onda je cijela mašina u skladu sa EMC zahtjevima. Međutim, ovo nije nužno istina.

Uzmite u obzir promjenjivu brzinu vožnje koja proizvodi nivo elektromagnetske interferencije, a koji je upola dozvoljenog u odnosu na regulative. Jasno da ne postoji nikakav problem pri izjašnjavanju da je ovo u skladu sa regulativama. Međutim, ukoliko ovo postavite na mašinu, razumno je pretpostaviti da je mašina još uvijek u skladu sa regulativama, jednostavno zbog toga što je gore navedeno u skladu? Mašina može biti u skladu, posebno ako su mjere za kontrolisanje EMC-a inkorporirane u sami dizajn mašine, ali poenta je da ne smijemo pretpostavljati da će ona biti u skladu, moramo biti sigurni.

Proizvođači mašina koji pretpostavljaju da sve što oni moraju uraditi da ispune zahtjeve EMC Direktive jeste koristiti komponente koje nose CE oznaku slijede opasan put. Ne postoji kratica pri postizanju usklađenosti sa EMC Direktivom kako bi se ispunili zakonski zahtjevi za osiguravanje sigurnosti, mašina mora biti u potpunosti testirana.

heavy-machinery-large

Zaštita krajnjeg korisnika

Odredba i Regulacije o korištenju radne opreme iz 1998 (The Provision and Use of Work Equipment Regulations 1998, skraćeno PUWER ) odnosi se na svu opremu bez obzira na starost, uključujući i opremu koja nosi CE znak. Tu je opisano šta je potrebno da uposlenik uradi da bi zaštitio uposlene na radnom mjestu. Odgovornost je uposlenika da osigura da sva mašinerija bude u skladu sa Direktivom o Mašineriji i PUWER-om.

Kompanije koje su krajnji korisnici zbog toga trebaju sprovesti procjenu rizika prije korištenja nove mašinerije. Bilo koji problemi sa kojima se susretnu uvijek se mogu riješiti zajedno sa proizvođačem, tako da proizvođač ili krajnji korisnik više ne podliježu riziku od tužbe pod Direktivom o Mašineriji ili PUWER-om. Dizajniran je softver kojim se može sprovesti procjena na rizik kod mašinerije i na taj način se mogu odagnuti nepotrebne glavobolje, no jako je bitno koristiti posljednju verziju koja je u skladu sa trenutnim zakonima.

Uraditi kako treba

CE oznaka je vidljivi znak sa kojim dolazi mašina koja je u skladu sa svim važnijim standardima i Direktivama. Upravo zbog toga je od velike važnosti da proizvođači mašinerije , graditelji i vlasnici razumiju kako na pravilan način primijeniti široku paletu relevantnih standarda i direktiva o mašineriji. Ovo će osigurati usklađenost, ali i veće mogućnosti prodaje opreme koja je namijenjena za EU tržište.

 

m-Kvadrat

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE