spot_img

CETEOR-ova platforma za razmjenu stručnih iskustava – SAVJETOVANJE O ENERGETICI U BIH

Savjetovanje o energetici u BiH sa međunarodnim učešćem je događaj koji CETEOR posljednjih 13 godina svog djelovanja organizuje svake dvije godine. Generalni cilj ovog skupa je okupiti na jednom mjestu stručnjake i nositelje projekata iz oblasti energijske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, komunalne energetike i srodnih oblasti kako bi se razmijenile informacije vezano za aktualne i nadolazeće projekte. Sudjelovanje na Savjetovanju domaćim stručnjacima daje priliku za razmjenu iskustava sa stručnjacima iz drugih zemalja iz regije, kao i sa voditeljima međunarodnih projekata koji su trenutno aktuelni i prisutni u BiH i regiji. Poruka koja se želi poslati ovim događajem jeste da se kroz mjere energijske efikasnosti i zamjene fosilnih goriva obnovljivim izvorima energije, pored povećanja zaposlenosti postiže povećanje sigurnosti u snabdijevanju energijom, te smanjuje zavisnost od uvoza energije. Napori na ublažavanju klimatskih promjena rezultiraju inovativnim tehničkim i organizacijskim rješenjima, i njihova primjena velika je razvojna šansa za BiH. Stoga se kroz Savjetovanje BiH podsjeća na važnost uključenja u ovaj proces u cilju ekonomskog razvoja i zapošljavanja. Nakon uspješno organizovanih sedam Savjetovanja sa preko 800 učesnika, ove godine u svjetlu digitalizacije CETEOR najavljuje održavanje VIII Savjetovanja u septembru 2021. godine putem Zoom platforme.

Očekivani učesnici savjetovanja su menadžeri i stručnjaci iz preduzeća koja se bave energijskom efikasnošću (EE), obnovljivim izvorima energije (OIE) i komunalnom energetikom, nevladine organizacije, stručnjaci sa univerziteta, naučnici, stručne organizacije, konsalting firme, predstavnici ministarstava zaduženih za komunalne poslove, energiju i zaštitu okoline.

Šta se od posljednjeg Savjetovanja do danas dogodilo novo na energetskoj sceni?

Na putu tranzicije, neizostavna karika je razmjena stručnih iskustava iz aktuelnih oblasti koju CETEOR-ova Savjetovanja podstiču. Posebno je značajno izdvojiti ključne aktivnosti u odnosu na VII Savjetovanje o energetici koje je održano 2019. godine, a odnosi se prije svega na slijedeće:

 • U procesu je usvajanje Strategije prilagođavanja na klimatske promjene i niskoemisionog razvoja BiH
 • BiH je nedavno usvojila Utvrđeni doprinos BiH (Nationally Determined Contributions – NDCs) u pogledu esmisija stakleničkih gasova ;
 • U toku je izrada integrisanog Nacionalnog plana za energiju i klimu (National Energy and Climate PlanNECP), kojim se definiraju ciljevi za smanjenje emisije stakleničkih gasova za BiH u skladu sa opredjeljenjem iz Sofijske deklaracije: postiznje klimatske neutralnosti do 2050. Definisani ciljevi će imati značajan uticaj i na privredne tokove u BiH;
 • U toku je izrada Strategije okoliša sa akcionom planom za BiH, koja također obuhvata i pitanja u vezi sa energijom i klimatskim promjenama;
 • Sve je veći pritisak EU za uvođenje šema trgovanja emisijama sa ciljem dekarbonizacije, a što će imati najveći uticaj na energetiku;
 • U toku je usvajanje Nacionalnog plana za adaptaciju na klimatske promjene (NAP);
 • U pripremi su izmjene i dopune Zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH i Republici Srpskoj;
 • U toku je reforma shema za podsticanje OIE u oba entiteta
 • U toku je usvajanje integralne Strategije obnove zgrada u BiH do 2050.

Imajući u vidu prethodno navedeno potreba za razmjenom stručnih iskustava ove godine je utoliko veća.

Šta očekivati na ovogodišnjem VIII savjetovanju o energetici!

Cilj ovogodišnjeg Savjetovanja je omogućiti razmjenu iskustava iz zemalja EU i regije u pogledu dekarbonizacije, te ukazati na moguće šanse za razvoj. Bit će razmotrena krucijalna pitanja o aktuelnim procesima energetske i klimatske politike, te će se dati kritički osvrt na strateške dokumente koji su usvojeni i na one koji su u procesu usvajanja. Također će biti razmotren uticaj pandemije COVID 19 na proces dekarbonizacije, kao moguće prekretnice ka novom konceptu razvoja uz manju potrošnju energije.

Na VIII Savjetovanju očekujemo relevantne aktere iz oblasti energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije kao što su:

 • predstavnici međunarodnih i domaćih organizacija;
 • stručnjaci i menadžeri iz energetskih organizacija, industrije, zgradarstva i transporta, naučnih i finansijskih institucija;
 • predstavnici lokalnih zajednica;
 • investitori u projekte EE i OIE;
 • predstavnici nevladinih organizacija i medija
 • predstavnici resornih ministarstava/institucija;
 • proizvođači opreme i građevinskih materijala.

Ovogodišnje Savjetovanje obuhvatit će sljedeće tematske cjeline:

 • Izazovi na Zapadnom Balkanu u kontekstu dekarbonizacije;
 • Sudbina termoelektrana i rudnika u regiji u procesu dekarbonizacije, i kako osigurati pravednu tranziciju (just transition);
 • Izrada integriranog plana za energiju i klimu u zemljama Zapadnog Balkana i mogućnosti za privlačenje investicija – NECP;
 • Iskustva u realizaciji projekata iz oblasti energije i klime na lokalnom nivou (npr SECAP-i i sl.).

Uvodničari na svim sesijama, ovogodišnjeg Savjetovanja, će biti istaknuti stručnjaci iz predmetne oblasti iz BiH, regije i šire. Zvanični jezik Savjetovanja je BHS, a prevod sa engleskog će biti obezbijeđen.

Za više informacija posjetite www.ceteor.ba

ili kontaktirajte: tel. +387 33 563-586; fax: +387 33 205-725; info@ceteor.ba

 

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE