spot_img

Državna strategija o transportu mora biti prioritet, za završetak koridora 5C potrebna 2,1 milijardu eura

BiH još uvijek nema neke od najznačajnijih državnih strategija, a prije svega one o energetskom sektoru i transportu. Da bi završili neke od prioritetnih projekata poput koridora 5C, strategije su neminovnost da bi BiH dobila nova kreditna sredstva.

Koridor Vc_karta_001 (1)

Iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH  ističu da je donošenje strategije o transportu na državnom nivou prioritet, a da je krajnji rok za to juni 2016. godine.
“Izrada strateških dokumenata za područje prometa stavljena je u prioritet rada Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Okvirna strategija prometa Bosne i Hercegovine bit će planski okvirni dokument za prometnu i infrastrukturnu mrežu u Bosni i Hercegovini i sadržavat će strukturne prijedloge za razvoj prometnog sektora, kao i programe za nadogradnju kapaciteta, u cilju usklađivanja sa dugoročnim ciljevima i strateškim dokumentima Evropske unije iz područja prometa2, ističu iz tog ministarstva.

Državna strategija za transport je prioritet

Cilj Okvirne strategije prometa u Bosni i Hercegovini je da osigura relevantne informacije i analizu prometnog sektora na svim nivoima te da predstavi dugoročnu viziju planova, vezano za promet i prometnu infrastrukturu svih nivoa vlasti, sa posebnim osvrtom na obaveze iz procesa pridruživanja BiH Evropskoj uniji i učestvovanje BiH u regionalnim prometnim organizacijama.

“Rok koji je postavljen kao imperativ za finaliziranje nabrojanih aktivnosti je juni tekuće godine”, istakli su za Klix.ba iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH.

Na posljednjem sastanku predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića i ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) dogovoreno je da će BiH i dalje imati pristup svim kreditnim linijama, ali da je nužno usvajanje državnih strategija za oblasti energetike i transporta.

Mnogo započetih projekata

Na samitu u Beču u augustu prošle godine BiH su odobreni grantovi za prekogranične projekte za most na Savi kod Svilaja, kao i most na Savi kod Gradiške. BiH je također kandidirala četiri prekogranična projekta za finansiranje kroz Investicioni okvir Zapadnog Balkana (WBIF), a to je rekonstrukcija i modernizacija luke Brčko, izgradnja sekcije autoceste između petlje Johovac i Rudanka, zatim izgradnja dionice autoceste Mostar jug – Počitelj i izgradnja dionice autoceste Zenica sjever – Žepče jug.
Pomoć pri finansiranju prekograničnih investicijskih projekata BiH će morati tražiti za radove na rehabilitaciji plovnog puta rijeke Save, za izgradnju mosta Brčko-Gunja kao i za izgradnju ceste Brod na Drini (Foča) – Hum (Šćepan Polje), uključujući međudržavni most (BiH – Crna Gora), te izradu više studija koje se tiču poboljšanja magistralne ceste od Sarajeva do Broda na Drini.

Pored toga potrebno je prikupljanje planersko-studijske dokumentacije za Jadransko-jonsku autocestu, pripremu projektne dokumentacije i izgradnju brze ceste Sarajevo – Vardište, željezničku prugu Čapljina – Nikšić kao i instaliranje riječnog informacijskog servisa na plovnom putu rijeke Save.

“Prioritetna lista obuhvata 15 projekata sa osnovne Transeuropske prometne mreže (TEN-T), te jedan sa sveobuhvatne TEN-T mreže. Za realizaciju svih nabrojanih projekata procijenjeno je da je potrebno ukupno 2,8 milijardi eura, od čega je za završetak Koridora 5C (6 projekata) potrebno obezbjediti 2,1 milijardu eura. Realizacijom ovih projekata dat će se podsticaj razvoju intermodalnog transporta u BiH i regionu”, ističu iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH.

Do sada je započeto i planirano mnogo projekata ali bez jasno usaglašene državne strategije. Da li će svi ti projekti biti sprovedeni u djelo zavisi i od rezultata dogovora o jedinstvenom državnom planu za razvoj transportne mreže.

 

klix.ba

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE