spot_img

eBUILD.app – napredno upravljanje projektima i ponudama

U saradnji sa stručnim timom u realizaciji građevinskih projekata, prethodnih nekoliko godina nastala je aplikacija eBUILD.app. Program je realizovan kao web rješenje tako da je moguće pristupiti i koristiti ga sa svim modernim uređajima kojima pristupamo internetu praktično bilo kad i bilo gdje.

Građevinarstvo je jedna od najstarijih i najvažnijih ljudskih djelatnosti. Zbog velikog broja različitih faza i učesnika izvođenje građevinskih projekata uzima se kao primjer izuzetno kompleksnog procesa nad kojim je jako teško ostvariti efikasnu i preciznu kontrolu. Na lokalnom tržištu ne postoje integralna softverska rješenja kojima bi bilo olakšano upravljanje građevinskim firmama i projektima.

U saradnji sa stručnim timom u realizaciji građevinskih projekata, prethodnih nekoliko godina nastala je aplikacija eBUILD.app. Program je realizovan kao web rješenje tako da je moguće pristupiti i koristiti ga sa svim modernim uređajima kojima pristupamo internetu praktično bilo kad i bilo gdje. eBUILD.app je organizovan u sljedeće module: norme, ponude, operacije, personal, skladišno (sa nabavkama) te modul administracije.

eBUILD.app glavni panel

Norme

Modulu normi dolazi sa 30.000 standardnih građevinskih normi za visokogradnju ili 20.000 za niskogradnju. Korisnik je slobodan dodavati nove norme prema vlastitim potrebama te kombinovati materijale, rad ili mašine. Cijene materijala je moguće ažurirati ručno ili integracijom sa dobavljačima, a cijene rada i mašina održavanjem predmetne satnice. Promjena bilo koje cijene automatski povlači ažuriranje svih normi gdje se predmetni materijal ili satnica koriste.

Ponude

Modul ponuda omogućava uvoz predmjera radova iz excel tablica ili ručno kreiranje ponude. Odabirom vrsta radova stavke ponude se automatski ažuriraju tako da je jednostavno doći do rekapitulacije radova sa količinskim i finansijskim predračunom po pozicijama. Stavke je također moguće obraditi i sumarno ili jednostavno preskočiti ukoliko se ukaže takva potreba. Po završetku, ponuda se šalje menadžmentu na odobrenje, te kranji rezultat je automatski popunjena inicijalna excel tablica koju je moguće dostaviti investitoru.

Uređivanje stavki ponude

Operacije

Modul operacija obuhvata dodavanje, održavanje i praćenje konkretnih građevinskih projekata. Građevinska knjiga i dnevnik su samo osnovni dokumenti, a u operacijama je moguće koristiti i svu drugu relevantnu dokumentaciju uključujući tehničke nacrte, račune od dobavljača i podizvođača, fotografije stanja, video prikaze i drugo. Korištenjem dinamičkog plana lako je moguće doći do okvirnih vrijednosti materijala, radnika i mašina potrebnih za naredni period kao i ostvariti preciznu kontrolu rokova za početak i završetak datih projektnih pozicija.

Istovremeno, analitika projekta daje uvid u stanje utroška materijala, vremena, rada kao i finansijsku sliku tako da su moguće pravovremene akcije kontrole i korekcije.

Posebna pažnja u operacijama posvećena je brzini korištenja tako da voditej projekta svakodnevne obaveze može uvijek završiti u roku nekoliko minuta.

Pozicija građevinske knjige

Personal

U okviru personala vodi se evidencija svih uposlenih sa mogućnošću angažmana po različitim vrstama ugovora i normi. Osim navedenog za svakog uposlenika vodi se zasebna lista ljekarskih pregleda, zaduženja opreme, obuke o različitim zaštitama na radu te rokovima za obnavljanje istih.

Skladišno i nabavke

Modul skladišnog sa nabavkama podrazumijeva vođenje skladišta alata i mašina ili skladišta materijala sa relevantnim skladišnim dokumentima početnog stanja, prijema, otpreme, povrata, servisiranja i drugim. Za svaki alat moguće je imati istorijat korištenja i utvrditi trenutnu lokaciju te voditi prateću dokumentaciju garancije, servisnih dokumenata ili certifikata. Pored stanja skladišta modul sadrži i listu proizvoda – materijala opet sa evidencijom dozvola za korištenje predmetnih materijala i cijenama istih. Konačno, modul ima i listu trebovanja materijala i alata dostavljenih od strane voditelja projekata.

Alat u skladišnom

Administracija

Modul administracije omogućava održavanje liste korisnika aplikacije sa pripadajućim ulogama u njoj. Osim toga modul ima i listu postavki, listu komintenata (dobavljači, podizvođači, servisi), satnicu radnika i mašina te osnovnih informacija o firmi.

Priprema izvještaja za štampu

U slučaju da građeviniska firma preferira korištenje programa na internoj mreži, moguća je i zasebna instalacija programa te obuka korisnika. Program ima malo ograničenja u smislu obaveznih podataka tako da je postepeno i plansko uvođenje novog informacionog sistema dosta olakšano.

Trenutno važeća verzija eBUILD.app programa je 1.0.5 i svaki mjesec nastavićemo dodavati nove funkcionalnosti prema potrebama naših klijenata.

Posjetite nas na www.ebuild.app

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE