Ekonomičan i ekološki način grijanja

Raspoloživi izvori energije

Sa niskim temperaturama i sezonom grijanja, počinje i problematika u vezi sa zagađenjem zraka, koja traje već duži niz godina. Uzroci takvog stanja su mnogobrojni, a najvidljiviji su u katastru emisija zagađujućih materija gdje se vidi trend rasta emisija, naročito čvrstih čestica, koje su najviše izražene u Kantonu Sarajevo.

Kada je riječ o ključnim uzročnicima većina eksperata smatra da su velike potrebe za grijanjem (prije svega tamo gdje se koristi čvrsto gorivo kao energent) jedan od ključnih uzročnika prekomjerne zagađenosti zraka. Korijen ovog uzroka je često povezana sa ekonomskim standardom za koji se smatra da je često nedovoljan da građani priušte okolinski prihvatljivije energente.

Kompanija Vaillant d.o.o. Sarajevo, kroz svoje kampanje o zaštiti okoliša i postavljanjem uzornih standarda kroz inteligentne tehnologije i proizvode sa oznakom “GREEN IQ”, nudi rješenja za smanjenje štetnih emisija, kao i ekonomičniji način grijanja.

Upotrebom obnovljivih izvora energije smanjuju se troškovi za fosilna goriva, koje treba prihvatiti kao dopunsko gorivo.

Kada je riječ o grijanju, nemoguće je zaobići plin, kao najprihvatljivije rješenje za naše standarde. Vaillant plinski kondenzacijski uređaji, osim što optimalno koriste plin kao gorivo, u usporedbi s konvencionalnim uređajima dodatno koriste i toplinsku energiju iz otpadnih dimnih plinova, koja bi inače bila izgubljena. Važno je napomenuti da oni koji imaju plinske kondenzacijske uređaje troše 20% manje plina, imaju manje toplinske gubitke, koriste niže temperature ogrjevne vode.

Kod ekonomičnog načina grijanja, neizostavne su Vaillant dizalice topline, odnosno uređaji koji omogućavaju prijenos topline s jedne lokacije niže temperaturne razine (toplinski izvor) na drugu lokaciju više temperaturne razine (toplinski ponor), koristeći mehanički rad. Osim za grijanje prostora, dizalice topline se mogu koristiti i za hlađenje, pripremu potrošne tople vode, ventilaciju i klimatizaciju. Svakako je bitno za reći da su dizalice topline izvedba u grijanju ili hlađenju koja je ekološki prihvatljiva i energetski učinkovita. Naime, dizalice topline koriste toplinu zemlje, zraka ili vode u svom radu, a to su sve obnovljivi izvori energije.

Posljednjih godina pravi bum doživjelo je solarno grijanje. Kada je riječ o solarnim toplinskim sistemima, oni imaju nekoliko namjena. Za razliku od fosilnih goriva, solarna energija je dostupna u gotovo neograničenoj mjeri, ne proizvodi štetne ugljične emisije i uz to je besplatna. Moderni sistemi grijanja mogu se kombinovati sa solarnim kolektorima, što solarne sisteme grijanja čini izvrsnom opcijom za pripremu potrošne tople vode ili za potporu krugu grijanja. Na ovaj način moguća je ušteda energije do 70% godišnje.

Grijanje putem električne energije je vrlo jednostavno, te može biti korisno u određenim situacijama. Nekoliko je osnovnih prednosti korištenja električne energije, a jednostavna instalacija je svakako na prvome mjestu. Međutim, dugoročno gledano, korištenje ostalih izvora energije je znatno efikasnije u odnosu na električnu energiju. Uz praktične prednosti korištenja električne energije kao energenta, treba biti svjestan činjenice da nastanak električne enegije podrazumijeva spaljivanje fosilnih goriva, te određene gubitke koji pri tome nastaju, kao i činjenicu da se dio energije gubi prilikom njene distribucije kroz električnu mrežu.  Stoga, dugoročno korištenje električne energije za potrebe grijanja nije preporučljivo.

Ne postoji standardno rješenje kada tražite adekvatan sistem grijanja. Međutim, pronaći sistem koji odgovara Vašim potrebama nije toliko teško. Posavjetujte se pravodobno u  Vaillant centru sa potrošače u ulici Bulevar Meše Selimovića 81A.

print