spot_img

Energijska efikasnost u sistemima vodosnabdjevanja

Predviđanja upotrebe efikasnijih pumpi trebala bi rezultirati uštedom od 3,3 TWh električne energije godišnje u Evropi do 2020. godine.

Autor: Emina Alić, MSc.dipl.ing, mašinstva – nLogic Advisory Sarajevo

Pumpe za vodu podliježu zahtjevima EU za ekološki dizajn. Predviđanja upotrebe efikasnijih pumpi trebala bi rezultirati uštedom od 3,3 TWh električne energije godišnje u Evropi do 2020. godine. To je ekvivalent ukupnoj godišnjoj potrošnji energije više od 200.000 domaćinstava i rezultirat će 1,5 miliona tona manje emisije ugljen dioksida svake godine. Korisnici će takođe moći na godišnjem nivou uštedjeti više od 300 eura u prosjeku tokom predviđenog vijeka trajanja pumpe (10 godina).

U skladu sa Direktivom (2009/125/EZ Europskog parlamenta i vijeća) EU je usvojila zahtjeve za ekološki dizajn proizvoda povezanih s potrošnjom energije, a koji predstavljaju značajan opseg prodaje i trgovine te imaju značajan učinak na okoliš i značajan potencijal za poboljšanje u smislu učinka na okoliš bez izazivanja prekomjernih troškova.

Pumpe za vodu koje su sastavni dijelovi sistema elektromotora imaju bitan značaj u različitim procesima. Ukupni potencijal za troškovno efikasno poboljšanje energijske efikasnosti sistema za pumpanje iznosi približno 20 – 30%. Iako se najveće uštede mogu postići kod motora, jedan od faktora koji doprinose takvim poboljšanjima jest i upotreba energijski efikasnih pumpi. Dosljedno tome, pumpe za vodu prioritetni su proizvod za koji bi trebalo utvrditi zahtjeve za ekološki dizajn.

Uredbom komisije (EU9 br. 547/2012 od 25. juna 2012.) određeno je da od 1. januara 2015. pumpe za vodu moraju imati minimalni indeks efikasnosti (MEI) od 0,4 pri tački najvećeg stepena iskorištenja, pri djelimičnom opterećenju i preopterećenju. Referentna vrijednost za najefikasnije pumpe za vodu je MEI ≥ 0,70 ili oznaka „Referentna vrijednost MEI ≥ 0,70”.

Ovom Uredbom definisani su i zahtjevi u vezi sa informacijama o pumpama koje kupac dobija uz proizvod.

Konsultantska kuća nLogic Advisory radi na procesima unaprijeđenja EE u sistemima vodosnabdjevanja, daje optimalna rješenja u cilju smanjenja potrošnje energije, troškova  i emisija ugljen dioksida.

Jedna od takvih aktivnosti je i nedavno provedeni energijski audit u svrhu izrade elaborata energijske efikasnosti objekata za 2020. godinu JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać. Cilj ovog projekta je povećanje energijske efikasnosti na pumpnim stanicama u sistemu vodosnabdjevanja Grada Bihaća i ostvarenja ušteda električne energije.

Slika 1: PS Klokot – smjer rezervoar Klokotska Glavica; PS Privilica – smjer rezervoar Debeljača V700; PPS Sokolac; PPS Turija

Ispitivanja pumpi po pojedinim stanicama izvršeno je mjerenjem i proračunom parametara potrebnih za utvrđivanje efikasnosti pumpnih stanica za dobavu vode. Pumpe su različitih proizvođača. Ispitivanje je obavljeno u svrhu ustanovljavanja stvarnih karakteristika pumpi po pojedinim stanicama za dobavu vode.

Kako bi se dobio dovoljan i kvalitetan fond podataka za određivanje performansi pumpi bilo je potrebno organizirati i provesti mjerenja u svrhu utvrđivanja parametara pumpi. Mjerenja su provedena u dijapazonu protoka, koje je bilo moguće ostvariti, obzirom na mogućnosti regulacione opreme i sigurnosti rada bloka.

Provedeno je ukupno 5 mjerenja za svaku pumpu, koja uključuju:

  • mjerenja pritisaka na usisu i potisu pumpe,
  • mjerenja temperature vode,
  • mjerenje visine nivoa vode u crpilištu,
  • mjerenje protoka vode, mjerenje broja obrtaja vratila pumpe
  • i mjerenja električnih veličina na pogonskom motoru (napon, jačina struje po fazama)

Nakon mjerenja i obilaska terena zaključeno je da pumpe rade s fiksnim brzinama, te se ušteda energije može ostvariti kroz rad s promjenjivom brzinom. Analiza pumpnih stanica je urađena u svrhu unaprijeđenja energijske efikasnosti, uštedi električne energije i unaprijeđenju rada pumpnih agregata po pumpnim stanicama.

Centrifugalne pumpe su općenito dimenzionirane kako bi odgovarale zahtjevima vršnog protoka, koji se obično pojavljuju u vrlo kratkom vremenskom periodu. Slijedom toga, ugradnjom efikasne opreme bi većim dijelom radila na smanjenom protoku.

Također, predložene su mjere upotrebe obnovljivih izvora energije, kao što je izgradnja male hidroelektrane na području Klokot, koji će biti direktni proizvođač električne energije. Izgradnjom male hidroelektrane ostvarile bi se velike uštede u finansijskom pogledu, a  prema svom kapacitetu vode mogla bi da snadbije kompletan grad Bihać. Pored mHE, postoji mogućnosti i upotrebe solarne energije na pumpnim stanicama, kojom bi se proizvodila električna energija za direktnu potrošnju u pumpnim stanica i  dugoročno bi implementirale mjere ušteda, kao i smanjenje emisije CO2.

Slika 2: Pregled investicija i ostvarenih ušteda u MWh/god

Trenutni troškovi za električnu energiju na pumpnim stanicama iznosi 361.343 KM/god, na osnovu finansijske analize na godišnjem nivo uštede bi iznosile 89.036 KM/god, što znači da na godišnjem nivou bi ušteda iznosila 25% sadašnjih troškova.

Ukupno smanjenje potrošnje električne energije iznosi 90 MWh/god što će rezultirati smanjenjem emisije ugljen dioksida od oko 64 tona godišnje. Ukoliko se pretpostavi da je potencijal ušteda električne energije u ostalim vodovima u BiH isti, te uzevši u obzir odnos broja stanovnika Bihaća i BiH, dolazi se se potencijala ušteda u potrošnji električne energije od 5.359 MWh/god, što bi značilo i smanjenje emisije od 3.811 tCO2/god. Navedena električna energija smanjuje potrebu za izgradnjom novih izvora električne energije kao što je skoro 2 MW malih hidroelektrana ili smanjuje potrebu za eksploatacijom oko 4.000 tona uglja godišnje.

nLogic Advisory sa svojim partnerima osposobljen je za provođenje energijskih audita i izradu Studija izvodljivosti, kao i ostale konsultantske i inžinjerske usluge u cilju realizacije projekata smanjenja potrošnje energije, uštede novca i pozitivnog uticaja na okolinu.

Đoke Mazalića br.2

71 000 Sarajevo

Tel: + 387 33 863 951

Fax: + 387 33 860 008

info@nlogic.ba

www.nlogic.ba

 

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE