spot_img

Enis Ivković: Obnovljivi izvori energije predstavljaju ključnu komponentu održive i čišće energetske budućnosti

Korištenje obnovljivih izvora energije smanjuje emisije stakleničkih plinova, što je ključno za borbu protiv klimatskih promjena. Osim toga, omogućuje veću energetsku neovisnost, smanjujući potrebu za uvozom energije i povećavajući sigurnost opskrbe.

Piše: Enis Ivković, projekt menadžer i konsultant u kompaniji Plus Minus d.o.o. Sarajevo

Enis Ivković rođen je 11.7.1991. godine u Mostaru. Osnovnu i srednju školu završio sam u Jablanici. 2014-te godine završava Mašinski fakultet u Mostaru, te ll ciklus studija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Radio je kao koordinator na različitim projektima koji su se u tom periodu gradili za Svjetsko prvenstvo u fudbalu koje je održano u Kataru. Od 2022. godine radi kao projekat menadžer i konsultant u kompaniji Plus Minus d.o.o. Sarajevo.

Tehnološki napredak i inovacije u sektoru obnovljivih izvora energije također igraju ključnu ulogu u razvoju naprednih tehnologija i povećavaju konkurentnost ovih izvora energije. Uz to, obnovljivi izvori energije pružaju mogućnost stvaranja održive budućnosti koja štiti okoliš i osigurava energetsku sigurnost za buduće generacije. Šta nam još može reći stručnjak i konsultant za energetiku pročitajte u nastavku intervjua.

Možete li nam reći nešto više o Vama, ko je Enis, kako je protekao vaš put do danas, veoma ostvarenog čovjeka i stručnjaka?

Osnovnu i srednju školu završio sam u Jablanici. Po završetku Opće gimnazije upisujem Mašinski fakultet na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru, odsjek za Energetiku. 2014-te godine završavam prvi ciklus studija te iste godine dobijam Rektorovu nagradu za studenta sa najboljim uspjehom I ciklusa studija Mašinskog fakulteta. Potom upisujem drugi ciklus studija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na odsjeku za klimatizaciju, grijanje i hlađenje. Moji prvi profesionalni koraci sežu već od fakultetskih dana kada sam bio član tima za energijsku efikasnost na projektu „Tipologija stambenih zgrada u Bosni i Hercegovini“ koji je i danas jedan od važnijih dokumenata u oblasti energijske efikasnosti. Po završetku II ciklusa počinjem raditi u kompaniji TI-Termoenergetski inžinjering d.o.o. Sarajevo te radim na dosta velikih projekata u Sarajevu i BiH kao što su: Trebevićka žičara, Sarajevo Waves, Objekat Union banke i mnoge druge. 2018-te godine odlazim u Katar gdje radim kao mašinski inženjer i BIM koordinator na različitim projektima koji su se u tom periodu gradili za Svjetsko prvenstvo u fudbalu koje je održano u Kataru. Samo neki od projekata na kojima sam radio u Kataru jesu Pearl Metro Station, National Health Laboratory, Fox Hills Appartments i drugi. 2020-te godine se vraćam u Bosnu i Hercegovinu i nastavljam svoj karijerni put, a od 2022 radim kao projekt menadžer i konsultnat u kompaniji Plus Minus d.o.o. Sarajevo.

Zašto baš kompanija koja se bavi inženjeringom i projektovanjem u oblasti eneregetske efikasnosti? Možete li nam ukratko predstaviti poslovanje kompanije „Plus Minus“?

Kao što sam već rekao svoje prve profesionalne korake sam napravio baš u oblasti energijske efikasnosti i od tada je ta tema u sferi moga interesovanja, iako sam se u nekim momentima bavio isključivo projektovanjem i izvođenjem radova. Svjedoci smo da energijska efikasnost postaje sve zanimljivija i važnija tema. Omogućava nam da smanjimo troškove u energiji i novcu, pravimo konkurentnije proizvode na tržištu, sačuvamo prirodne resurse, smanjimo emisije stakleničkih plinova i doprinesemo održivijem i zdravijem planetu. Bosna i Hercegovina se suočava s brojnim izazovima u sektoru energijske efikasnosti, uključujući zastarjelu energetsku infrastrukturu, potrebu za modernizacijom i ulaganjem u obnovljive izvore energije. Poboljšanje energijske efikasnosti postaje imperativ kako bi se smanjila ovisnost o uvozu energije i optimizirao domaći energetski potencijal, a meni kao inžinjeru upravo je ovo jedna od tema kojem želim da istražujem u godinama koje slijede i kompanija u kojoj trenutno radim mi je upravo ovo omogućila. Plus Minus d.o.o. Sarajevo, kao što se već rekli, je kompanija koja se bavi  konsaltingom u oblastima energijske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, okoliša, kvalitete zraka, klimatskih promjena, pronalaska izvora finansiranja, upravljanja investicionim projektima i drugim srodnim naučnim i stručnim oblastima. Naša stručnost i značajno iskustvo omogućavaju nam da pružamo visokokvalitetne usluge te da budemo pouzdan i vrijedan partner u svim projektima koji se odnose na oblasti energijske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i održivosti.

Što biste istakli kao Vaše glavne prednosti? Šta vas izdvaja u odnosu na konkurente? Imate li pak nešto što biste izdvojili kao nedostatke?

Smatram da su naši klijenti najvažniji dio našeg poslovanja kao i najbolji pokazatelj naše profesionalnosti i razlog zbog kojeg se ističemo u odnosu na druge. Sama činjenica da smo u kratkom periodu dobili povjerenje institucija u BiH na svim nivoima vlasti, međunarodnih financijskih organizacija i agencija (EBRD, UNDP, GIZ, WB, mikrofinansijske organizacije), partnera u susjednim državama Crna Gora, Srbija i cjelokupnom Zapadnom balkanu, a uskoro i u Aziji, dovoljan pokazatelj kvaliteta našeg rada. Mogu reći da se kompanija Plus Minus d.o.o. Sarajevo ističe na nekoliko načina – prvenstveno po stručnosti, obzirom da smo tim multidisciplinarnih inžinjera (arhitekti, građevinskih, elektro i mašinskih inženjera) i konsultanata sa dugogodišnjim stručnim znanjem i značajnim iskustvom u BiH i regiji. Ova široka paleta usluga omogućava nam da pružimo sveobuhvatna rješenja koja zadovoljavaju različite potrebe klijenata, odnosno kompletni ‘know-how’, od formiranja i oblikovanja ideje, pratećih analiza, do razvoja projekata, studija, izvještaja, elaborata i njihove implementacije na terenu. Ovaj pristup omogućava nam da pomognemo klijentima u pronalaženju izvora financiranja za samoodržive projekte u energijskoj efikasnosti, obnovljivim izvorima energije, okolišu, kvaliteti zraka i klimatskim promjenama. Svakom klijentu pristupamo individualno u cilju zadovoljenja specifičnih potreba, te uvijek nastojimo za svog poslovnog partnera razviti optimalno i primjenljivo rješenje. Ova posvećenost znači da klijenti ne samo da dobijaju rješenja koja su prilagođena njihovim specifičnim potrebama, već su ta rješenja ekonomična i dobijaju najbolju vrijednost/kvalitet za svoj novac.

Interno unutar preduzeća, možemo se pohvaliti kontinuiranim ulaganjem u znanje i alate. Kompanija praktikuje ulaganje u profesionalnu edukaciju, usavršavanje i profesionalni napredak svakog uposlenika, pratimo globalne trendove i identificiramo nove mogućnosti za svoje klijente. Ipak, gledajući interno, najviše se cijeni i vodi računa o kolegijalnost i o međusobnom odnosu radnih kolega – cilj nam je zadržati zdravu radnu sredinu, mogućnost napredovanja, fleksibilne radne uslove itd. Moram spomenuti da kompanija dijeli dio svoje dobiti na godišnjem nivou sa svojim uposlenicima, što sigurno utiče na motivaciju i produktivnost uposlenika, zadržavanje talenata, povećanje lojalnosti prema kompaniji. Naša sposobnost i da brzo reagujemo na zahtjeve klijenata i rješavanje problema je zajedno sa prethodno navedenim, upravo ono što nas izdvaja u odnosu na konkurente.

Vaša kompanija je predstavila „Kalkulator energijske efikasnosti“, možete li nam reći nešto više o tom projektu?

Kalkulator energijske efikasnosti ili kako ga je naručilac simbolično nazvao Motivator, a koji smo predstavili na 9. Savjetovanju o energetici je projekat koji je izrađen uz podršku Vlade Savezne Republike Njemačke u okviru projekta Dekarbonizacija energetskog sektora u Bosni i Hercegovini. Sam Motivator je zamišljen kao informativni alat koji će građani koristiti u cilju dobivanja osnovnih informacija o uštedama koje se postižu implementacijom izabranih mjera energijske efikasnosti. Bitno za napomenuti jeste da je Motivator baziran na proračunskim uštedama u tipičnim grijanim objektima definisanih tipologijom stambenih zgrada u BiH, a rezultati u kalkulatoru predstavljaju procijenjene uštede u skladu sa važećim Pravilnicima. Pored Motivatora kompanija Plus Minus je razvila i još jedan Kalkulator koji smo nazvali EE kalkulator i koji je dostupan za download na svim android i iOS uređajima. EE kalkulator je razvijen samo za područje FBiH, dok je Motivator namijenjen za sve građane Bosne i Hercegovine.

Vaše mišljenje o razvoju energije obnovljivih izvora, da li je zaista održiva i smatrate li da budućnost pripada obnovljivim izvorima?

Svakako da obnovljivi izvori energije predstavljaju ključnu komponentu održive i čišće energetske budućnosti. Korištenje obnovljivih izvora energije smanjuje emisije stakleničkih plinova, što je ključno za borbu protiv klimatskih promjena. Osim toga, omogućuje veću energetsku neovisnost, smanjujući potrebu za uvozom energije i povećavajući sigurnost opskrbe. Ovaj pristup također potiče gospodarski rast kroz stvaranje radnih mjesta u sektoru obnovljive energije i smanjenje troškova energije. Tehnološki napredak i inovacije u sektoru obnovljivih izvora energije također igraju ključnu ulogu u razvoju naprednih tehnologija i povećavaju konkurentnost ovih izvora energije. Uz to, obnovljivi izvori energije pružaju mogućnost stvaranja održive budućnosti koja štiti okoliš i osigurava energetsku sigurnost za buduće generacije. Dakle, obnovljivi izvori energije igraju ključnu ulogu u stvaranju održive energetske budućnosti. Njihova održivost, smanjenje emisija, energetska neovisnost i ekonomske koristi čine ih ključnim rješenjem za suočavanje s energetskim izazovima i klimatskim promjenama.

Energetika se transformiše, a BiH je srećom posebno obdarena prirodnim izvorima koji mogu služiti za proizvodnju obnovljive energije. Koristimo li prema Vašem mišljenju te potencijale optimalno?

Bosna i Hercegovina ima znatan potencijal za obnovljive izvore energije, uključujući hidroenergiju, biomasu, solarnu i vjetroenergiju. Međutim, korištenje ovih potencijala nije dosegnulo svoj puni kapacitet. Hidroenergija je najdominantniji oblik obnovljive energije u zemlji, no većina hidroelektrana je zastarjela i trebala bi se modernizirati kako bi se poboljšala energetska efikasnost. Nažalost, administrativni izazovi često usporavaju investicije i razvoj u ovom sektoru. Biomasa je također značajan potencijal u Bosni i Hercegovini, ali njen potencijal nije potpuno iskorišten. Moglo bi se više raditi na korištenju biomase za grijanje i proizvodnju električne energije. Što se tiče solarnih i vjetroenergija, postoji znatan neiskorišteni potencijal za razvoj. Uvođenje poticajnih politika i bolja regulacija mogli bi potaknuti veće investicije u ove oblike obnovljive energije. Također, obrazovanje i podizanje svijesti o važnosti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti trebali bi biti prioriteti kako bi se potaknulo građane, industriju i vlasti na veću upotrebu obnovljivih izvora energije.

Sve u svemu, Bosna i Hercegovina ima značajan potencijal u području obnovljivih izvora energije, ali postoji prostor za poboljšanje kako bi se taj potencijal optimalno iskoristio. To bi uključivalo unaprjeđenje regulative, poticanje investicija i veću svijest o održivim energetskim rješenjima. Treba istaći da su određeni pozitivni pomaci napravljeni sa usvajanjem zakona o obnovljivim izvorima energije u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, ali da bi se omogućio značajniji zamah u korištenju solarne energije kod građana, i omogućavanje prosumerskih ugovora ili ugovora kupac-proizvođač, potrebno je znači rješenje sa Upravom za indirektno oporezivanje u vezi naplate PDV-a. Nažalost, taj posljednji dio u slagalici nedostaje, a koji trenutno koči implementaciju i veću proizvodnju električne energije od strane građana.

Što biste mogli izdvojiti kao glavne uzroke trenutačne energetske krize u Europi?

Trenutačna energetska kriza u Europi rezultat je složene kombinacije faktora. Neki od glavnih uzroka energetske krize u Europi su svakako visoke cijene plina, električne energije i ugljena što utiče na visoke proizvodne troškove i samu energetsku sigurnost. Smanjena proizvodnja plina u Europi, niske rezerve plina u odnosu na ukupne potrebe, čini Europu sve ovisnijom o uvozu plina, uglavnom iz Rusije i Norveške. Ovisnost o uvozu plina čini zemlje ranjivima na fluktuacije na svjetskom tržištu energije.

Naravno, ne smijemo zaboraviti ni geopolitičke faktore, poput rata u Ukrajini koji je poremetio isporuku plina ka Evropi, te nedostatak same infrastrukture za skladištenje plina i prijenos energije može otežati prilagodbu na promjene u opskrbi i potražnji. Napetosti na tržištima nisu počele sa ratom u Ukrajini, ali su se zbog nje oštro pogoršale. To je dovelo do nestabilnosti i naglih skokova cijena energije, posebno za prirodni plin na europskim tržištima. Sada, sa novim napetostima na Bliskom istoku, ulazimo u područje dodatne nestabilnosti i mogućih naglih skokova cijena energije. Ono što sve ove faktore i mnoge druge karakterizira jeste složenost i međusobna povezanost, što dodatno čini izazovnim upravljanje trenutačnom energetskom krizom u Europi. Svakako da vlasti i industrija moraju zajedno raditi na razvoju dugoročnih strategija kako bi se smanjile ranjivosti energetskog sektora i osigurala stabilnost opskrbe energijom.

I za kraj, da li biste nešto poručili našim čitateljima, mladim ljudima koji tek kreću na put ka usponu?

Ono što mogu poručiti vašim čitateljima i svim mladim ljudima koji tek kreću na put ka usponu jeste da ne odustaju. Put do uspjeha često je popločan izazovima i neuspjesima. Važno je da ostanete uporni i ne odustajete kad se suočite s preprekama. Tražite i radite ono što vas zaista ispunjava i što vas zanima. Strast će vam dati motivaciju da se trudite i postižete uspjeh. Kao jedan od ključnih faktora ka postizanju svog zadatog cilja jesu i ljudi koje ćete sresti kroz svoj profesionalni život i rad. Izgradite profesionalne odnose i mreže. Veze koje stvarate s drugim ljudima mogu vam pomoći u napredovanju i otvaranju vrata novim prilikama. I na kraju, možda i najvažniji savjet koji mogu dati jeste da se ne boje promjena. Svijet se brzo mijenja, pa  veoma važno da budu otvoreni za nove ideje i prilike. Prilagodljivost je važna vještina.

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE