Fasadni termo izolovan sistem

SMARTIA M6 je kompletan toplotno izolovan fasadni sistem, koji je idealan za čvrste konstrukcije i može da izađe u susret najrazličitijim arhitektonskim zahtjevima, kao na primjer kreireanje velikih otvora.

  • Širina vertikala i horizontala 55 mm.
  • Visoka toplotna izolacija do Uf= 1,5 W/m2K
  • Široki izbor stubova za velika opterećenja vjetrom.
  • Veliki izbor različitih dizajna spolja vidnih poklopnih profila visoke estetske vrijednosti.
  • Dostupna je i strukturalna verzija, bez vidnih poklopnih profila.
  • Sve vrste otvaranja primjenjivih na fasadne sisteme: paralelno otvaranje, otklopno gornje vjepanje, unutra okretbo-nagibni, okretno-nagibni sa skrivenim krilom, svi SMARTIA okretno-nagibni sistemi.
  • Mogućnost konstrukcija sa ugaonim ili poligonalnim površinama.
  • Može da se kombinuje sa svim tpovima vrata iz SMARTIA serija.

ALUMIL BOSNA I HERCEGOVINA

Njegoševa bb, 75440 Vlasenica

Tel: +387 56/710-570 (+387 56/733-750)

Fax: +387 56/733-196

@: bhmarketing@alumil.com

www.alumil.com

 

m-Kvadrat

print