Firma BAUPARTNER bilježi odlične rezultate u 2018.

Za 8 godina postojanja imamo iza sebe preko 250 realizovanih ugovora na području BiH, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Austrije, Švedske, Libije.

Od početka 2018. bilježimo odlične rezultate i imat žemo povećanje obima prihoda za skoro 40% u odnosu na proslu godinu koja je bila rekordna za kompaniju. U 2018.godini pored izuzetno dobrih rezultata na tržištu BiH izgradili smo u 2017. i 2018. godini 16 objekata u Srbiji, površine od 1.200 do 30.000 m2 te objekte u Hrvatskoj.  Od završenih projekata izdvojili bismo proizvodnju i ugradnju betonskih prefabrikovanih elemenata za firmu Prodanović u Šapcu (proizvodni pogon od 7.100 m2), zatim saradnju sa kompanijom Konstruktor Konsalting, koja je bila nosilac projekta izgradnje objekta od 4.500 m2 za koji smo mi proizveli, a zatim i ugradili, montažne temeljne konstrukcije, betonske stubove, glavne krovne nosače i rožnjače, kao i projekat u saradnji sa kompanijom EyeMaxx na izgradnji prve faze njihovog objekta čija je ukupna površina 30.000 m2 u Novim Banovcima, a trenutno radimo i na izgradnji druge faze.

Slika 1 : EyeMaxx – LogMaxx Beta – Novi Banovci, Srbija

Slika 2 : Konstruktor Konsalting – Dobanovci, Srbija

Osim povećanja obima posla i projekata, izgradili smo novi pogon u koji je uloženo više od 1,5 mil EUR. Na površini od 18.000 m2 zemljišta u objektu od 3.600 m2 počeli smo sa proizvodnjom prednapregnutih šupljih ploča, gdje smo uposlili dodatnih 30 radnika. Planirani kapacit jeste preko 12.000 m2 tavanica mjesečno.

Baupartner u ovoj godini ima potpisane ugovore i u Sloveniji i Hrvatskoj, tako da očekuju povećanje obima posla i na tim tržištima. Glavni fokus, ipak, ostaje na novim projektima u Srbiji, kao tržišta koje je u najvećoj ekspanziji.

Trenutno smo počeli sa pripremnim radovima za austrijski Boxmark Leather Austria koji širi proizvodne pogone u Lukavcu u I fazi  na 10.000 m2 a druga faza još 8.000 m2. Boxmark Leather uz proizvodne hale u Lukavcu, planira izgraditi i upravnu zgradu, kao i blok skladišta što će u konačnici iznositi preko 25.000 m2. Izvođač svih radova je naša firma.

Slika 3: Boxmark Leather Austria – Lukavac, Bosna i Hercegovina

Također smo završili radove na objektu Elsta Mosdorfer Bosnia u Živinicama, gdje smo pored montažne konstrukcije izveli sve građevinske radove. Elsta Mosdorfer Bosnia je članica grupacije Knill Grupe koja ima 29 kompanija i posluju u 16 zemalja svijeta. Objekat je izgrađen u rekordnom vremenu.

Slika 4: Elsta Mosdorfer Bosnia – Živinice, Bosna i Hercegovina

Slika 5: Elsta Mosdorfer Bosnia – Živinice, Bosna i Hercegovina

U fazi smo pregovaranja za nekoliko veoma značajnih projekata, poslovni rezultati u ovoj godini potvrđuju orijentaciju kompanije ka širenju na međunarodno tržište, što nam uliva veliki optimizam, ali i obavezu da opravdamo povjerenje koje naši kupci imaju u nas.

m-Kvadrat

print