spot_img

Funkiconalnost i kvalitet kao najvažnija stavka poslovanja

Materijali koji se koriste u izradi naših proizvoda su visokokvaliteni  ABS materijali, jer imamo povjerenje samo u materijale koji su rangirani najvećim ocjenama

Mr.sci. Eldin Bajramović, FLUIDMASTER Inc. –Slovenija, Voditelj BH Team-a posjeduje više od 20 godina iskustva u međunarodnim kompanijama na poslovima prokuriste, managera, kordinacije, PCM  upravljanja projektima u oblasti sanitrane tehnike i vodnih tehnologija. Iskustvo je stekao uglavnom u fabrikama u Sloveniji, a obrazovanje na UNSA i međunarodnim edukacijama. Radio je po zemljama u regiji i van EU. Povremeno se bavi konsultantskim aktivnostima u oblasti TNC, kao i obnovljivim izvorima. Za m-Kvadrat govori o kompanji, te poslovnom uspjehu:

Mr.sci. Eldin Bajramović, FLUIDMASTER Inc. –Slovenija , Voditelj BH tima

Kompanija Fluidmaster d.o.o. , ima više od 50 godina iskustva u segmentu građevinarstva. Možete li nam nešto više reći o historiji i djelovanju Vaše kompanije?

Kompanija Fluidmaster d.o.o. Slovenija ima tradiciju proizvodnje još iz ExYu, nekada kao tvornica Hidraulike strojeva plastike, a potpuni fokus je uvijek bio na sanitarnoj tehnici. Od 2014. godine je u sastavu Američke Grupacije Fluidmaster Inc., koja posluje na sva 3 kontinenta sa proizvodnim pogonima i predstavništvima diljem svijeta. Kroz cijeli period uvijek smo bili prisutni u segmentu gradnje.

U prethodnom periodu intenzivirana je i priča o odnosu građevinarstva i zaštite životne sredine, s naglaskom na održivi razvoj. Kako se to preslikava na Vaš rad, te na planove i programe u budućnosti?

Zaštita životne sredine nema alternativu, posebno ne danas kada je svijet potpuno proživljava i osjeća posljedice neodgovornog ponašanja prema prirodi. Naša komanija je definisala odnos prema okolini koji se temelji na normi koju smo pridobili  certifikatom ISO 14001: 2009 i standardima BAS ISO 1400, tako  svi zaposleni su obavezni postupati u skladu navedenih standarda.Također svi naši produkti su izrađeni od materijala koje ispunjavaju norme i standarde koji doprinose zaštititi sredine u kojoj živimo. Planovi su da svojim radom podstičemo korisnike naših proizvoda ka što boljem odnosu prema okolišu, te transparentno i edukativno djelovati u tom pravcu. Samo jedan  primjer je potrošnja vode, koja u jednom domaćinstvu iznosi…

Koje novitete možemo očekivati u Vašem proizvodnom asortimanu?

Razvojni sektor kontinuirano radi na novim inovativnim proizovodima, koja predstavljaju u toj fazi testne razvojne modele, te kao takve ne možemo ih predstavljati, ali već na Sajmu MEESE u Frankfurtu, u 4.mjesecu ove godine imat ćete priliku vidjeti nešto zaista novo iz domena sanitarne tehnike.

U Bosni i Hercegovini se možete pohvaliti sa mnogo referenci. Koje od objekata biste istakli sa posebnim zadovoljstvom?

Naš pristup svakom objektu bez obzira na veličinu i reprezentantnost objekta je jednaka, jer funkiconalnost i kvalitet su u prvom redu, bili to stanogradnja kompletnih naselja, objekti državnih investitora, parlamenta, ili indvidulanih investitora. Odgovor  na Vaše pitanje je svakako da nam su najzahtjevniji objekti najveći izazov. Kao takav možemo navesti Gradsku Vijećnicu u Mostaru, FCBIH u Vitezu, te Klinički centar u Sarajevu.

Sanitarna tehnika je u posljednje vrijeme prošla mnogo segmenata razvoja, s naglaskom na upotrebu novih materijala. Da li u budućnosti možemo očekivati upotrebu i nekih do sada „nekomercijalnih“ materijala u sanitarijama?

Materijali koji se koriste u izradi naših proizvoda su visokokvaliteni  ABS materijali, jer imamo povjerenje samo u materijale koji su rangirani najvećim ocjenama. U skladu sa certifikatima koje imamo nužno je poštovati to da u priozvodnom procesu moramo koristiti i izvršiti kontrolu ulaznih materijala. Automatizacija i robotizirani procesi proizvodnje  jednostavno ne mogu prihvatiti materijal ispod zadanih vrijednosti. Tu su i dodatni materijali: staklo, presonalizirane tipke, software je na našem web-u, električne komponente za aktivaciju. Od prošle godine prisutna je i smart phone  tehnika gdje preko Vaših pametnih telefona upravljate aktivacijom.

Od kompanija često možemo čuti da se regulativa prebrzo mijenja, te da ponajviše regulativa utječe na rad i ishod pojedinih infrastrukturalnih projekata. Kako to komentarišete?

Zakosnka regulativa je dosta složena i obimna, u oba etniteta BiH. Problemi nastaju kod usklađivanja sa EU regulativom, koja je birokratski i na svoj način komplicirana što našim kompanijama pravi dosta poteškoća kod prilagođavanja standarda. Kod infrastrukturalnih projekata je to posebno problem kada se moraju rješavati pitanja na raznim nivoima, te procesi dosta dugo potraju , što moze biti i presudan faktor da se projekti dosta dugo pripremaju dok ne dođe do realizacije.

Upotreba BIM alata za projektovanje sve više je zastupljena kako u regiji, tako i na svjetskoj sceni. Da li se Vaši proizvodi mogu naći u digitalnim bibliotekama, koje su kompatibilne sa BIM softverima za projektovanje.?

Da, naravno. BIM projektovanje /Buliding Inforamtion Modeling/ je već prisutan model zadnju deceniju na svjetskom tržištu. BIM tehnologijom se eliminišu problemi prikaza određenih elemenata tako da korisnik koristeći baze ima jako precizan projekat, sa relevantnim informacijama dimenzija, količina, vrsta, materijal, cijena, tehničke karakterisitke i dr. 3D prikaz je i u svim drugim   informatičkim tehnologijama prisutan, ranije CAD, sad već i CREO, tako da korisnici zaista rade lakše, brže i efikasnije. Sve ozbiljne kompanije imaju sa svojim web-sajtovima dio za projektante i uglavnom je kompatibilnost  za BIM postignuta.

Da li imate određene edukacije za instalatere, te koliko se na našem području prate trendovi, koje primjenjujete u drugim zemljama?

Instalateri su  važna ciljna grupa  proizvodjača materijala i opreme za projekte, i dio našeg tima posebnu pažnju posvećuje  edukacijama, certificiranju, komuniciranju, te benefitima za naše instalatere. Naš LIV CLUB Instalatera ima preko 300 članova, sve info su raspoložive na info broj: 062/ 451 – 951. Trendove  prenosimo direktno na tržišze BiH,  možemo reći da sve što je trenutno zastupljeno na EU tržištu nalazi se i kod nas, kao i ostalim zemljama u regiji,

Za kraj, da li imate poruku za čitaoce našeg časopisa?

Vaši cijenjeni čitaoci su i naši cijenjeni partneri i želim im zahvaliti na ukazanom povjerenju i preporučiti se za još bolju saradnju.

 

m-Kvadrat

 

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE