Galerija: Arhitektonski projekti koji udišu život recikliranim vratima i prozorima

Kad materijal dostigne svoj upotrebni rok, bilo zbog istrošenosti, zbog promjene stila, propadanja ili preuređenja, mnogi su u iskušenju da isti jednostavno odbace i pošalju na odlagalište. U velikoj većini slučajeva, međutim, ti se materijali mogu popraviti, reciklirati i ponovo upotrijebiti u velikom nizu kreativnih poduhvata. To, ovisno o materijalu i njegovim karakteristikama, može predstavljati i izazov.

U slučaju prozora i vrata, posebno se mora paziti da ostanu netaknuti tokom procesa demontaže ili rušenja, pa čak i nakon toga, možda će biti potrebna inspekcija kako bi se utvrdila njihova održivost za buduću upotrebu. Međutim, još uvijek, mnogi izbjegavaju put ponovne upotrebe i odlučuju se za nove materijale.

U nastavku pogledajte galeriju sjajnih primjera recikliranih elemenata koji se učinkovito primjenjuju u novim dizajnima i projektima. Svaki od elemenata iz galerije je katalogiziran (svaki od elemenata je  prije revitalizacije bio predodređen za otpad). Na ovaj način je stvoren popis ne samo vrata i prozora, već i drugih elemenata poput kvaka i pločica, koji su demontirani i ponovno primijenjeni u novom projektu.

U nastavku pogledajte galeriju gdje je istaknuto 10 projekata koji predstavljaju prenamjenu starih vrata i prozora i daju im novi život kroz inovativne i pametne dizajne.

print