spot_img

Hidrofilni profili i zaptivne mase

HIDROFILNI SISTEMI ZA ZAPTIVANJE SPOJEVA kao što su SikaSwell® profili i zaptivne mase predstavljaju barijere prolasku vode koje bubre i koriste se za zaptivanje konstrukcijskih
spojeva i osiguranje vodonepropusnosti betonskih konstrukcija. SikaSwell® u kontaktu sa vodom bubri i stvara pritisak unutar spoja te na taj način zaptiva spoj i formira barijeru za prolazak vode.
SikaSwell® bubreći profili i zaptivne mase su testirani i dokazani širom svijeta i predstavljaju izuzetno isplativ hidrofilni sistem zaptivanja spojeva koji bubri u kontaktu sa vodom. SikaSwell® profili se jednostavno lijepe za spojeve i prodore u betonu pomoću Sika® ljepila, bez uticaja na armaturu i oplatu. SikaSwell® asortiman uključuje rješenja za zaptivanje konstrukcijskih spojeva, prodora cijevi, prefabrikovanih elemenata i spojeva betonskih i čeličnih segmenata. Mogu se koristiti kao primarni sistem zaptivanja spojeva u betonu u slučaju nisko do srednjeg pritiska vode ili kao dodatna zaštita u kombinaciji sa drugim zaptivnim sistemom u slučaju uslova visokog pritiska vode.

SikaSwell® sistemi omogućavaju učinkovito rješenje za zaptivanje u teškim uslovima kao što su uslovi opterećenja morskom vodom ili vodom sa visokim sadržajem soli, tokom
jake kiše na gradilištu ili kada je potrebna brza ugradnja bez odgađanja.

GLAVNE PREDNOSTI
-Veoma ekonomično rješenje zaptivanja konstrukcijskih spojeva i prodora
-Pogodno za ugradnju u teškim uslovima (npr. klimatski uslovi ili otežan pristup)
-Primjena u kontaktu sa vodama gotovo svih vrsta, uključujući morsku vodu i vodu sa visokim sadržajem soli
-Može se koristiti kao dodatno osiguranje u kombinaciji sa drugim sistemima
-Rješenje za zaptivanje spojeva između različitih materijala i podloga
-Testirano i odobreno širom svijeta

HIDROFILNI ZAPTIVAČI BUBRE u kontaktu sa vodom. Zapreminsko uvećanje zaptivača je trostruko, a pritisak bubrenja razvija se na strani koja je u kontaktu sa vodom. Tokom ovog
procesa SikaSwell® zaptivač vrši pritisak na okolne površine i sprječava prodor vode u području konstrukcijskog spoja. SikaSwell® proizvode karakteriše pouzdan kapacitet i reverzibilan proces bubrenja. Efekat zaptivanja zagarantovan je i u slučaju malih otvora na mjestu spojeva.

SikaSwell® PROFILI I ZAPTIVNE MASE koriste se za zaptivanje konstrukcijskih spojeva u podrumskim prostorijama i u ostalim podzemnim konstrukcijama opterećenim niskim do srednjim pritiskom podzemne vode. Ostala područja primjene su konstrukcijski spojevi prefabrikovanih betonskih elemenata, spojevi između zidova dijafragme, prodori cijevi i čeličnih profila kroz zidove i podne ploče, kablovski kanali itd. Primjena SikaSwell® proizvoda je vrlo jednostavna, te je stoga mogućnost greške prilikom ugradnje svedena na minimum.

SikaSwell® profili i zaptivne mase postavljaju se na čvrstu i suhu podlogu sa koje su uklonjene masti, prašina i rastresite čestice. Ovaj hidroizolacijski sistem zaptivanja postavljen direktno na pripremljenu podlogu nema nikakav uticaj na armaturu u oplati. Ugradnja treba da se izvrši pred sami početak betoniranja kako bi se izbjeglo preuranjeno bubrenje. Zaptivni profil mora biti kontinuirano u kontaktu sa podlogom u području spoja kako bi se obezbijedio maksimalni kapacitet zaptivanja i spriječilo curenje na mjestu spoja u narednom periodu.

SikaSwell® zaptivna masa se može koristiti kao ljepilo prije postavljanja profila direktno na hrapave površine. SikaSwell® zaptivne mase i profili mogu se koristiti i u novogradnji i u sklopu sanacijskih radova. Nadalje, veoma su učinkoviti u kombinaciji sa drugim hidroizolacijskim sistemima kao što je SikaFuko® sistem injekcionih crijeva za zaptivanje spojeva između postojećeg i novog objekta. Prilikom betoniranja potrebno je osigurati da je bubreći zaptivač potpuno ugrađen u beton.

Tipična područja primjene

Obratite se Vašem lokalnom predstavništvu kompanije Sika za dodatne informacije i tehničku pomoć.
Sika BH d.o.o., Džemala Bijedića 299, Sarajevo
Tel: +387 33 788 390 e-mail: infoba@ba.sika.com www.sika.ba

 

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE