spot_img

Hidroizolacija – Rješenja za zaptivanje curenja sa SIKA sistemima za injektiranje

Za beton, zidove od cigle i kamena

 

RJEŠENJA ZA ZAPTIVANJE CURENJA

Za beton, zidove od cigle i kamena

PROPUŠTANJE PODZEMNIH BETONSKIH KONSTRUKCIJA kao što su podrumi i građevinske konstrukcije, može znatno umanjiti vijek trajanja objekta zbog korozije čelika i oštećenja betona, te smanjiti upotrebljivost i funkcionalnost. Kako bi se izbjegli skupi troškovi popravaka konstrukcije ili saniranja štete oštećenog interijera, namještaja i druge opreme, plus operativni troškovi dok prostor nije u funkciji, ta curenja često mogu biti sigurno zaptivena i vodonepropusna postupkom injektiranja.

Sika nudi široku paletu sistema za injektiranje za sve vrste zaptivanja u betonu, zidanim konstrukcijama i zidovima od kamena. Ti sistemi se mogu koristiti u bilo koje vrijeme, uključujući i fazu rane izgradnje, ili kasnije tokom obnove, u skladu sa svim zahtjevima pojedinog projekta. Sika sistemi injektiranja ne samo da zatvaraju i fleksibilno zaptivaju konstrukciju čineći je dugoročno vodonepropusnom, nego se neki također mogu korisititi za povećanje ili vraćanje nosivosti konstrukcije čime se osigurava potpuno i trajno rješenje za održavanje konstrukcije.

Sika materijali za injektiranje visokih performansi su također u potpunosti kompatibilni sa Sika inženjerskim asortimanom hidroizolacija i mogu se koristiti za popravak i zaptivanje pukotina, šupljina, spojeva, cijevi za injektiranje i u sistemu s kasetnim poljima u raznim konstrukcijama. A kao preduslov, svi Sika proizvodi za injektiranje su u potpunosti ispitani i odgovaraju relevantnim svjetskim standardima.

USPJEŠNO HIDROIZOLIRANJE SA SIKA SISTEMIMA ZA INJEKTIRANJE

Postoje tri osnovna faktora uspjeha koja osiguravaju učinkovitost i izdržljivost radova injektiranja. Najbitnije je odabrati pravu kombinaciju injekcijskog materijala, opreme za injektiranje i prave metoda injektiranja, a to je ono što Sika-ino veliko tehničko i praktično iskustvo pruža:

MATERIJAL ZA INJEKTIRANJE

Prvi ključan faktor uspjeha je pravilan izbor materijala za injektiranje gdje određeni proizvod za injektiranje ispunjava definisane zahtjeve projekta. To se posebno odnosi na viskoznost materijala,fleksibilnost i ponašanje u kontaktu s vodom jer će svi ti faktori značajno uticati na učinkovitost injektiranja.

OPREMA ZA INJEKTIRANJE

Odgovarajuća oprema za odabrani injekcijski materijal, uključujući pravilnu pripremu, miješanje i postupak injektiranja je drugi ključni faktor uspjeha. To znači, sve faze od početnog doziranja i miješanja, kroz postupak injektiranja s prikladnom pumpom do korištenja pravilnog pakera/porcije/spojnice.

POSTUPAK INJEKTIRANJA / PRIMJENA

Treći faktor, ispravan način i primjena injekcijske tehnike mora biti izveden od strane obučenih, kompetentnih i iskusnih izvođača, kako bi se osigurao uspješno izveden posao koji će pružiti potpuno i trajno rješenje zaptivanja konstrukcije.

DODATNE SIKA PREDNOSTI

POTPUNO SIKA RJEŠENJE

Sika je ‘full range’ dobavljač, što znači ne samo da Sika ima cijeli niz alternativnih tehnologija i proizvoda za injektiranje, već da smo i vodeći svjetski dobavljač svih inženjerskih hidroizolacija, proizvoda za popravak betona i rješenja za zaštitu betona kako bi se spriječio, ili zabrtvio i hidroizolirao, svaki tip curenja u vašu konstrukciju- od ‘Podruma do krova.’’

SIKA RJEŠENJA ZA INJEKTIRANJE PREMA SVJETSKIM STANDARDIMA

Sika rješenja za injektiranje testirana su i odobrena prema vodećim svjetskim standardima te nude sigurna i pouzdana rješenja za injektiranje.

TEHNIČKO ZNANJE I PRAKTIČNO ISKUSTVO

Sika nudi savjetovanje i podršku od samog projektovanja do završenog postupka injektiranja na gradilištu. Ti stručni tehnički savjeti i praktična pomoć su tu da vam pomognu izabrati pravilan proizvod i metodu injektiranja, uključujući i izbor opreme i postupak injektiranja itd.

TRENING

Jasno nam je da na mnogim projektima treba koristiti iskusnog i stručnog izvođača radova injektiranja koji će zabrtviti sva curenja koja se pojavljuju, dok će na drugim projektima iz praktičnih i logističkih razloga biti bolje trenirati ekipu glavnog izvođača radova koji će tada obaviti taj posao. To je razlog zašto Sika nudi nenedmašnu praktičnu obuku i na gradilištu i u našem trening centru, kako bi se osiguralo i da inženjerski i operativni kadar u potpunosti razumije zahtjeve i postupke injektiranja – sve uz podršku detaljne Sika dokumentacije, uključujući i priručnik za ugradnju i listu za kontrolu kvalitete.

LOKALNA PRISUTNOST SIKA-E

Širom svijeta postoje iskusni Sika profesionalci koji pružaju tehničku podršku tamo gdje je to potrebno, u svom uredu ili na gradilištu.

TIPIČNI IZVORI CURENJA U BETONSKE KONSTRUKCIJE

TEHNOLOGIJE INJEKCIJSKIH MATERIJALA I SIKA PROIZVODI ZA INJEKTIRANJE

POLIURETANSKE PJENE

Poliuretanske pjene ekspandiraju u kontaktu s vodom kako bi privremeno blokirale prolaz vode kroz pukotinu ili šupljinu. Njihova brza ekspanzivna reakcija s vodom stvara čvrstu i fl eksibilnu /elastičnu pjenu. Za trajnu vodonepropusnost, ta se poliuretanska pjena ponovno injektira s odgovarajućom injekcijskom smolom obično također na bazi poliuretana, kao što je navedeno ispod.

 

 

POLIURETANSKE SMOLE

Poliuretanske smole su hidrofobne, fl eksibilne i koriste se za ne-konstruktivna zaptivna injektiranja i vodonepropusnost šupljina, pukotina i spojeva. Njihova niska viskoznost omogućava dobro prodiranje u betonsku konstrukciju i zaptivanje curenja, te postizanje trajnog elastičnog zaptivanja. Poliuretanske smole zaptivaju vrlo dobrom prionjivošću za beton i svojim hidrofobnim svojstvima. U šupljine, pukotine i spojeve s jakim ulaskom vode, potrebno je izvesti privremeno injektiranje poliuretanskom pjenom kao što je spomenuto gore.

 

AKRILATNE SMOLE

Akrilatne smole su hidrofi lne, vrlo fl eksibilne i koriste se za ne-konstruktivna injektiranja pukotina i šupljina uključujući i za sisteme injektiranja crijeva, kasetnih sistema i površina (npr. mreža i zavjesa). Kod primjene akrilatne smole imaju izuzetno nisku viskoznost (sličnu vodi) i stoga imaju idealnu sposobnost prodiranja . Njihovo vrijeme stvrdnjavanja je također podesivo, što omogućava fl ekisbilnost u prilagođavanju materijala za injektiranje prema trenutnim uslovima na gradilištu (npr. temperatura i udaljenost injektiranja itd.). Materijali na bazi akrila zaptivaju i hidroizoliraju curenje zbog njihovog hidrofi lnog bubrivog ponašanja u kontaktu s vodom. Oprema za injektiranje se također lako čisti vodom.

EPOKSIDNE SMOLE

Epoksi smole imaju relativno visoke vlačne i tlačne čvrstoće u odnosu na beton, te se uglavnom smatraju ‘krutim’ meterijalom i naširoko se koriste za konstruktivna injektiranja pukotina i šupljina u nosivim armirano betonskim konstrukcijama i elementima. Njihova niska viskoznost omogućava izvrsno prodiranje u pukotine konstrukcije, a to omogućava da se osigura trajno i izdržljivo prenošenje opterećenja zasnovano na njihovom izvrsnom prianjanju na beton. Materijali na bazi epoksidnih smola su pogodni za različita konstruktivna injektiranja i primjenu u suhim ili lagano vlažnim uslovima.

 

MIKROFINE CEMENTNE SUSPENZIJE

Mikrofi ne cementne suspenzije nisu fl eksibilne i stoga su nepokretne, krute, modifi cirane polimerima, kruti injekcijski materijal (često poznate kao mikrofi na cementna podlijevanja), koji se temelje na mješavini mikrofinog cementa. One se naširoko koriste za konstruktivna injektiranja za zaptivanje nepokretnih pukotina, šupljina i npr. zapunjavanje dnevnih spojeva. Zbog svoje polimerne modifikacije, ti materijali na bazi cementa mogu zadovoljiti karakteristike visokog protoka i vrlo dobre sposobnosti prodiranja.

 


Sika® Injection-101 RC

Sika® Injection-101 RC je niskoviskozna, brzo se pretvara u pjenu, bez otapala, poliuretanska smola za injektiranje koja reaguje u kontaktu s vodom, te se pretvara u vrlo gustu i čvrsto elastičnu pjenu s vrlo fi nom staničnom strukturom. Ima stabilnu ekspanziju bez skupljanja nakon stvrdnjavanja. Povećanje volumena u dodiru s vodom je i do 40 puta. Vrijeme reakcije Sika® Injection-101 RC može se i dodatno ubrzati sa Sika® Injection-AC10.

Sika® Injection-105 RC

Sika® Injection-105 RC je niskoviskozna , brzo se pretvara u pjenu, bez otapala, poliuretanska smola za injektiranje koja reaguje u kontaktu s vodom, te se pretvara u gustu elastičnu pjenu s vrlo fi nom staničnom strukturom. Ima povećanje volumena u kontaktu s vodom i do 15 puta.


Sika® Injection-201 CE

Sika® Injection-201 CE je niskoviskozna, bez otapala, injekcijska masa na bazi poliuretanske smole, koja stvrdnjava u suhim i u vlažnim uslovima. U kontaktu s vodom formira elastičnu i fl eksibilnu masu što omogućava dugotrajno vodotijesno zatvaranje pora u betonskoj konstrukciji. Sika® Injection-201 CE je ispitana i odobrena prema EN 1504-5, te je jednostavna za pripremu i korištenje u omjeru 1:1 volumno. Reakcija otvrdnjavanja se također može ubrzati primjenom Sika® Injection-AC20.

Sika® Injection-203

Sika® Injection-203 je niskoviskozna, elastična, bez otapala, injekcijska masa na bazi poliuretana, koja stvrdnjava u suhim i vlažnim uslovima te stvara elastičnu, vodotijesnu zaptivnu ispunu za šupljine i pukotine. Sika® Injection-203 ima omjer mješanja 2:1 volumno i testirana je i odobrena u skladu sa EU Standardom EN 1504-5, i Njemačkim Standardom ZTV-Ing (RISS).


Sika® Injection-304

Sika® Injection-304 je ultra-niske viskoznosti, elastična, vrlo reaktivna poliakrilna smola za injektiranje. Vrijeme reakcije je podesivo između 40 sekundi i 4 minute. Zbog ove vrlo brze reakcije, Sika® Injection-304 se injektira isključivo sa dvokomponentnom pumpom i općenito se koristi za brtvljenje i hidroizolaciju područja oštećenja ili curenja s visokim prodorima vode, uključujući i vodu pod hidrostatskim pritiskom.

Sika® Injection-306

Sika® Injection-306 je ultra-niske viskoznosti, vrlo elastična, poliakrilna injekcijska smola sa podesivim vremenom stvrdnjavanja. Sika® Injection-306 stvrdnjava u suhim i u mokrim uslovima, oblikujući elastičnu i fl eksibilnu geliranu smjesu koja također ima visoku hemijsku otpornost. Može se injektirati i sa 1- i 2-komponentnom pumpom za injektiranje i uglavnom se koristi za ponovna injektiranja kod zaptivanja curenja u sistemu SikaFuko® injekcijskih cijevi i oko oštećene membrane / kasetni sistem. Vrijeme reakcije je podesivo između 8 i 50 minuta.


Sikadur®-52 N/LP

Sikadur®-52 je kruta, niske viskoznosti, visoke konstruktivne čvrstoće, epoksidna smola za injektiranje, dostupna sa srednjim i dugim otvorenim vremenom ugradnje. Koristi se za konstruktivna ljepljenja i zaptivanje pukotina preko 0.3 mm širine. Sikadur®-52 je također testiran i odobren u skladu s EU standardom EN 1504-5.

Sika® Injection-451

Sika® Injection-451 je epoksidna smola za injektiranje, bez otapala, vrlo niske viskoznosti, visoke tlačne čvrstoće. Posebno ja razvijena u svrhu konstruktivnog ljepljenja i zaptivanja fi nih sitnih pukotina te je odlikuje sposobnost zaptivanja pukotina od samo 0.1 mm širine. Također je ispitana i odobrena u skladu s njemačkim standardom ZTV-ING (RISS).


Sika® InjectoCem®-190

Sika® InjectoCem®-190 je kruti, dvokomponentni proizvod za injektiranje, na bazi mješavine polimera modifi kovanih mikrofi nim cementom. Koristi se u širokom spektru zaptivanja, zapunjavanja i za strukturna ojačavanja širih pukotina i oko konstruktivnih spojeva. Također se koristi i za injektiranje SikaFuko® injekcijskih cijevi u sistemu ponavljanih injektiranja.


 

 Obratite se Vašem lokalnom predstavništvu kompanije Sika za dodatne informacije i tehničku pomoć.

Sika BH d.o.o. Džemala Bijedića 299, Sarajevo Tel: +387 33 788 390 e-mail: infoba@ba.sika.com; www.sika.ba

 

m-Kvadrat

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE