Novosti

Sika kompetencije za različite tipove konstrukcija

Razumijevanje vizije projektanta je od vitalnog značaja. Kako bi se projekat uspješno realizovao, Sika mora biti uključena u proces na samom početku. Ovakav način...

Saradnici

Pravo je vrijeme za sveobuhvatne obnove – ROCKWOOL

Pravi odabir izolacijskog materijala prilikom obnove zgrade ili obiteljske kuće može poboljšati životne uvjete na brojne načine - smanjujući razinu buke, održavajući stabilnu temperaturu...

Harmonika vrata

Kontinuirane staklene ograde

Coco-Mat Athens BC Hotel

Projekti

Kuća na Popovici u Novom Sadu

Jedan od glavnih projektantskih izazova je bio povezivanje kuće sa okruženjem i otvaranje vizura ka Fruškoj gori, što je rezultiralo „izlomljenim“ oblikom kuće. Klijenti...

Projekat MORpH

Stručni tekstovi

Održivi pristup obnovi socijalnih stanova ”Ne rušiti, nego prenamijeniti”

Za rekonstrukciju stambenog bloka namijenjenog socijalnom stanovanju odabran je pristup gradnji i obnovi kojim se ističe da postojeće građevine treba razmatrati kao vrijedan resurs,...

Kongresni centar u Briselu

Intervjui

Kuća na Popovici u Novom Sadu

Jedan od glavnih projektantskih izazova je bio povezivanje kuće sa okruženjem i otvaranje vizura ka Fruškoj gori, što je rezultiralo „izlomljenim“ oblikom kuće. Klijenti...

HOME

O NAMA

KONTAKT


SARADNICI

IMPRESSUM

PRETPLATA


HOME

O NAMA

KONTAKT


SARADNICI

IMPRESSUM

PRETPLATA