spot_img

Idejni projekat kompleksa Ilijaš


S obzirom na to da je lokacija okružena šumom i zelenilom, kompleks se oblikovno nastoji što više uklopiti u ambijent, te oblikom ‘’reflektovati‘’ okruženje- prirodu i drveće.

“STUDIO ARH” d.o.o. Sarajevo
Društvo za projektovanje, izvođenje i nadzor u građenju

Tehnički opis
Posmatrana lokacija je podužno postavljena u pravcu istok- zapad. Svojom kraćom stranom na zapadnog granici parcele nalazi se autoput A1 (Sarajevo-Zenica), također i neposredna blizina pruključenja istog prema Ilijašu, što je od ključnog značaja za cijeli kompleks. Idući prema istoku teren je u blagom padu prema rijeci Bosni. Na sjevernoj strani posmatrani obuhvat se nastavlja na prostore već postojećeg poljoprivrednog kompleksa. Značajna stavka za kompleks je i neposredna blizina Sarajeva, gdje ovakvi sadržaji nisu dovoljno zastupljeni. Glavni pristup kompleksu je sa jugozapadne strane, repa parcele, dok se istoj može pristupiti i preko poljoprivrednog kompleksa. Drugi pristup se koristi i kao ekonomski prostup restorana.

Koncept
Ugostiteljsko-tursitički kompleks predstavljat će istovemeno tradicionalno i savremeno. Sam koncept zasniva se na više sadržaja koji se na human način isprepliću stvarajući sinergiju, te crpeći istovremeno sve zatečene kvalitete lokacije. Objekti ugostiteljskog karaktera kakav je restoran, te smještajni kapaciteti u vidu individualnih stambenih kuća, te ostali prateći sadržaji pozicionirani na ključne tačke posmatrane mikrolokacije. Svojom izvitoperenom volumetrijom stapaju se sa krošnjama drveća, stvarajući zanimljiv efekat. Istovremeno kompleks odiše savremenim formama koje su zasnovane na tradicionalnoj kući ovih prostora. Elementi tradicije ogledaju se u detaljima, intarzijom u drvenom površinama, fasadnim oblogama, popločanju u vidu kaldrme, pokrov od šindre. Savremeni elementi objekata su velike staklene površine koje mire unutarnji i vanjski prostor. Svi objekti imaju istu liniju i materijalizaciju koja se u zavisnosti od funkcije razlikuje u nijansama.

Dispozicija
Analizom zatečenog stanja proizašla je optimalna dispozicija različitih sadržaja koji su zastupljeni. Parking prostor pozicioniran je na jugozapadnom dijelu parcele, odakle je omogućen nesmetan kolski i pješački pristup. Zapadni dio parcele prema autoputu je već zaklonjen tampon zonom, voćnjakom, kojeg smo u najvećem dijelu zadržali, dok se manji dio morao ukloniti zbog planiranja parking prostora.

Cijeli potez parkinga je ozelenjen, te se posjetitelji već kroz prvi kontakt susreću sa prirodom. Kolska i pješačka zona su naglašene i različitom materijalizacijom šljunčane podloge. Ulazna partija posjetitelje vodi smisleno u razuđeni kompleks. Centralno su postavljene prodajne kućice, koje posjetiteljima nude kvalitetne prirodne paketiće domaćih proizvoda koje na taj način potiču proces brendiranja.
Restoran je smješten u sjeverozapadnom dijelu parcele, okružen voćnjacima, ali i u neposrednoj blizini pogona proizvodnje domaćih proizvoda koji se upotrebljavaju u istom. Stambene jedinice su smještene na obali umjetne rijeke koja se formirala kao kanal iz centralnog dijela obuhvata prema rijeci Bosni. Njoj prethodi i umjetno jezero.
Formiranjem elementa vode /kanal, jezero / kroz kičmu parcele omogućen je isti kvalitet mikrolokacije svim objektima. Kanal koji je formiran između stambenih jedinica i kućica za roštilj predstavlja istovremeno tampon koji pruža dovoljno intime za obje zone, ali istovremeno ih diskretno povezuje mostom. Kućice za roštilj se nalaze na samoj obali Bosne, dok te u neposrednoj blizini jezera.
Kompleks sadrži i igralište za djecu, manje boxove za životinje, nadstrešnicu za parkiraje bicikla i manjeg prevoznog sredstva tipa golfmobila (koji će se prema potrebi koristiti za prevoz posjetitelja do stambenih jedinica).

Materijali
Koristili bi se moderni i savremeni materijali u kombinaciji sa tradicionalnim materijalima, kako u enterijeru tako i u eksterijeru objekta. S obzirom na to da je lokacija okružena šumom i zelenilom, kompleks se oblikovno nastoji što više uklopiti u ambijent, te oblikom ‘’reflektovati‘’ okruženj e- prirodu i drveće. Rješenje potencira korištenje prirodnih materijala u određenoj mjeri kao što je drvo premazano zaštitnim premazima.

Vanjsko uređenje
Centrično se predviđa iskop terena zbog formiranja umjetnog jezera, te se također predviđa linijski lučni iskop, za riječni kanal. Na postojećem stanju primjetno je da je obala sanirana kamenim nasipom. Cijela površina će se promišljeno ozeleniti i oplemeniti autohtonim vrstama, prateći amorfne, organske forme hodnih i voznih linija. Pješačke staze i prilazi tretiraju se sitnim šljunkom toplih boja, koji se mjestimično ispreplete sa kružnim formama kaldrme. Pješačke staze prema individualnim stambenim jedinicama sačinjene su od nepravilnih kamenih ploča postavljenih na travu.

O studiju
StudioArh je arhitektonski biro osnovan 2009. godine u Sarajevu, BiH. Od svog osnivanja biro uspješno realizuje projekte i pruža rješenja iz oblasti arhitekture (idejna rješenja, idejni i izvedbeni projekti, projekti enterijera, restauracije), urbanog dizajna, pejzažne arhitekture, inžinjeringa. Svaki projekat predstavlja skup analiza različitih, karakterističnih parametara za datu lokaciju, unutar kojih se podjednako prožimaju arhitektonska funkcija i vizualizacija. Ovakav pristup do sada im je omogućio izradu i realizaciju blizu 100 projekata različitih namjena. Firma pruža kvalitetne usluge svim zainteresovanim investitorima i partnerima. Pored 2D modelinga (CAD) svaki projekat prati adekvatna 3D vizualizacija, proračuni, konstruktivna rješenja, te ostali sadržaji iz inžinjerske domene koji prate rad na glavnom projektu.

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE