spot_img

Idejni projekat Mirror House – Travnik

Konstrukcija objekta je planirana od armiranog betona, sa ispunama od siporeks blokova. Unutrašnji pregradni zidovi će biti djelimično od siporeks pregradnih blokova, kao i od rigipsnih ploča. Stropovi, podovi kao i rasvijeta biće predmet projekta enterijera.

Stambeni Objekat: Miror House

Lokacija:Travnik

Investitor: Porodica Šibić

Projektant: Dom projekt

UVOD I LOKACIJA

Na zahtjev investitora, pristupilo se izradi idejnog projekta Stambenog objekta u Travniku, na užem lokalitetu Šarića Brdu, k.p.2553, što je naznačeno detaljno na geodetskoj podlozi i na obuhvatu šire Situacija u grafičkim prilozima.

SITUACIONO RJEŠENJE I SAOBRAĆAJ

Kako se lokacija nalazi na padini, glavni kolski prilaz budućem objektu je sa istočne strane gdje se planira prokopati pristupna saobraćajnica, sa koje bi se sa pristupilo suterenskoj etaži objekta, gdje je planiran i parking i garaža sa saobraćaj u mirovanju samo za potrebe investitora. Planirano je da se tokom izrade projekta vanjskog uređenja sve detaljno definiše prema grafičkom prikazu situacije i partera (suterena).

DISPOZICIJA I OBLIKOVANJE

Stambeni objekat se sastoji od dvije zasebne jedinice, koje su međusobno povezane u suterenu, svaka ima svoje garaže i prateće prostorije, te se iz istih pristupa zajedničkim vertikalnim komunikacijama, sa kojih se pristupa na nivo prizemlja, gdje se ulazi sa istočne strane u jednu jedinicu, a sa zapadne u drugu stambenu jedinicu.

Svaka stambena jedinica, osim garaža u suterenu, također ima i prostoriju za više namjena (fitnes, wellness, vinoteka, ostava,..)

Na prizemnoj etaži, svaka jedinica ima rješene zasebne prostorije za stanovanje, što je detaljnije prikazano u grafičkim prilozima.

Oblikovanje stambene jedinice je prilagođeno terenu, u vidu moderne arhitekture sa velikim prostorijama i otvorenim terasama, sa kojih se pruža predivan

pogleda na grad Travnik.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija objekta je planirana od armiranog betona, sa ispunama od siporeks blokova. Unutrašnji pregradni zidovi će biti djelimično

od siporeks pregradnih blokova, kao i od rigipsnih ploča. Stropovi, podovi kao i rasvijeta biće predmet projekta enterijera.

FASADNO OBLIKOVANJE

Fasada je rađena po principu termofasade obložena XPS oblogom( izolacijom) debljine 10-15 cm u zavisnosti od dijela fasade, a sve prema tehničkim nacrtima i detaljima.

Završna obrada je fasadna STO koja se nanosi prema propisima i recepturi proizvođača, u boji određenoj prema nacrtima fasada.Dijelom su predviđene drvene

fasadne ploče, kao i kamena obloga na zajedničkom centralnom dijelu.

Otvori u stambenom dijelu su staklene stijenke od ALU profila SCHUECO proizvodjačau antracit boji.

 

 

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE