spot_img

Idejni Projekat Tržnog Centra BELAMIONIX

Arhitektonski studio: Bis-Tip d.o.o. Sarajevo

Lokacija: Lokacija bivše tvornice „Guming“ – Tuzla

Spratnost: Sut+P+1

Površina parcele: 13 088 m2

Površina objekta: 19 830 m2

Garaža: 150 parking mjesta

Saobraćaj i postojeće stanje

Oblikovni koncept objekta se zasniva na principima savremene arhitekture sa funkcionalnim rješenjem i materijalima karakterističnim za naše klimatske uslove ,ali koji u cijelosti ispunjavaju sve estetske zahtjeve svjetskih arhitektonskih trendova današnjice. Objekat je poslovnog karaktera, tržni centar sa pratećim sadržajima, spratnosti Sut+P+1 i maksimalnih dimenzija gabarita 138,4m x 64,7m. Visina objekta iznosi 12,40m u odnosu na kotu terena. Poslovni objekat, tj. tržni centar Belamionix, smješten je na lokaciji bivše tvornice “Guming” u Tuzli.

Parcela je u blagom nagibu, a na njoj se trenutno nalazi objekat u trošnom stanju koji će se ukloniti. Površina parcele iznosi cca 13088m². Maximalni gabariti parcele su 175mx94m. Ulica Husinskih rudara, koja se pružaju južnom stranom parcele, predstavlja i glavnu pristupnu saobraćajnicu, te je sa nje omogućen glavni, kakokolski, tako i pješački pristup. Ulica Nikole Tesle se nalazi na istočnom dijelu lokacije. Te dvije ulice čine saobraćajnice jačeg intenziteta saobraćaja, gdje smo u sklopu izrade idejnog projekta također uradili i prijedlog njihovog rješenja.

Saobraćajnica u ulici Nikole Tesle je dvosmjerna, sa po dvije trake kretanja u svakom smjeru, te se uz nju, neposredno uz tretiranu parcelu nalazi i pješačka zona širine 3m. Saobraćajnice u ulici Husinskih rudara čine 3 trake u jednom, te 3 trake u suprotnom smjeru, koje odvaja zona zelenila širine 2m. Dodana je nova traka od 3,5m uz tretiranu parcelu.

Projektovanom novom trakom pristupa se unutrašnjoj saobraćajnici. Blagim rampama se dolazi do ulaza u garažu, ili se saobraćanje nastavlja do manjeg kružnog toka (prostor magacina) gdje se teretnim vozilima dopremaju proizvodi za tržni centar. Tu se nalazi i 1 parking prostor za teretno vozilo. Dalje saobraćanje se može odvijati rampom od 10% nagiba, koja predstavlja evakuacioni/požarni put, u slučaj upotrebe. Na lokaciji se nalazi stacionarni saobraćaj sa 12 parking mjesta. Garaža ukupno ima 150 parking mjesta. U sklopu garaže nalazi se i autopraonica sa ukupno 4 mjesta.

Ulaz u garažni prostor suterena je sa sjeverne strane. Glavni pješački ulazi pristup objektu je sa jugo-zapadne i južne strane, preko vanjskog platoa. Trokrakim stepeništem, liftom te eskalatorima unutar objekta ostvarena je vertikalna komunikacija kroz sve etaže. Vertikalna komunikacija je postavljena centralno u objektu sa dobrim vizurama i kvalitetnim hodnim linijama dobro uvezanim sa svim sadržajima što je olakšavajuća okolnost za posjetioca. U neposrednoj blizini, takođe s centralnom dispozicijom, na prizemnoj i spratnoj etaži postavljeni su toaleti.

Etaža suterena je u funkciji parking garaže, na prizemnoj etaži je planiran prostor hipermarketa sa pratećim sadržajima, dok se na spratu uglavnom nalaze poslovni prostori za iznajmljivanje, restorani, caffe i sl. Ulaz u tržni centar postavljen je centralno na prednjoj, južnoj fasadi objekta koja zajedno sa istočnom fasadom ima najizraženiju dinamiku naglašenu ”puno-prazno” smjenom materijala (staklo-limene obloge) te daju razigranu i atraktivnu plastiku fasade.

Sekundarni, bočni ulaz je naglašen staklenim prodorom koji ujedno i vizualno prekida inače izduženu formu objekta koja prati oblik parcele i naglašava pristupnu i ulaznu sekvencu objekta.

Objekat završava neprohodnim krovom sa ostaklenjim segmentom u sredini, koji dodatno naglašava estetiku samog objekta, te vrši funkciju prirodnog osvjetljenja unutar objekta. Kombinacija forme i materijala sa dobrim funcionalnim rješenjem čine atraktivan i moderan objekat koji se uklapa u ambijent i postaje kvalitetan doprinos urbano jezgri grada Tuzle.

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE