Idejno rješenje fasadnog sistema: Nagradni fond 3000 KM

Sfera d.o.o. Vas poziva na dostavu dokumentacije-IDJENOG RJEŠENJA fasadnog sistema na projektovanim ili realizovanim projektima u periodu 2019-e i 2020-e godine

Otvorenje online izložbe i dodjela nagrada planirani su početkom februara 2021. godine, na online platformi: www.izlozbafasada.sfera.ba

PROPOZICIJE:

 1. ZADATAK

Predmet rada je idejno predstaviti arhitektonsko rješenje fasadnog sistema na projektovanom ili realizovanom objektu iz perioda 2019-e ili 2020-e godine. Napomena: Spratnost i namjena objekta ne ulaze u sistem bodovanja, te kao takvi nisu definisani unutar uslova za učešće kao poseban kriterij.

Kategorije po kojima se definišu učešća i ocjenjivanje su:

 1. Fasadni sistem – praškasti materijali za završnu obradu
 2. Ventilirana fasada
 3. Staklena fasada

 

 1. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na izložbi za idejno arhitektonsko rješenje imaju:

 • Apsolventi arhitekture Arhitektonskih fakulteta u Bosni i Hercegovini;
 • Arhitektonski biroi koji su registrovani tri ili manje godina u odnosu na datum objave poziva, sa područja Bosne i Hercegovine
 • Samostalni inženjeri koji imaju tri ili manje godina radnog staža u struci, u odnosu na datum objave poziva

Na konkursu ne mogu učestvovati članovi porodica zaposlenih kod Raspisivača konkursa.

 

 1. ZVANIČAN JEZIK KONKURSA

Službeni jezici u Bosni i Hercegovini.

 

 1. KRITERIJI IZBORA NAJBOLJIH RADOVA

Izbor najboljih radova provesti će se procjenom stručne komisije. Radove će ocjenjivati stručna komisija u sastavu:

 • VEDINA BABAHMETOVIĆ DIPL. ING. ARH., ENTASIS D.O.O. BIH;
 • RED. PROF. ART. LJUBOMIR MIŠČEVIĆ, DIPL. ING. ARH. Arhitektonski fakultet Sveučilište u Zagrebu HRVATSKA
 • PROFESOR EMERITUS  BRANISLAV MITROVIĆ DIPL. ING. ARH. Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, SRBIJA

Stručna komisija će ocjenjivati radove u tri navedene kategorije, gdje će unutar svake biti definisan po jedan najbolji rad.

 

 1. NAGRADE

Ukupan fond za nagrade iznosi 3000  KM. Nagrade su slijedeće:

 • prva nagrada u kategoriji praškasti materijali 1000,00 KM
 • prva nagrada u kategoriji ventilirane fasade 1000,00 KM
 • prva nagrada u kategoriji staklene fasade 1000,00 KM

 

 1. DINAMIKA AKTIVNOSTI

Objava poziva 23.12.2020.

Rok za slanje radova 25.01.2021 do 24.00 h.

Ocjenjivanje radova 26.01. do 08.02.2020.

Proglašenje pobjednika i otvaranje izložbe svih i nagrađenih radova na službenoj stranici www.izlozbafasada.sfera.ba10.02.2020.

 

 1. NAČIN PREZENTACIJE – ONLINE PRIJAVA
 • Tekstualni opis (do 4000 znakova s razmacima) Opis materalizacije fasadnog sistema sa opisom primjenjenog sistema i završne obrade
 • 6 fotografija od kojih jedna glavna fotografija za objavu i kao naslovna ilustracija rada, a ostalih pet za web-objavu i potrebe arhiva (sve fotografije: A3 format, max širina 4961 px/ 300 dpi/ max 5 MB, u *.jpg CMYK formatu)
 • Do 10 grafičkih priloga (situacija, tlocrti, presjeci, fasade, renderi) za arhivu i web-objavu (svaki prilog: A3 format, max širina 4961 px/ 300 dpi/ max 5 MB, u *.jpg CMYK formatu) 
 • Plakat – prema predlošku i uputama: sadrži fotografije ili nacrte unutar rastera određenog predloškom uz kratak tekstualni opis (A3 format, max širina 4961 px/ 300 dpi/ max 5 MB, u *.jpg CMYK formatu) 
 • Prijava treba da sadrži detalje za kontakt: ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail. 
 • Izjava o autorstvu i suglasnost za korištenje materijala potpisana od svih autora. 
 • Predaja radova

 

Učesnici izložbe moraju svoje radove dostaviti Raspisivaču oglasa najkasnije 25.01.2020. do 24:00 h. Radove treba poslati na e-mail adresu: izlozbafasada@sfera.ba

 

 1. AUTORSKA PRAVA

Autori prijavom potvrđuju istinitost podataka. Svi uredno predani radovi bit će trajno dostupni i pretraživi na web stranicama kompanije Sfera d.o.o. kao dio digitalnog arhiva

 

print