Impressum

m-Kvadrat – Stručni časopis o građevinarstvu i arhitekturi

Izdavač: Sfera d.o.o. Mostar

Adresa: Čevrina 9A Mostar

ID 42276009800002

PDV 2276009800002

Žiro račun 1990530052016877 – Sparkasse Bank

 

Direktorica/Glavna i odgovorna urednica:

Naida Memić

Email: naida.memic@sfera.ba

 

 

 

 

PR menadžer/Marketing menadžer:

Elvira Drežnjak

Email: elvira.maric@sfera.ba

 

 

 

 

Koordinatorica naučno-stručnih konferencija:

Naida Ćenan Čevra

Email: naida.cevra@sfera.ba

 

 

 

 

Kontakti za marketing i prodaju oglasnog prostora:

Tel: +387 36/ 578-259

Fax: +387 36/ 557-990

Mob: +387 66/ 589-305