Inovacije: Otpad na bazi ugljika pretvoren u grafen

Otpad koji se temelji na ugljiku, uključujući miješani plastični otpad i gume, može se pretvoriti u ljuskice grafena zahvaljujući novom procesu koji je razvio Univerzitet Rice. James Tour, hemičar sa univerziteta Rice, razvio je postupak za stvaranje grafena zagrijavanjem materijala koji sadrže ugljik na 3.000 Kelvina ili na oko 5.000 Fahrenheita.

Bilo koji sadržaj ugljika može se taliti

Zagrijavati se može gotovo svaki materijal koji sadrži ugljik, uključujući plastični otpad, naftni koks, ugljen, drvenu piljevinu i bioplin. Proces se također brzo i jeftino pretvara tonu otpada u grafen.

Svijet odbacuje 30% do 40% sve hrane, a plastični otpad predstavlja svjetsku zabrinutost. Svaka kruta tvar na bazi ugljika, uključujući miješani plastični otpad i gume, sada se može pretvoriti u grafen.

Ovaj proces može pomoći i okolišu

Ovakav grafen može imati veliki utjecaj na okoliš. Ojačavanje betona grafenom, građevinska industrija može koristiti manje betona za izgradnju. Također bi se smanjili i troškovi proizvodnje i transporta.

Proces se svodi na hvatanje stakleničkih plinova poput ugljičnog dioksida i metana koje bi otpadna hrana emitirala na deponijama. Ugljik se konvertuje u grafen i taj isto grafen se dodaje u beton, smanjujući na taj način količinu ugljičnog dioksida stvorenog u proizvodnji betona. To je scenarij zaštite okoliša koji je dobitni, a koristi se grafen.

https://www.youtube.com/watch?v=GzDrnoGdLO4&feature=emb_logo

print