spot_img

Inovatina rješenja za proizvodnju cementa

Cement je danas od vitalnog značaja za industriju građevinarstva. Svaki proizvođač cementa susreće se sa izazovom optimizacije troškova proizvodnje cementa visokog kvaliteta koji zadovoljava potrebe potrošača, zahtjeve standarda i održivog razvoja. Sika nudi inovativne aditive za proizvodnju cementa koji imaju pozitivan efekat na proizvodni proces i kvalitet cementa. Primjenom SikaGrind® tehnologije postižu se komercijalni benefiti uz smanjenje negativnog uticaja na okoliš, dok se istovremeno omogućava poboljšana primjena cementa. Sika „know-how“ u proizvodnji cementa omogućava proširenje kapaciteta tvornice cementa pri konstantnoj proizvodnji klinkera korištenjem raznih supstitutivnih materijala umjesto klinkera uz ispunjavanje svih kriterija u pogledu željenih performansi. Rezultujuća smanjena potrošnja energije u kombinaciji sa redukcijiom karbonskog otiska doprinose profitabilnosti Vašeg biznisa. Sika daje dodatnu vrijednost Vašem cementu.

SikaGrind®- TEHNOLOGIJA ZA OPTIMIZACIJU PROCESA MLJEVENJA

Najveći utrošak energije u procesu proizvodnje cementa potreban je za proces mljevenja. Konstantna, apsolutna potreba za energijom sistema mljevenja u odnosu na podesivu stopu proizvodnje mlina izražena je kao specifična potrošnja energije. Viša stopa proizvodnje cementa znači nižu specifičnu potrošnju energije po toni cementa. SikaGrind® tehnologija ima pozitivan efekat na stopu proizvodnje i tako omogućava smanjenje specifične potrošnje energije.

Magnituda povećanja proizvodnje povezana je, između ostalog, sa doziranjem aditiva za poboljšanje mljevenja. Stopa proizvodnje raste, a odbacivanje na separatoru se smanjuje sve do maksimalne preporučene vrijedosti doziranja aditiva. Povećanje doziranja preko maksimalne vrijednosti rezultuje skraćenjem vremena prolaska cementa kroz mlin.

Ukoliko je zadržavanje u mlinu znatno smanjeno, čestice cementa će biti nedovoljno usitnjene što dovodi do povećanog odbacivanja na separatoru i do smanjene stope proivodnje. Tradicionalni dodaci za mljevenje baziraju se na aminoalkoholima i glikolima koji se mogu koristiti u formulisanim proizvodima ali i kao čista sirovina. Sika je razvila tehnologiju poboljšanja procesa mljevenja korištenjem aditiva na bazi polikarboksilatnih polimera sa unaprijeđenim performansama u odnosu na tradicionalne tehnologije. Glavna prednost nove tehnologije ogleda se u povećanju stope proizvodnje do koje dolazi uslijed intenzivirane disperzije čestica.

Poboljšana efikasnost procesa mljevenja i separacije, koja se javlja kao rezultat korištenja SikaGrind® tehnologije, doprinosi ekonomskoj optimizaciji proizvodnje cementa. Optimizacija troškova proizvodnje: 

  • Povećanje proizvodnje 
  • Smanjenje specifične potrošnje energije 
  • Smanjenje štetnog uticaja na okoliš: 
  • Poboljšan kvalitet sa povećanjem finoće cementa 
  • Mogućnost povećanja količine zamjenskog materijala umjesto klinkera 
  • Konkurentnost: ́Generisanje dodatne prodaje ́Fleksibilnost na tržištu

Obratite se Vašem lokalnom predstavništvu kompanije Sika za dodatne informacije i tehničku pomoć. Sika BH d.o.o., Džemala Bijedića 299, Sarajevo Tel: +387 33 788 390 e-mail: infoba@ba.sika.com www.sika.ba

Popularno

Copyright- 2021 | m-Kvadrat Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.