spot_img

INPROZ Group uskoro počinje sa gradnjom novog poslovnog objekta “KINO MLADOST” u Tuzli

IDEJNI PROJEKAT POSLOVNOG OBJEKTA ” KINO MLADOST” na parceli označenoj kao k.č. 520/4, KO Tuzla I, naselje Pazar u TUZLI (bivši objekat “Kina Mladosti”

Projektant: Inproz Institut d.o.o. Tuzla

Investitor: Dževad (Nešet) Rufati i Enver (Nešet) Rufati

Odgovorni projektant: mr. Nedim Čitaković, dipl.ing.arh

Prema zahtjevu investitora, izrađen je idejni projekat poslovnog objekta “Kino Mladost” na parceli označenoj kao k.č. 520/4, KO Tuzla I, naselje Pazar u Tuzli . Idejni projekat je urađen prema urbanističkim smjernicama koje definišu vanjske gabarite, dimenzije objekta, kao i buduću građevinsku liniju. Na predmetnoj lokaciji je smješten objekat “Kino Mladost” multifunkcionalnog karaktera sa akcentom na filmsku prezentaciju. Uslijed ubrzanog razvoja elektronske tehnologije, kino dvorane i običaji koje nose sa sobom postaju historija. Predmetni objekat već dugi niz godina nije u funkciji, te zbog neadekvatnog održavanja dolazi do njegovog cjelokupnog fizičkog zapuštanja i propadanja. Uzevši u obzir sve navedene činjenice investitori se odlučuju za projekat novog objekta poslovnog karaktera. Novoprojektovani objekat je smješten na lokalitetu trenutno postojeće zgrade kino dvorane “Kino Mladost”. Sa južne i dijelom zapadne strane omeđen je objektima školskih ustanova. Sa istočne i sjeverne strane smješten je plato preko kojeg su riješeni svi ulazi u objekat.

Objekat je spratnosti P + 2, ukupne visine od kote ±0,00/228,35, 12,15 metara. Gabariti etaža se razlikuju u tlocrtnome smislu, što je projektant definisao u situacionome prikazu. Namjena objekta je poslovna. Princip rješenja objekta bazira se na postavci glavnog ulaza u središnji dio objekta, sa istočne strane. Glavni ulaz omogućuje neovisnu vezu putem vertikalnih komunikacija sa svim etažama. Ostali dio prizemne etaže objekta sadrži tri ulaza, dva za posjetioce, jedan ekonomski i podstanicu. Sve etaže objekta Projektant je riješio po principu maksimalne prilagodljivosti. Postavka stepeništa dozvoljava da se sprat organizuje kao “koridorski tip” prostora ili tip “biroa” koji ne zahtjeva dodatne komunikacije. Konstrukcija i fasada objekta prilagođeni su namjeni, te dozvoljavaju organizaciju velikog broja funcionalnih sadržaja. Tlocrtni gabariti planiranog objekta su pravougaonog oblika, pri čemu se maksimalno vodilo računa o uklapanju objekta u urbanističku markicu.

Objekat bi sadržavao fiksne sanitarne blokove na prvome i drugome spratu, uslovno centrirani u odnosu na tlocrtnu dispoziciju. Ovakav način postavke sanitarnih blokova omogućuje multifunkcionalnu organizaciju prostora što podrazumijeva različite namjene u objektu. Kolski pristup, ekonomski i saobraćaj u stanju mirovanja definisani su posebnim odobrenjem, kojim se dozvoljava kretanje i mirovanje pojedinih motornih vozila, a u svrhu funkcionisanja objekta. S obzirom na to da je lokalitet u neposrednom centru grada Projektant se odlučuje da koristi veliku količinu stakla i kompaktnih ploča, koje imaju zadatak da objektu daju dozu “ozbiljnosti” koja opravdava namjenu. Osim toga objekat će svojim izgledom ostaviti pečat vremena u kojem nastaje. U oblikovnome smislu naglašen je glavni ulaz objekta, te vertikalni “stubovi” na fasadi, što dijelom predstavlja poveznicu sa stubovima objekta ekonomske škole. Projektant je ispoštovao urbanističku markicu čiji se gabariti spratova smanjuju, pa su površine krovova iznad nižih etaža iskorištene za prohodnu terasu. Navedene prohodne terase sadrže ozelenjene žardinjere koje su smještene na ravnim krovovima uz obode objekta, čime se postiže djelimična diskretnost prostora. Zelenilo na krovovima objekta osim uslovne funkcije zaštite, obezbjeđuje zdravije uslove rada i objektu daje dozu senzibilnosti.

Materijali i obrade:U skladu sa zahtjevima investitora osnovni materijali u objektu su: – armirani beton: međuspratne ploče, zidovi i temeljna ploča; – “ytong blok”: vanjski zidovi i dio unutrašnjih pregradnih zidova; – opeka puna i šuplja: pregradni zidovi u objektu i obložni zid vertikalne hidroizolacije; – aluminijska bravarija: sve pozicije prozora i vrata u objektu – stolarija: kompletna stolarija u objektu usklađena sa namjenom pojedinih prostorija kako po dimenzijama tako i načinu i smjeru otvaranja pojedinih pozicija. Završne enterijerske obrade osim u zajedničkim prostorijama nisu definisane, te će se naknadno uskladiti sa zahtjevima investitora i budućom funkcijom prostora. U poslovnim prostorima nema definisanih završnih podova, dok su u kuhinjama, kupatilima, terasama i ulaznim predsobljima predviđene kamene i keramičke obloge.

Fasada objekta sadrži nekoliko vrsta materijalizacija prema nactima, fasadnu žbuku, kompaktne ploče i kontinuranu vješanu fasadu. Konstruktivni nosivi elementi objekta, predviđeni su od monolitnog armiranog betona sa punim međuspratnim pločama, betonskim zidovima i stubovima, a ispod prizemne etaže predviđena je armirano-betonska temeljna kontra ploča. Instalacije: U objektu su predviđaju slijedeće vrste instalacija: – instalacije vodovoda i kanalizacije sa hidrantskom mrežom – instalacije centralnog grijanja i klimatizacije – elektroinstalacije jake i slabe struje Detaljan opis i projekti instalacija bit će predmet Glavnog projekta, a bit će urađeni u skladu sa uslovima nadležnih komunalnih preduzeća i zahtjevima investitora. Predviđeno je da sve instalacije budu priključene na gradsku infrastrukturnu mrežu.

PREGLED OSTVARENIH POVRŠINA

PRIZEMLJE:

 1. vjetrobran P=10,20m²
 2. stepenišni prostor P=32,50m²
 3. poslovni prostor br. 1 P=609,80m²
 4. ekonomski ulaz P=7,20m²
 5. podstanica P=8,10m²

UKUPNO PRIZEMLJE ………………………… 667,80 m²

 1. SPRAT:
 2. stepenišni prostor P=40,30m²
 3. sanitarni blok (muški, ženski wc i higijena) P=26,50m²
 4. poslovni prostor P=527,60m²
 5. prohodan krov P=17,85m² x (71,40m² x 0,25)

ukupno 1. SPRAT …………………………. 612,25 m²

 1. SPRAT:
 2. stepenišni prostor P=32,50m²
 3. sanitarni blok (muški, ženski wc, wc za osobe sa invaliditetom) P=26,50m²
 4. poslovni prostor P=277,80m²
 5. prohodan krov P=63,30m² (253,50m² x 0,25)

ukupno 2. SPRAT …………………………… 400,10 m²

UKUPNA KORISNA POVRŠINA OBJEKTA…… 1680,15 m²

Orijentaciona cijena izgradnje stambenog objekta (građevinskh, građevinsko– zanatskih i instalterskih radova) iznosi: 1.680,15 m² x 600,00 KM = 1.008.090 KM. Ovu cijenu treba uzeti sa tačnošću ±10% do završetka glavnog projekta i prikupljanja ponuda za izvođenje radova. Sastavio: Mr. Nedim Čitaković, dipl.ing.arh.

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE