spot_img

INTERVJU Ivica Šitum, tehnički direktor firme EPS LAŠTRO

Samo kvalitetan proizvod ima budućnost

Bilo kakva izolacija bolja je od nikakve, ali kvalitetan proizvod ne može biti i  jefitin u što Vas mnogi uvjeravaju.

dsc_0723

 

Tvrtka EPS LAŠTRO jedan je od najvećih proizvodača stiropora u BiH, a zasigurno je i lider tehnološkog razvoja i inovacija u fasadnom sustavu. „Firma EPS LAŠTRO jedini je proizvođač EPS-a (styropora) u BiH koji ima dugogodišnju suradnju sa njemačkim kemijskim koncernom „BASF“. Ovo napominjem zbog toga što je BASF 1950. godine patentirao STYROPOR (standardni bijeli EPS), a prije desetak godina i NEOPOR (grafitni, sivi EPS). Prema tome, mi smo konstantno na izvoru novih inovativnih rješenja iz ove oblasti“, ističe na početku razgovora za m-Kvadrat direktor firme EPS LAŠTRO, Ivica Šitum. Prema njegovim riječima, upravo je ova firma prva na BiH tržištu ponudila Grafitni EPS koji je za oko 25% bolji od standardnog. Šitum dalje ističe i činjenicu da je firma EPS LAŠTRO također prva na naše tržište plasirala COKLPLOČU kao idealno rješenje za podnožja fasada, kao  i EPS sa novim aditivom za samougasivost i sl. Mi smo sa tehničkim direktorom firme EPS LAŠTRO uradili intervju na temu toplinska izolacija i rezultat je jedan zaista informativan i kvalitetan tekst koji možete pročitati u nastavku.

Koje su to osnovne prednosti toplinske izolacije u zgradarstvu te koja su to najpovoljnija i najkvalitetnija rješenja koja EPS LAŠTRO nudi u ovom segmentu toplinske izolacije?

Ja često držim predavanja na temu toplinske izolacije. Kako slušatelji ne bi shvatili moje predavanje samo kao promociju našeg proizvoda, na tim predavanjima uvijek rabim izraz toplinski izolator, a ne styropor. Naime, iako je EPS najčešći izolator u primjeni, postoji čitav niz materijala koji se mogu koristiti kao toplinski izolatori. Investitor je taj koji će na osnovu svojih potreba i karakteristika pojedinih materijala odlučiti koji materijal  primijeniti na svom objektu.

dsc_0722

Mislim da svi već znaju, da se ugradnjom toplinske izolacije ostvaruju značajne uštede na grijanju i hlađenju objekta, kao i  da je boravak u toplinski izoliranim objektima značajno ugodniji. Međutim , malo tko zna da se sa ugradnjom toplinske izolacije produžava trajnost objekta. Konstruktivni zidovi su kod neizoliranih objekata uvijek izloženi vanjskim utjecajima, što znači da se ljeti jako griju, a zimi hlade. Zbog tih velikih temperaturnih oscilacija lako dolazi do pojava naprslina i sl. koje značajno smanjuju vijek trajanja objekta. Kod toplinski izoliranih objekata konstruktivni zidovi su zaštićeni od vanjskih  utjecaja zbog čega temperatura istih jako malo oscilira tijekom godine, pa ne dolazi do već spomenutih oštećenja.

Firma EPS LAŠTRO tržištu nudi kompletan program za toplinsku izolaciju građevinskih objekata od podruma do krova. Pored naših proizvoda svim zainteresiranima nudimo i računalni program u kojem mogu provjeriti valjanost svojih konstruktivnih rješenja, kao i kompletnu tehničku potporu sa svim našim znanjem iz ove oblasti.

dsc_0737

Da li kvalitet nužno znači i veća cijena kada je u pitanju toplinska izolacija?

Jako dobro pitanje. U posljednje vrijeme smo preplavljeni reklamama tipa: Vrhunski proizvod po najnižoj cijeni i slično. Svi mi, koji se bavimo proizvodnjom jako dobro znamo da je to farsa. Da bi proizveli dobar proizvod, prije svega trebate kvalitetnu ulaznu sirovinu, kao i vrhunsku tehnologiju i opremu.  Prema tome, svima je jasno da kvalitetan proizvod mora biti i skup. Naravno da u svemu ovome postoji optimizacija svih ovih parametara u čemu se ogleda dobro poslovanje neke firme.

Firma EPS LAŠTRO još od prvog proizvedenog bloka EPS-a 1.9.1997. godine, kvalitetu proizvoda stavlja na prvo mjesto. Posjedujemo najmoderniji interni laboratorij  za kontrolu materijala namijenjenih za toplinsku izolaciju. Svi naši proizvodi su certificirani u ovlaštenom institutu u BiH, a pojedini i u ovlaštenom institutu u EU. Naš moto je. Samo kvalitetan proizvod ima budućnost.

dsc_0760

Kada govorimo o toplinskoj izolaciji u BiH, ona u posljednje vrijeme sve više postaje obavezna i uobičajena praksa, naročito u novogradnji, što nije bio slučaj nekoliko godina unazad. Prema Vašem mišljenju, koji su to osnovni faktori koji su uticali na to da ljudi promjenu svoj stav prema praksi toplinske izolacije i sve se više odlučuju na ovu investiciju?

Dobro ste to uočili. Trenutno u BiH, kod novogradnje, nema pitanja da li je na objektu potrebna toplinska izolacija ili ne? Danas se samo postavljaju pitanja:

Koji materijal upotrijebiti?

Koja debljina toplinske izolacije?

Kada će se steći financijski uvjeti da se to i ostvari?

Ponosno bih rekao da je osnovni krivac što je to tako, upravo firma EPS LAŠTRO. Kao prvi ozbiljan proizvođač EPS-a u poslijeratnoj BiH održali smo veliki broj prezentacija na ovu temu, napisali mnoštvo novinskih članaka u specijaliziranim tiskovinama i tržištu ponudili kvalitetan proizvod, tako da je zadovoljan kupac bio naša najbolja reklama. Rekao bih, reklama od uha do uha, koju su prenosili naši zadovoljni kupci je rezultirala činjenicom da je potrošnja toplinske izolacije u BiH, po glavi stanovnika, značajno veća u odnosu na susjedne države. Ovdje moram napomenuti da je sve ovo ostvareno bez državnih poticaja, kavi postoje, recimo u Republici Hrvatskoj.

Da li se ljudi više odlučuju za postavljanje toplinske izolacije na novim ili na već postojećim objektima?

Na novim. Kompletna nova stanogradnja se radi odmah sa toplinskom izolacijom. Ovdje bi se moglo postaviti pitanje o pravilnom odabiru debljine i kvalitete iste, ali se radi. Kod privatne novo gradnje, na oko 80% objekata, toplinska izolacija se odmah postavlja, a i na onih 20% je predviđena samo se čekaju „bolji dani“ kada će se moći zatvoriti financijska konstrukcija.

Najveći problem je kod stare stanogradnje. U tim zgradama većinom žive ljudi koji su pred ili već u mirovini. Oni nisu u stanju skupiti sredstva za renoviranje jer je u tom slučaju potrebno mijenjati i otvore, tako da bez potpore lokalne zajednice ili države tu ne možemo očekivati značajnije pomake.

paketi

Kolika ja zapravo investicija u pitanju ukoliko želimo kvalitetno toplinski izolirati prosječan dom u BiH i kada možemo očekivati povrat te investicije kroz uštedu na računima za grijanje i hlađenje?

Na ovo pitanje je vrlo teško odgovoriti, obzirom da postoji više vrsta toplinskih izolacija, kao i različitih nivoa toplinske izolacije objekata ( djelomične i potpune). Isto tako, period povrata uloženih sredstava ovisi o energentu koji ste do sada koristili.  Generalno gledano, možemo reći da se kod „luksuznih“ grijanja ova investicija vraća već za 2 do 4 godine, dok je to kod uglja  i sl. 4-6 godina.

Koja je razlika između „običnog“ EPS-a i Grafitnog EPS-a“

Osnovu toplinske izolacije kod oba ova proizvoda predstavlja zarobljeni zrak u tisućama malih ćelija. Zarobljeni zrak u tako malom prostoru se ponaša vrlo inertno ( ne kreće se) i kao takav predstavlja vrlo dobru izolaciju. Međutim, kod Grafitnog EPS-a granule su presvučene grafitom, koji ima ulogu da od granule stvori ogledalo, koje infracrveno zračenje vraća tamo odakle je i došlo. Zbog toga je Grafitni EPS za oko 25% bolji izolator od standardnog bijelog EPS-a. Ovdje želim reći i to da je Grafitni EPS  ( ʎ≤0,031 W/mK ) danas najbolji toplinski izolator u masovnoj uporabi.  Ovdje naravno mislim samo na toplinsku izolaciju. Prilikom ugradnje toplinske izolacije na jednom građevinskom objektu, moraju se promatrati i druge fizikalne karakteristike materijala kao što su otpornost na kidanje te ponašanje u uvjetima vlage, požara i sl.

dsc_0749

Koji su to EPS LAŠTRO proizvodi trenutno najprodavaniji na domaćem tržištu?

Definitivno naši najprodavaniji proizvodi su kompletan fasadni program uključujući i COKLPLOČU. Ovdje želim naglasiti da se često zaboravlja važnost toplinske izolacije u krovnim konstrukcijama. Nepisano je pravilo, da debljina toplinske izolacije u krovu treba biti duplo veća u odnosu na debljinu toplinske izolacije na fasadi.

Koje su osnovne prednosti ugradnje COKL ploča kao toplinske izolacije podnožja fasada?

COKLPLOČE su proizvod namjenski napravljen za toplinsku izolaciju podnožja fasada. Ovaj proizvod se odlikuje većom tlačnom čvrstoćom i manjim upijanjem vlage od standardnog Fasadnog EPS-a. Upravo je ovaj dio fasade izložen većem utjecaju vlage kao i mehaničkim oštećenjima. U praksi se ovaj proizvod pokazao kao izuzetno dobro rješenje za podnožje fasada. Nema pojave naprslina niti otpadanja kao što se dešavalo sa nekim čvršćim materijalima koji su se prije primjenjivali.

Koji su to osnovni certifikati koje jedna firma u sklopu industrije mora imati, a koji zagarantovano svjedoče o kvaliteti njenih proizvoda?

Ne postoje certifikati koji bi u potpunosti jamčili kvalitetu proizvoda. To može samo proizvođač tog proizvoda, ali postoje certifikati koje taj proizvođač mora posjedovati da bi proizvod stavio na tržište.

dsc_0756

U našem slučaju, svi naši proizvodi su certificirani u GIT-u (INSTITUT ZA GRAĐEDINARSVO,GRAĐEVINSKE MATERIJALE I NEMETALE d.o.o. Tuzla), a pojedini  i u ZAG-u ( ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE), a jamstvo da proizvod odgovara deklariranoj kvaliteti daje firma EPS LAŠTRO u obliku “Izjave o svojstvima“.

Na koje načine EPS LAŠTRO vrši kontrolu kvalitete svojih proizvoda?

Već sam rekao da firma EPS LAŠTRO posjeduje najmoderniju opremu u BiH za kontrolu materijala namijenjenih za toplinsku izolaciju.  Vrste kontrola kao i učestalost istih su propisane novim standardom BAS EN13163 koji je usklađen sa EU standardom EN13163. Svi zapisi o kontrolama se čuvaju i dostavljaju na uvid mjerodavnim tijelima.

Još jedanput želim reći, da je bilo kakva izolacija bolja od nikakve, ali i to da kvalitetan proizvod ne može biti i  jefitin u što Vas mnogi uvjeravaju.

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE