Intervju: MBT ARCHITECTURE

Azem Beganović rođen je 1995 u Tešnju. Pohađa građevinsko tehničku školu u Tešnju, nakon koje upisuje Arhitektonski fakultet u Sarajevu. Diplomira 2018. god. Uporedo sa zadnjom godinom fakulteta aktivno radi sa kolegama na brojnim arhitektonskim projektima, što rezultira po završetku fakulteta otvaranjem arhitektonskog biroa u partnerstvu sa kolegom Mujaković. Za časopis M-Kvadrat HOME govori o omiljenim arhitektonskim zadaćama, profesionalnom razvoju, budućim projektima…

Otkud ideja za naziv studia „MBT Architecture“ ?

Bez ikakvih glamuroznih naziva, ovo je proizašlo iz inicijala naših prezimena.

Šta karakteriše Vaš studio?

Niz odradenih i projekata u radu karakterišu naš biro sa veoma velikom saradnjom i koordinacijom nas i naših klijenata, što dovodi do konacnog rješenja (ideje) na obostrano zadovoljstvo. Širok spektar usluga našeg biroa sa opisanim nacinom rada veoma je pozitivno ocjenjen od strane naših klijenata, što uveliko cini uspješnost našeg biroa.

Koje su Vam omiljene arhitektonske zadaće, i šta sve pokriva Vaš studio?

Zadaca kao zadaca, svaka ima svoj poseban identitet, odnosno izazov što cini samu draž ovog posla. Naš biro pokriva sve što je potrebno za pripremne radnje, izgradnju i prijem objekta.

Kako dolazite do novih klijenata?

Uspješnost rada našeg biroa, kao i pozitivne popratne ocjene od strane klijenata (uzima se u obzir rad, cijena i dr.) garancija su kontinuiranog dolaska novih klijenata u naš biro.

Prema Vašem mišljenju, šta arhitekta mora posjedovati da bi bio konkurentan na tržištu?

Dobra kvantitativna i kvalitativna usluga sa pripadajucom cijenom rada i pratecim marketingom cine osnovu konkurentnosti na tržištu.

Recite nam nekoliko planova za budući profesionalni razvoj? Gdje sebe vidite u budućnosti?

Ojačati biro do granica prepoznatljivosti u i van teritorije BiH, samim tim uvesti i osposobiti mladi radni kadar za ostvarenje ciljeva biroa.

Kada ste se odlučivali za arhitekturu, jeste li imali i rezervni izbor? Šta je mogla biti Vaša „alternativna“ struka?

Ideja za Arhitektonskim fakultetom je potekla iz srednje škole iz razloga pohadanja g.t. škole i dijela obiteljskog posla.

Koga biste izdvojili među vodećim svjetskim arhitektima?

Po meni to je Herzog & De Meuron zbog originalnosti i svjetske poznate arhitekture.

Imate li planiranih projekata u bliskoj budućnosti?

Period gradevinskih radova u BiH je upravo u punoj snazi, tako da i naš biro aktivno radi na mnogobrojnim projektima, što je ocekivati i u daljem periodu.

I za kraj, imate li neku poruku za naše čitaoce?

Prošlo je vrijeme bespravne i nesavjesne gradnje, pa stoga preporucujemo svim citaocima da dobro obrate pažnju s kim dogovaraju ideje i projekte, jer najskuplja je investicija ona koja se ruši.

 

m-Kvadrat HOME

print