spot_img

INTERVJU, Nesib Mujezinović, generalni direktor firme ITC Zenica

Zdrav radnik gradi zdrav kolektiv

 Tehnička opremljenost i lična zaštitna oprema, samo je jedan u nizu od faktora koji utiču na zdravlje i sigurnost radnika

nesib mujezinovic (1)

Svake godine kompanija ArcelorMittal obilježava 28. april, “Dan zdravlja i zaštite”, nizom aktivnosti vezanih za povećanje svjesnosti o zaštiti na radu i očuvanju zdravlja. Bila je ovo i prilika za dodjelu priznanja najboljim. Department Koksara proglašen je najboljim u oblasti Zdravlja i Zaštite u 2015. godini, za ostvarene značajne rezultate i postignuća u zaštiti na radu. Isto takvo priznanje dobila je zenička firma ITC. Za ostvarene značajne rezultate i postignuća u unaprijeđenju zaštite na radu, s ciljem smanjenja broja i intenziteta ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u vezi s radom, te poštivanja korporativnih pravila i procedura Arcelor Mittal uručio je priznanje kompaniji ITC Zenica kao najboljem ugovaratelju u oblasti zdravlja i zaštite u 2015. godini. S obzirom da je jedna od naših ovomjesečnih tema sigurnost i zaštita na radu, ova vijest nam se učinila kao idealna prilika da kontaktiramo firmu ITC i uradimo intervju sa njihovim generalnim direktorom Nesibom Mujezinović. Mujezinovića smo pitali o priznanju, ali i o načinima na koje ITC Zenica sprovodi zaštitu i sigurnost na radu, o sredstvima koje koriste u tu svrhu te o investiranju u sigurnost i zaštitu na radu generalno.

Kompanija ITC Zenica ovih dana dobila je priznanje za ostvarene značajne rezultate i postignuća u unaprijeđenju zaštite na radu,  s ciljem smanjenja broja i intenziteta ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u vezi s radom,  te poštivanja korporativnih pravila i procedura od strane Arcelor Mittal-a.  Recite nam nešto više o tome.

itc_priznanje

Kompanija ITC Zenica, koju čine Profitni centri Poljoprivreda, Građevina, Instalacije i Metaloprerada,  svojom djelatnošću može da odgovori na mnoge zahtjeve kupaca, a što je veoma bitno kada se rade  određeni složeniji poslovi, gdje  kupci nemaju potrebu za angažovanjem drugih izvođača za pojedine faze radova na određenom objektu ili vrsti poslova. Tu našu kompletnost u pogledu stručnih kadova, sredstava rada i opreme, između ostalih prepoznala je velika kompanija ArcelorMittal Zenica, gdje smo prisutni već par godina na izvođenju različitih vrsta poslova (građevinskih, građevinsko-zanatskih, instalaterskih, montažnih i remontnih radova). Naravno, pored naprijed navedenih preduslova, naša kompanija posjeduje neophodna ovlaštenja nadležnog Federalnog ministarstva za obavljanje navedenih radova u Kompaniji ArcelorMittal Zenica. Prateći naš rad, poštujući zakonom propisana pravila iz oblasti zaštite na radu, uz dosljedno pridržavanje i primjenu korporativnih pravila i procedura kompanije ArcelorMittal Zenica, a koja su svakodnevno praćena od strane nadležnih auditora AMZ, kao i naših Inženjera za oblast zaštite na radu i voditelja radova , rezultiralo je  Priznanje najboljem ugovaratelju u oblasti Zdarvlja i Zaštite u 2015. godini, za ostvarene značajne rezultate i postignuća u unapređenju zaštite na radu, s ciljem smanjenja broja i inteziteta ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u vezi sa radom, te poštivanja korporativnih pravila i procedura.

Na koje načine kompanija promoviše zaštitu i sigurnost na radu?

Kompanija ITC Zenica,  je svojim procedurama svakom radniku pružila mogućnost individualnog tretiranja ove oblasti, te organizaconom strukturom uspostavila radne timove sa pozitivnim rivalstvom, i to ne samo u tehničko-tehnološkom pogledu već i u smislu očuvanja vlastitog/pojedinačnog, a samim tim i kolektivnog zdravlja i bezbjednbosti na radu. Veoma bitan faktor, koji je rezultirao naprijed navedenom priznanju, je redova edukacija svih zaposlenih, a posebno novoprimljenih radnika sa aspekta upoznavanja radnika sa izvorima opasnosti i mjerama zaštite na određenim poslovima, upoznavanje sa njihovim pravima, dužnostima i odgovornostima, kada je u pitanju zdravlje i zaštita na radu. Svaki radnik je upoznat sa procedurama sistema kvaliteta, koje nas takođe obavezuju i daju smejrnice za primjenu određenih pravila iz ove oblasti.

Kojom opremom, tehnologijama i ostalim sredstvima se kompanija koristi u cilju promovisanja i sprovođenja zaštite na radu?

Veoma bitan faktor u našoj kompaniji  koji također  promoviše  dosljedno sprovođenje mjera zaštite na radu, jeste  tehnička opremljenost oraganizacionih  jedinica za određene vrste poslova  sa posebnim akcentom za namjenska i tehnički ispravna sredstva za rad na visini (namjenske skele, radne  platforme samohodne i stabilne itd.),  namjenska sredstva za dizanje i prenos tereta i sl. Pored tehničke opremljenosti, veliki akcenat dajemo na posjedovanje propisane lične zaštitne opreme za radnike, vodeći računa da ista posjeduje propisane ateste, cerifikate i kvalitet koji će radniku obezbijediti potrebnu i adekvatnu zaštitu. Tehnička opremljenost i lična zaštitna oprema, je samo jedan u nizu od faktora koji utiču na zdravlje i sigurnost radnika. Ono što se pokazalo veoma korisnim, je dobra priprema određenih poslova, u koju spada, pored Elaborata o uređenju gradilišta i  izrada dokumenta  „Procjena rizika”  za sve vrste poslova koji se obavljaju, gdje se prema uočenim rizicima propisuju adekvate mjere zaštite i sa kojima se upoznavaju svi angažovani radnici.  Kada je riječ o našim gradilištima u ArcelorMittalu  Zenica, bitno je istaći jednu izuzetnu pozitivnu praksu  prilikom usklađivanja procedura investitora, zakonske regulative i procedura naše kompanije, gdje na jedan harmoničan način i  uz primjenu naprednih alata za bezbjedan rad, postupamo krajne korektno i sve eventualne nedostatke timski rješavamo i unapređujemo zdravlje radnika. Promovisanje zaštite i sigurnosti na radu , obavljamo i putem interne komunikacijske mreže koja je u svakom momentu dostupna menadžmentu  i zaposlenicima, a koja proceduralno i praktično smanjuje određene barijere te na vrlo prihvatljiv način,  uočene rizike ili nesigurne situacije, prenosi na odgovorne lica sa jasnim instrukcijama i implementira u mjeri koja je neophodna za siguran rad.

Da li smatrate da su firme u BiH, u građevisnkom sektoru, dovoljno osvještene po pitanju sprovođenja i promovisanja zaštite i sigurnosti na radu?

Preduzeća u građevinskom sektoru u BiH  kontinuirano  prave propuste iz jednostavnog razloga i samo zato što se zaštita  tretira kao nužna zakonska obaveza koja stvara troškove, a ne kao praktična, svrsishodna oblast  koja osim zaštite zdravlja, unapređuje i ukupno pozitivno poslovanje. Ova tvrdnja je dokazana  uspješnim poslovanjem našeg preduzeća u kome je zaštita zdravlja i sigurnost na prvom mjestu i svaka investicija u preventivnom smislu je u konačnici isplativa.

Kada se govori o sprovođenju zaštite na radu, nekako se uvijek spominje kako je u pitanju investicija koja se i više nego isplati. Objasnite nam šta to znači na osnovu vlastitih iskustava.

Investirati na zaštitu je u svakom slučaju isplativo, jer zdrav radnik gradi zdrav kolektiv, ima daleko veći prostor za kreativan rad i postizanje  respektabilnih poslovnih rezultata.

Osim toga,  kod investitora-kupca, kao što je ArcelorMittal, naše preduzeće ima uspješnu saradnju upravo poštivajući propisane mjere i praktičnu primjenu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE