spot_img

Iz revolning fonda 2.000.000 KM za projekte energijske efikasnosti

Ovaj održivi mehanizam finansiranja treba omogućiti povrat/revolving uloženih i privlačenje dodatnih sredstava.

Vlada FBiH je usvojila Program utroška sredstava revolving fonda za energijsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte kod Union banke d.d. Sarajevo putem Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2022. godinu.

Sredstva predviđena za pozajmljivanje po ovom Programu su planirana u Budžetu FBiH za 2022. godinu, u ukupnom iznosu od 2.000.000 KM.

Uslovi za ova sredstva revolving fonda su da otplata zajma započinje nakon prve grijne sezone od tehničkog prijema radova i puštanja tehničkih sistema u rad. Godišnja kamata je nula posto, a naknada za obradu kredita 0,5 posto.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja dostavljat će izvještaje o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu finansija i Vladi FBiH.

Cilj ovog programa utroška je provođenje mjera energijske efikasnosti kroz revolving model finansiranja, odnosno kroz reinvestiranje otplata u investicije energijske efikasnosti u javnim objektima. Ovaj revolving model je uspostavljen usvajanjem Odluke o uspostavljanju revolving fonda za energijsku efikasnost FBiH za javne objekte kod Union banke d.d. Sarajevo putem Federalnog ministarstva prostornog uređenja od strane Vlade FBiH i potpisivanjem Ugovora o uspostavljanu revolving fonda i Ugovora o komisionim poslovima sa Union bankom d.d. Sarajevo.

Ovaj održivi mehanizam finansiranja treba omogućiti povrat/revolving uloženih i privlačenje dodatnih sredstava.

 Izvori finansiranja revolving fonda predstavljaju kreditna i bespovratna sredstva domaćih ili međunarodnih finansijskih institucija, sredstava budžeta, kao i druga doznačena u skladu sa odlukama, sporazumima ili drugim aktima donesenim od strane nadležnih organa.

Prikupljena sredstva u revolving fondu će se koristiti za dodjelu zajmova federalnim, kantonalnim, gradskim i općinskim organima uprave i javnim ustanovama s područja FBiH za potrebe provedbe projekata energijske efikasnosti u javnim objektima u FBiH.

Cilj Vlade Federacije BiH je da putem resornog ministarstva, a kroz finansijski mehanizam revolving fonda, omogući finansiranje cjelokupnog investicijskog ciklusa projekta povećanja energijske efikasnosti u javnim zgradama.

Sredstva revolving fonda su na kreditnoj osnovi, uz otplatu zajma koja započinje nakon prve grijne sezone od tehničkog prijema radova i puštanja tehničkih sistema u rad.

Program utroška primjenjuje se od dana stupanja na snagu ove odluke i traje do utroška sredstava u revolving fondu, a najkasnije do kraja fiskalne 2022. godine.

Popularno

Copyright- 2021 | m-Kvadrat Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.