spot_img

Iznimna arhitektura i vrhunski dizajn – Hotel President Čapljina

Projektant: doo AAA GROUP export-import Mostar

Projektni zadatak

Primarni zahtjev Investitora pri projektovanju je bio formirati restoran kapaciteta 600 ljudi ekskluzivnog Izgleda uz prateći, a obavezan hotelski sadržaj. Akcenat je bio na oblikovanju fasade.

Lokacija

Lokacija je smještena na križanju magistralnog puta M17 prema Čapljini ili Stocu, a sjeveroistočno od postojećeg objekta Sušak Benz. Parcela je svojim dužim dijelom orijentisana u pravcu sjeverozapad·jugoistok .

Arhitektonsko· urbanističko rješenje

Projektovanim rješenjem predviđena je longitudinalna postavka objekta. Pristup parceli je predviđen sa sjeverozapadne strane od objekta benzinske pumpe Sušak Benz. Hotelski dio objekta sa pratećim sadržajima se nalazi u sjeverozapadnom dijelu parcele odakle je postavljen i ulaz i određeni broj parking mjesta. Glavni ulaz u restoran je predviđen sa sjeveroistočne strane parcele, arhiteklonski naglašen. Objekat hotela i restorana su povezani toplom vezom. Evakuacijski izlaz je predviđen sa jugozapadne strane, gdje je predviđena i hladna veza između glavne kuhinje restorana i priručne kuhinje hotela.

Koncept

Objekat hotela se sastoji od prizemlja i dva sprata, sa kapacitetom od 18 soba i 4 apartmana. U prizemlju su smješteni mali restoran i kafić, info pult sa kancelarijom, kao i prostorije sanitarija predviđenog kapaciteta. Hotelski dio  je toplom vezom povezan sa restoranom kapaciteta 600 ljudi.

U jugozapadnom dijelu se kroz etažu i prizemlje protežu prateći sadržaji neophodni za funkcionisanje objekta (kuhinja, te garderobni i drugi servisni prostori koje uvjetuju standardi). Objekat posjeduje dva vertikalna čvora. Predviđena je jednosmjerna saobraćajnica i parking kapaciteta 200 parking mjesta. Hotelski dio svojom fasadom dominira u toplim drvenim dekorima te na taj način umiruje fasadu svadbenog dijela. Posebna pažnja posvećena je dizajnu fasade kao i svjetlosnim efektima. Fasada je predviđena perforirana sa svjetlom iza svakog pojedinačnog panela, različitih formi.  Prizemlje restorana je obloženo keramikom, dok je na spratu obješena drvena fasada.

Konstrukcija i materijalizacija

U dijelu hotela je predviđen kombinovani sistem u AB gradnji sa ab gredama, stupovima i platnima. Rasponi ovog dijela objekta su 540cm, 800 cm, 1040cm, 400cm i 480cm. Spratna visina prizemlja je 455cm, predviđeno je trokrako stepenište. Spratna visina etaža je 350cm, a krov je neprohodni. Krov iznad prizemlja hotela je također neprohodni. Predviđeno je oblaganje prizemlja hotela keramikom. Restoran je predviđen u čeličnoj konstrukciji sa stubovima 20/20cm i čeličnom rešetkom visine 2m, raspona 28m. Raster čelične konstrukcije je 480cm. Enterijerski oblik restorana prati elipsu. U dijelu kontakta restorana sa pratećim sadržajima predviđena je armiranobetonska konstrukcija kao primarni nosač. S obzirom da je svijetla visina restorana 600 cm i na izuzetnu viisnu objekta uslovljenu i konstrukcijom, dio sa pratećim sadržajima je dobio mogućnost protezanja kroz dvije etaže a da pri tome ostane vizualno skriven fasadom restorana.

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE