spot_img

Javni poziv proizvođačima i/ili distributerima certificiranih peći/kotlova na pelet i certificiranih toplotnih pumpi

Projekt Zeleni ekonomski razvoj koji finansira Vlada Švedske, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini i Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša  su potpisali Sporazum o saradnji na implementaciji Pilot projekta subvencioniranja zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva sa certificiranim pećima/kotlovima i toplotnim pumpama u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo. U skladu sa potpisanim Sporazumom, UNDP BiH objavljuje:

J a v n i   p o z i v

Proizvođačima i/ili distributerima certificiranih peći/kotlova na pelet i certificiranih toplotnih pumpi

  1. Predmet Javnog poziva

Predmet javnog poziva je prikupljanje aplikacija za formiranje liste certificiranih peći i kotlova na pelet snage do 35 kW i certificiranih toplotnih pumpi snage do 20 kW za potrebe provođenja Pilot projekta subvencioniranja zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva sa certificiranim pećima/kotlovima i toplotnim pumpama u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo.

  1. Pravo učešća

Pravo učešća na ovom Javnom pozivu imaju svi proizvođači i/ili distributeri certificiranih peći/kotlova na pelet i proizvođači i/ili distributeri certificiranih toplotnih pumpi registrovani u BiH i koji imaju servisnu mrežu na području Kantona Sarajevo. Navedena oprema mora da zadovoljava minimalno sljedeće tehničke kriterije:

Peći i kotlovi na pelet

Peći koje se nalaze u prostorijama koje se griju:

–          BAS EN 14785 – Grijalice za zagrijavanje prostora na čvrsto gorivo – Zahtjevi i metode ispitivanja (kamini i peći za grijanje na pelet sa automatskim loženjem),

Kotlovi koji se nalaze u zasebnim kotlovnicama:

–          BAS EN 303-5 – Toplovodni kotlovi – Dio 5: Toplovodni kotlovi za čvrsta goriva, ručno i automatski punjeni, nazivne toplotne snage do 500 kW – minimalno klase 5.

Toplotne pumpe

Klasa energetske efikasnosti A (prema Eurovent Energy Efficiency Classification, u skladu sa standardom EN 14511-2),

Performanse rada toplotnih pumpi moraju biti GWP≤2150, COP≥3,2 a EER ≥ 3,1 za zrak-voda i COP≥4,45, a EER ≥ 5,05 za voda-voda i zemlja-voda.

Prijaviti se mogu firme koje u ponudi imaju jednu ili više peći ili jedan ili više kotlova na pelet snage do 35 kW kao i jednu ili više toplotnih pumpi snage do 20 kW.

  1. Potrebna dokumentacija za prijavu

Za prijavu je potrebno dostaviti sljedeće:

–          Rješenje o registraciji firme (ovjerena kopija),

–          Listu opreme koja se prijavljuje sa priloženim validnim certifikatima tipa izdat od strane akreditovanog tijela za ispitivanje za svaku peć/kotao i toplotnu pumpu koju firma prijavljuje kao dokaz ispunjavanja minimalno prethodno navedenih tehničkih kriterija (ukoliko firma posjeduje certifikat o zadovoljavanju zahtjeva ekvivalentih ili strožih standardna od prethodno navedenih takav certifikat se smatra validnim).

–          Dokaz o postojanu ovlaštenog servisera na području Kantona Sarajevo/BiH, uslovima garancije, vremenu odziva servisa i prihvatanju uslova popravki u garantnom periodu (ovjerena izjava direktora).

–          Za distributere je potrebno dostaviti ovlaštenje od strane proizvođača za prodaju i/ili održavanje opreme.

Rok za podnošenje prijava prema uslovima Javnog poziva traje do 05.02.2021. godine.

Više informacija o javnom pozivu možete pronaći na linku:

https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2021/GEDJavniPoziv.html

Rok za podnošenje prijava prema uslovima Javnog poziva traje do 05.02.2021. godine.

Više informacija o javnom pozivu možete pronaći na linku:

https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2021/GEDJavniPoziv.html

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE