spot_img

Javni poziv – učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina

Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavljuje

JAVNI POZIV

Za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina i zahvata iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine

Pozivaju se sva zainteresirana stručna lica da podnesu prijave za učešće u radu komisije za vršenje tehničkog pregleda građevina i zahvata iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, a u skladu sa članom 68. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH (»Službene novine Federacije BiH«, broj 2/06, 72107, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), za oblasti:

Arhitektonske,

Građevinske,

Geodetske,

Elektrotehničke,

Strojarske/Mašinske,

Prometne/Saobraćajne,

Tehnološke,

Zaštite okoliša,

Zaštite na radu,

Zaštite od požara i eksplozije i

Energetske efikasnosti

Na javni poziv mogu se prijaviti lica koja imaju VSS ili min. 240ECTS bodova, najmanje deset godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit, za oblasti za koje je propisana obveza polaganja, te druge dokumente kojima dokazuju stručnu kvalifikaciju za pojedine oblasti.

Doktori i magistri nauka iz oblasti za koju se prijavljuju dostavljaju rješenje o oslobađanju obveze polaganja stručnog ispita umjesto uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

Uz prijavu sa tačnom adresom i brojem telefona (fiksni i mobilni) potrebno je priložiti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji:

CV uz obveznu naznaku uže oblasti za koju se stručno lice prijavljuje, Diploma o završenom fakultetu,

Dokaz o radnom iskustvu iz tačke li javnog poziva,

Dokaz o položenom stručnom ispitu i/ili dokaz o sticanju naučnog zvanja, kao i dokaz o stručnoj kvalifikaciji ili stručnom osposobljavanju za oblasti predviđenim posebnim propisima.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz tačke ili podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informiranja (rok za predaju prijava je 22.02.2021. godine), neposredno na protokol Federalnog ministarstva prostornog uređenja ili putem pošte na adresu:

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

ulica Hamdije Čemerlića broj 2

71 000 Sarajevo

Izvor: Federalno ministarstvo prostornog uređenja

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE