spot_img

 Kako izračunati broj cigli i količinu cementnog maltera za zidanje cigli? 

Kod zidanja, cigle se polažu na sistematski način uz pomoć maltera u više slojeva. Kod ovih zidova cigle se polažu horizontalno jedna do druge i jedna iznad druge da bi zid bio čvrst.

Evo kako se može izračunati količina cementnog maltera u zidanju. 

Vrste cigli koje se koriste u gradnji:

3 najčešće vrste cigli koje se koriste u građevinarstvu su

  • Crvena cigla / obična puna
  • Cigla od letećeg pepela
  • Šuplje cigle 

Standardna veličina cigle

  • Crvena cigla

Standardna veličina obične cigle u mm je 190 x 90 x 90 mm (Dužina x Širina x Debljina)

  • Cigla od letećeg pepela 

Standardna veličina cigle od letećeg pepela je 230 mm x 110 mm x 75 mm. 

  • Šuplja cigla

Standardna veličina šuplje cigle je 30 x 15 x 15 cm. 

Kako izračunati broj cigli u zidu?

Prije svega trebamo izračunati količinu od 1 m3 za zid. 

Zapremina zida = 1 m3

Veličina s malterom = 20 cm x 10 cm x 10 cm

Standardna veličina bez maltera = 19 cm x 9 cm x 9 cm

Broj cigli potrebnih za metar kubni = 1/(0.20×0.10×0.10) = 500 

500 cigli je potrebno u zidu od 1 m3 s malterom. To znači da se i količina maltera ubrajala u proračun. Sada treba naći tačne brojeve.

Tačna količina cigli = 500 x (0.19×0.09.0.09) = 0.7695 m3

Količina maltera = 1 – 0.7695 = 0.2305 m3

Dodaje se 10% ostalog materijala = 0.2305 + (0.2305×10/100) = 0.2305 + 0.02305 = 0.25355 m3

Ovo je mokra količina maltera, suha količina je inače 25% veća od mokre. 

Dodaje se 25% količine za suhu količinu maltera

= 0.25355 + (0.2355×25/100) = 0.25355 + 0.0633875 = 0.3169 m3

Dakle iz proračuna iznad možemo reći da je:

Broj cigli potreban za 1m3 zida od cigli = 500

Maltera potrebno za 1m3 zida od cigli = 0.3169

Kako izračunati količinu cementnog maltera u zidu od cigli? 

Uzmimo primjer: Dužina zida = 3 m, širina = 2 m, debljina – 0.23 m.

Zapremina zida = 9x5x0.23 = 10.35 m3

Znamo da je za 1 kubni metar potrebno 500 cigli. Dakle, za 10.35m3 zida potrebno je = 500 x 10.35 = 5175. Također znamo da je za 1m3 potrebno 0.3169 m3 maltera.

Zbog toga je za 10.35 m3 zida potrebno – 0.3169×10.35 = 3.28 m3

Sada da pronađemo količinu cementa i pijeska u malteru, 

Zamislimo da je omjer mješavine 1:4 

1 = cement, 4 = pijesak = 5 

  • Cement (u vrećama)

Cement = 1/5 x (zapremina maltera)

= 1/5 x 3.28

= 0.656 m3 (zapremina jedne vreće cementa = 0.035 m3)

= 0.656/0.035

Cement = 18.74 vreće = 19 vreća

  • Pijesak 

= 4/5 x 3.28

Pijesak = 2.63 m3

Za omjer mješavine (1:6)

Cement = 1, Pijesak = 6 = 7

  1. Cement (u vrećama)

Cement = 1/7 x 3.28

Cement = 0.46 m3 (zapremina 1 vreće cementa = 0.035 m3)

Cement = 13.14 vreća

  1. Pijesak 

Pijesak = 6/7 x 3.28

Pijesak = 2.18 m3

Ukoliko ste propustili, pročitajte i ovaj članak: Kako sanirati pukotine na betonskim stepenicama?

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE