spot_img

Kako izračunati nagib rampe

 

Već znamo da rampa, osim različitih dizajnerskih mogućnosti, omogućava – ne zaboravljajući pojam promenadne arhitekture – svojim korisnicima da prevladaju fizičke barijere u urbanom i arhitektonskom kontekstu.

Iako se u osnovi sastoji od kontinuirane površine s određenim uglom nagiba, potrebno je istaknuti brojne konstruktivne specifikacije, koje naravno mogu varirati na osnovu standarda različitih upravnih tijela. Sljedeća pojašnjenja imaju za cilj da pomognu i utvrde odgovarajuće dimenzije za udobne i efikasne rampe za sve, na osnovu koncepta univerzalne pristupačnosti.

U kojoj mjeri se nagib rampe može mijenjati? Kako možemo odrediti njegovu širinu i prostor potreban za manevrisanje? Koja varijante postoje u vezi sa rukohvatima? U nastavku ćemo napraviti pregled nekih proračuna i prikazati primjere dizajna za različite rampe.

Kako se izračunava nagib rampe?

Nagib se može izraziti u postotcima koji proizlaze iz odnosa između visine koju treba savladati (h) i dužine vodoravne ravni (d), pomnožene sa 100.

Nagib izražen u postotcima = (h / d) x 100       

Iz ovog izraza možemo riješiti nepoznate vrijednosti svakog pojma. Postojeća rampa visine od 1 metra s vodoravnom distancom od 10 metara imat će nagib od 10%.

U skladu s tim, poznavanje visine koju treba savladati na projektu omogućava nam da dobijemo pregled preporuka za nagib u skladu sa potrebama.

Shematski prikaz vanjske rampe

Preporučeni maksimalni nagib za vanjske rampe može se utvrditi u odnosu na visinu koju treba savladati i ovisi o dužini. Na osnovu prosjeka i varijanti iz različitih zemalja – nagib između 10-12% može se, na primjer, koristiti samo za vrlo male visine, poput visine do 20 centimetara. Kako visine zahtijevaju veće napore, kosine se počinju smanjivati ​​da bi dostigle preporučene vrijednosti od 8% za visine do 50 centimetara; 6% za visine do 100 centimetara; 5% za visine do 150 centimetara; i 4% za rampe koje koriste starije osobe.

U odnosu na dužinu rampe, na kratkim udaljenostima – do 1,5 metara – nagib bi trebao biti manji od 12%. Za udaljenost do 3 metra mora biti manja od 10%, a za udaljenost do 9 metara treba biti manja od 8%, uzimajući u obzir gore navedena razmatranja u pogledu visine.

Rampe ne bi trebale imati preveliku dužinu bez prekida – maksimalnu dužinu od 9 metara – zbog napora potrebnih za uspon bez pomoći u invalidskim kolicima ili sile potrebne za prevoz teškog tereta.

Primjer izračunate potrebne udaljenosti (d)

Kao primjer, za savladavanje visine od 54 centimetra koristit ćemo nagib od 6%, što za rezultat daje vodoravnu ravninu od 9 metara.

6 = (0,54m / d) x 100

d = 0,54m / 0,06

d = 9 metara

Shemtaski prikaz unutrašnje rampe

Isto tako, postotci za nagibe unutrašnjih rampi omogućavaju nagib od 10% samo da bi se savladale vrlo male visine, poput visine do 30 centimetara. Opet, kako visine zahtijevaju veće napore, nagibi se smanjuju da bi dostigle, na primjer, 8% za visine koje prelaze i do 75 centimetara; 6% za do 150 centimetara; i 5% za starije osobe.

Što se tiče dužine rampi, na kratkim udaljenostima – do 3 metra – nagib bi trebao biti manji od 10%. Za srednje udaljenosti – između 3 i 6 metara – nagib mora biti manji od 8%, a za udaljenost između 6 i 9 metara, nagib mora biti manji od 6% (također uzimajući u obzir prethodne preporuke u vezi s visinom).

Primjer izračunavanja potrebne udaljenosti (d)

Da bismo savladali visinu od 90 centimetara, upotrijebit ćemo nagib od 6%, što rezultira vodoravnom dužinom od 15 metara.

6 = (0,9 m / d) x 100

d = 0,9 m / 0,06

d = 15 metara

Često postavljena pitanja

Kakav oblik  mora imati rampa?

Dužine rampi moraju uvijek biti ravne, jer zakrivljene rampe otežavaju kretanje osobe u invalidskim kolicima. Također, poprečni nagib rampe također ne smije prelaziti 2%, čime se izbjegava bilo kakvo bočno proklizavanje. Pored toga, mora se uzeti u obzir da pri svakoj promjeni smjera mora postojati vodoravna ravnina dijametra najmanje 150 cm – mjerenje koje omogućava rotaciju kolica za 360 °.

Na svojim krajevima rampe moraju imati još jednu vodoravnu ravan dijametra najmanje 150 cm, bez prepreka i ne smetaju otvaranju vrata. Osoba u invalidskim kolicima ne može izvoditi manevre otvaranja dok sjedi na padini rampe.

Koja varijante postoje za rukohvate?

Rampe moraju imati neprekidne rukohvate – cijelom dužinom, s obje strane i s različitim visinama, idealno između 65-75 cm i druge između 90-100 cm. Pored toga, potrebno je da se rukohvati na svojim krajevima protežu više od 30 centimetara, tako da ih svako može doseći iz vodoravne ravnine. Moraju biti izgrađeni u fiksnom položaju i od glatkih materijala koji se ne mijenjaju s temperaturnim varijacijama (zamislite rukohvat izložen suncu tokom dana ili u područjima koja imaju temperature blizu smrzavanja).

Ako ostavimo po strani rukohvate, ne možemo zaboraviti da na obodu rampe postoji i zaštitni element koji postoji kako bi se izbjegle nesreće, poput klizanja invalidskih kolica, dječjih kolica, štapova, ili da se ljudi sa lošim vidom upozore.

Kako odrediti širinu rampe?

Ovisno o lokalnim propisima, nalazimo preporuke koje se kreću od širine zračnog prostora između rukohvata od najmanje 120 centimetara, jer udobno omogućava prolazak invalidskih kolica i omogućava svima da se drže na obje strane i minimalne širine zračnog prostora od 180 centimetara za javne prostore. U slučajevima kada je potrebna širina rampe veća od 180 centimetara, bilo bi prikladno postaviti međuprostor koji udovoljava gore navedenim zahtjevima.

Pri određivanju širine rampe, važno je uzeti u obzir manevarski prostor osobe s invalidskim kolicima i osobe s dječjom kolicima.

Koji se materijali mogu koristiti za izradu rampe?

Pored materijala koji se koristi za konstrukciju, završni materijali rampe trebaju biti oni koji rezultiraju čvrstom neklizajućom površinom koja se može koristiti u suhim ili mokrim uvjetima.

Pored toga, na početku i na kraju rampe na vodoravnoj površini trebala bi biti taktilna staza, različitih boja koji se proteže duž cijele širine rampe, kako bi služila kao upozorenje za ljude sa slabim vidom. Ova ista vrsta prevencije trebala bi naglasiti dio gdje se rampa otvara, najmanje dva metra daleko od prolaza.

Popularno

Copyright- 2021 | m-Kvadrat Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.