spot_img

Kako nadgledati zidanje kamenog zida i na šta treba obratiti pažnju? 

 Zidanje se može obavljati kamenom, betonom, ciglama, itd.

Više poslova znači da prije dolazi do grešaka, potrebe za prepravljanjem, problema sa sigurnošću i produktivnošću. Da bi se osigurala izdržljivost zida, treba razumjeti kako zadovoljiti potrebe i efikasno sprovesti neka od pravila. 

Prirodni kamen može značajno ovisiti o karakteristici čak i kad se uzima s drugačijih dijelova istog kamenoloma. Malter je također vitalni dio zidanja i može varirati u jačini i izdržljivosti, zbog čega odabir materijala i proces gradnje postaje krucijalan za osiguravanje izdržljivosti strukture. 

Zidanje kamenom uključuje korištenje kamena i maltera. Nije najpopularniji zbog visokih troškova prevoza, oblikovanja kamena i potrebe za iskusnim zidarom. Pored toga, kameni zid zauzima više prostora od zida od cigli. 

Iduće tačke bi trebalo imati na umu pri nadgledanju zidanja kamenog zida:

 • Kamen treba biti otporan i izdržljiv, ne smije imati greške poput pukotina, rascjepa, itd.
 • Oblikovanje kamena trebalo bi se obavljati prema potrebama. 
 • Kamen se treba adekvatno nakvasiti prije upotrebe, tako da kamen ne bi upijao vodu. 
 • Smjer postavljanja kamenja trebao bi pratiti njihov prirodni oblik. 
 • Prednje i pozadinske strane treba da budu uredno položene. Pored toga, prednje i pozadinske površine treba da ispunjavaju zahtjeve za drveni šablon.
 • Kamene djeliće/krhotine trebaju se koristiti za popunjavanje jezgre zida.
 • Trebali bi se izbjegavati deblji spojevi od maltera. 
 • Često koristiti visak radi provjere vertikalnosti zida. 
 • Treba se koristiti malter s adekvatnim procentom pijeska i cementa.
 • Što je najbitnije, trebali bi se izbjegavati kontinuirani vertikalni spojevi. 
 • Vezani kamen trebao bi se koristiti u okviru od 1.5m vertikalnog razmaka. 
 • Težina zida ne bi trebala biti nejednaka, zbog čega je pravilno planiranje potrebno uraditi prije postavljanja zida. 
 • Velika ravna kamenja trebala bi se postavljati ispod stubova, greda i pragova. 
 • Prije nastavljanja posla, zid koji je zidan prethodnog dana trebao bi se očistiti i s njega skinuti sve olabavljene čestice. 
 • Stvrdnjavanje bi se trebalo raditi u kontinuitetu bar dvije do tri sedmice, da bi se dobilo na što većoj čvrstoći i jačini.

Popularno

Copyright- 2021 | m-Kvadrat Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.