spot_img

Kako popraviti rupe na asfaltu

Krpljenje je postupak popunjavanja rupa ili oštećenih dijelova asfaltnog kolovoza. Rupe i drugo propadanje kolovoza treba popraviti što je prije moguće kako bi se spriječilo dodatno propadanje i skupe popravke.

 Popravak asfaltne ceste uključuje sljedeće radove:

  • Uklanjanje svih oštećenih materijala kolovoznih puteva dok se ne utvrdi osnovni uzrok kvara.
  • Rezanje iskopanih strana radi osiguranja čvrstih strana.
  • Zamjena materijala standardom koji je izvorno određen za kolovozni sloj.
  • Bojenje ljepljivog premaza na bočnim stranama i podlogama iskopa prije postavljanja bilo kakvih bitumenskih materijala.
  • Sabijanje i završna obrada površina svih zakrpa kako bi se formirala glatka kontinuirana površina, u ravnini s okolnom cestom.

Specifikacija materijala za popravak

Svi materijali koji se koriste za popravku rupa asfaltne površine i podložnih slojeva moraju biti u skladu sa standardima i biti iste vrste kao što je navedeno za prvobitnu konstrukciju.

Može se primijeniti mješavina koja je bolja od one na postojećoj površini.

Modificirana asfaltna mješavina/emulgirani bitumen kompatibilan sa postojećim slojem također se smatra prikladnom.

Materijali za zakrpe moraju uvijek biti iste vrste i građevinskog standarda, ako ne i bolji od materijala koji se krpi na istom nivou gradnje.

Materijali koji se koriste za krpljenje nikada ne smiju imati manju nosivost niti veću poroznost od prethodne konstrukcije.

Ne-bitumenski materijal ne smije se koristiti za krpljenje bitumenskih materijala.

Priprema prostora za popravku rupa

Svako područje za popravak rupa i zakrpa mora se pregledati i ukloniti sav rastresit materijal.

Područje će biti izrezano ili čekićem ili ručnim alatom, tako da se sav neispravan materijal odgovoran za kvar ukloni i ima pravilan oblik.

Površina jame za iskop mora se rezati okomito.

Područje treba temeljito očistiti komprimiranim zrakom kako bi se uklonila sva prašina i druge čestice.

Slojevi ispod nivoa bitumenske konstrukcije moraju se zamijeniti materijalom koji zadovoljava iste specifikacije kao i originalna konstrukcija, uključujući potrebne kriterije zbijanja.

Ovisno o tome je li donje područje bitumensko ili zrnato, područje za bitumen bit će zalijepljeno ili premazano emulzijom.

Polaganje bitumenske smjese

Smjesa koja će se koristiti za krpljenje mora biti hladna ili vruća smjesa.

Miksanje se vrši u postrojenju odgovarajućeg kapaciteta.

Bitumenska smjesa postavlja se u slojeve ne veće od 100 mm i slojevito se sabija ručnim valjkom/kompaktorom za ploče/nabijačem do potrebnog zbijanja.

Prilikom postavljanja gornjeg sloja, smjesa se polako polaže s površinom tako da nakon zbijanja površina bude u ravnini s susjednom površinom.

Ako je područje zakrpe veliko, rasipanje i niveliranje treba izvršiti pomoću trakastih lopata.

Tokom zbijanja, nivo površine treba provjeriti pomoću 3 m ravnog metra.

Popularno

Copyright- 2021 | m-Kvadrat Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.