spot_img

Kako projektovati objekte pristupačne osobama s invaliditetima?

Društva širom svijeta sve su manje svjesna potreba osoba s invaliditetom.

Evo šta se treba uzeti u obzir pri projektovanju:

 • Pristupačan ulaz i adekvatna ulazna vrata
 • Rampe na adekvatnim visinama
 • Rukohvati na pristupačnim stepeništima
 • Pristupačan lift
 • Pristupačan toalet
 • Sigurna površina poda

 Pristupačan ulaz i adekvatna ulazna vrata

Javne građevine moraju imati pristupačan ulaz koji je bar 91.4cm širok da bi kroz njega mogla proći invalidska kolica ili osoba sa štakama bez smetnje. Ako zgrada ima dva ulaza, bar jedan treba biti pristupačan, i to ne mora biti glavni ulaz ali znakovi i smjernice prema ulazu biti postavljeni. Ne preporučuje se postavljati ni turnikete na glavne ulaze, ali ako iz sigurnosnih razloga moraju biti postavljeni, onda se za osobes invaliditetom, kolicima i pomagalima mora napraviti poseban ulaz.

Rampe na adekvatnim visinama

Rampe trebaju pratiti zakon omjera 1:12, tako da za svaka 2.5cm treba biti 30.4cm rampe. Također treba biti 91.4cm široka, slično ulazu. Pored toga rampe trebaju biti ugrađene. Ne smiju biti prenosive/mobilne, jer su takve rampe nestabilne i mogu biti opasne za osobe s motornim ograničenjima. Nagib rampe mora biti gladak, bar 122cm duga i 91.4cm široka.

Pristupačni rukohvati na stepeništu

Iako svakoj zgradi od 2 sprata nije neophodno da ima liftove, ako nude usluge osobama s invaliditetima i ako se trebaju penjati na drugi sprat onda se bar trebaju pružiti pristupačna stepeništa s pristupačnim rukohvatima. Svaka stepenica mora biti 10-17.8cm visoka i mora biti ista duž cijelog stepeništa. Dubina svake stepenice mora biti bar 28cm. Rukohvat mora biti stabilan i čvrst, s laganim nagibom od 86-96.5cm od ivice stepenica. Mora imati lagano nagnutu ekstenziju jednaku dubini stepenice u dnu i 30cm horizontalnu ekstenziju na vrhu. Idealan prečnik je 3-5cm za lagan za hvatati, i bar 3.8cm od zida.

Pristupačan lift

Zgrada s jednim ili dva sprata manja od 278.7 kvadratnih metara po spratu ne mora imati lift. Ovo pravilo ne vrijedi za:

 • Dvospratne zdravstvene centre
 • Transportne stanice
 • Aerodromske terminale
 • Shopping centre ili tržne centre s više od 5 spratova

Javni objekti s bar 3 sprata i površinom većom od 278.7 kvadratnih metara na bilo kojem spratu trebaju imati lift. Liftovi moraju imati otvor od bar 91.4cm širine a samo trebaju biti bar 203cm široki i 129.5cm duboki u kojem osoba s invalidskim kolicima može napraviti okret od 360°. Vrata također moraju čekati bar 3 sekunde prije zatvaranja. Treba imati i uređaj za ponovno otvaranja koji će otvoriti vrata u slučaju da se nešto ispriječi između vrata, ali bez kontakta s osobom ili predmetom. Uređaj treba uočiti prepreku bar 12.7cm i 73.7 cm od poda. Također treba ostati aktivno bar 20 sekundi prije ponovnog zatvaranja. Horizontalni prostor između tunela i lifta ne smije biti veći od 3cm, s prihvatljivim vertikalnim prostorom od 1.27cm. Dugmad izvan lifta trebala bi biti 106.7cm iznad poda. Ako postoje dugmad prema gore i dole, onda središnje dugme treba biti polazna tačka.

Toaleti

Svaki sprat mora imati pristupačan toalet i ulaz sa smjernicama i znakovima. Znak treba biti bar 122 do 152 cm iznad površine pored vrata, zajedno s Brailleeovim natpisom. Toaleti bi trebali biti blizu pristupačnog ulaza.

Sigurna površina poda

Materijali poput betona, pločica i asfalt pružaju dovoljno neklizajući pod za invalidska kolica i cipele. Pod treba biti:

 • Čvrst
 • Stabilan
 • Neklizajući

Etisoni su dozvoljeni, ali moraju imati maksimalno 1.27cm visine. Prelazak s tepiha na pločice ne bi trebao biti viši od 0.64. Moraju biti čvrsto zalijepljeni za pod i ne smiju se gužvati.

 

 

 

 

POVEZANI ČLANCI

Comments

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

NOVE OBJAVE